Profil

Hetvenöt
Remény
Érintések
Ébredés
Látod, kedves
Ébredés: Huszonnegyedik történet: A lélek virágai
Nekem a minden
Bezárva
Tükörkép (Transzplantációnk emlékére)
Szép tavaszom
Szerelmes éjjel
Tavasz, megint
Szitakötő
Jégcsókok
Tövisbetűk
Hová lett a szerelem?
Hullik, csak hullik…
Régi idők Turul Mozija
Örökké
Reggel