Kedves Látogatók! A napokban észlelt lassulás javítása érdekében fejlesztésekbe kezdtük. Bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül befejezni és visszatér a megszokott működés. Kérjük türelmeteket az átmeneti időszakra. Köszönjük!

Folytatásos történetek
Winczheim Tibor: A lúzer 2/2. rész [ÚJ]
De a szórakozást mégsem hagyta abba a rajparancsnok: – Mi lenne Kopárovics úr, ha egy gyűszűnyi ultrát, és egy ujjbegynyi klórmeszet is szétszórnánk, csupán a tisztító hatás intenzitása, valamint a kellemesen friss illat megteremtése érdekében? – Muszáj? A klórmész nem takarító –, hanem fertőtlenítőszer, a benne lévő klóratomok kieszik az ember tüdejét! – És? A cél határozza meg az eszközt! Márpedig nekünk most az a célunk, hogy csillogóvá varázsoljuk ezt a...

Plesovszki Hajnalka: A VADÁSZ LEGENDÁJA 9/9. befejező rész [ÚJ]
Teljes volt hát a győzelem, Bardak azonban keserűséget érzett. Annyi gyötrelmes év, megannyi emberpróbáló küzdelem után mégis kudarcot vallott: nem teljesíthette Darren Lyn végakaratát. Néhai barátja, a Nagymester küldetést bízott rá, ő pedig nem vezekelhetett a haláláért úgy, hogy végrehajtotta a feladatot. A pergamen, amit mindeddig megőrzött, a dolmánnyal együtt elégett, csak földre hullt kiskupacnyi hamu maradt belőle. A férfi reményvesztetten végighúzta ujjait a pernyehalmon - é...

Bige Szabolcs Csaba: Emlékkép a huszadik századból - Mann és Barcs 8. [ÚJ]
Hullottak a bombák A városban a háború ellenére, vagy talán éppen azért élénk kereskedelmi és társadalmi élet folyt. Az emberek vásároltak, költekeztek, színházba, mulatókba jártak, a kocsmáknak, vendéglőknek, cukrászdáknak mostanig soha nem tapasztalt forgalma volt. Mann György ügyvéd úr is gyakori vendége volt a színházi előadásoknak, s az ismert vendéglőknek. Itt ismerkedett össze Aranyos Kálmán nagykereskedővel. Gyümölcsöző kapcsolat alakult ki közöttük. A kereskedő csodálta az ügyvé...

Koncz Rózsa: A gyöngyhalász 3. rész [ÚJ]
A sejket kíváncsivá tette, az értékes gyöngyök gazdája. Értett hozzá, valóban a világ legszebb példányai, amiket látott. Drága lányának a csodálatos hangú Natashának, jóságáért, szerénységéért, bájosságáért, szorgalmáért különleges ajándékkal szeretné meglepni születésnapjára. Tizenhét éves lesz, lassan keresni kell számára vőlegényt. Feleségével már beszéltek róla, ám akit kinéztek, nem bizonyult megbízhatónak. A sejk imádta egy szem gyönyörű lányát, bármit megadott volna boldogság...

Auerbachné Tóth Katalin: Timmy 2/2. rész [ÚJ]
A rendőrök körbefogták az épületet. A drogkartell tagjai látták őket, de ugyanakkor sejtették, hogy lesznek még itt többen is, láthatatlanul. Aztán megérkezett a felszólítás, hogy adják meg magukat, és akkor életben maradnak. - Életben, persze! Na fiúk, kinek kell egy kétszer kettes hűvös cella a barátnőtök forró ölelései helyett? - nevetett fel a Big P, a banda vezetője. - Aki betoji és meg akarja adni magát, most szóljon! Odakint a rendőrök mozgolódni kezdtek, már a lero...

Vilhelem Margareta: Varga Ilus a komorna--3 részes----3. része [ÚJ]
- Itt lakik Károly ügyvéd úr a Múzeum utcában, hátha otthon találja? Károly járt fel s alá a nappali szobában. . Már van egy órája, hogy így járkál. Vár. Vár, hogy megjöjjön az a kis komorna. El fogja magyarázni neki, szóról-szóra kitanítja az üzenetre. - így nem lehet élni.. . Klára találjon módot...! " Talán reggelenként hírt küldhetné általa: mi az aznapi terve .. . így nem lehet élni...! Csöngetés. Károly kisiet az előszobába. Valóban a kis Ilus, Varga Ilus. Bebocsátja. Miért van...

Tóth Györgyné: Hosszú út 16. [ÚJ]
A hosszú ideje tartó csapadékos idő után végre kisütött a Nap, minden nagyon vidámnak tűnt, jókedvűen, fütyörészve pakolták a cókmókjukat, kiértek az útra ami a hegyek közt egy völgyben vezetett tovább, ahogy haladtak, Kerberosz megállt és elkezdett vonyítani, hiába hívták nem mozdult. Ekkor a Júnó is hangos iázásba kezdett, mintha csak a kutyának segítene, a kicsi riadtan bújt az anyjához. Hiába szólították őket, nem mozdultak, többen elmentek mellettük, kereskedők sok málhával gyalogosok háti...

Hodos Éva: Ne nézd az anyját! 2. rész [ÚJ]
Misi, Magdi ölébe hajtotta fejét. A mozdulat természetesnek tűnt. A lányban halvány gyanú ébredt... Ujjai a fiú hajába tévedtek, s a barna fürtöket cirógatták, melyeket holnap levágnak a beöltözéskor. - Hát persze, hogy megyek - súgta lehajolva, ajkait a tűzforró homlokhoz érintve, mely sütött, mint a parázs. Hónapok teltek el. Misi Nagyatádra került, ahol élte az akkori bakaéletet. Magdi kollégista lett. Nem hiányzott az otthon. Nagyanyjára gondolt, és még valakire... Sokszor juto...

Tóth Györgyné: Hosszú út 15 [ÚJ]
- Benned kit tisztelhetek barátom, neked is hányatott sorsod lehetett? Sebastian hosszasan hallgatott, érezte, hogy megbízhat, fiatal barátjában., már a nevét is majdnem elfelejtette olyan régen volt mikor még hívták valahogy, nehezen szólalt meg de megpróbálta röviden elmondani élete tragédiáját. Márió elérzékenyülve hallgatta, majd javasolta, - Mi lenne ha ezentúl együtt folytatnánk utunkat, nekem mindegy merre megyek, szívesen csatlakozom hozzád, együtt könnyebben boldogulunk! Me...

Winczheim Tibor: A LÚZER 2/1. rész [ÚJ]
Amikor Kucsera Lajos első időszakos honvéd június első napjaiban bevonult a nagyatádi laktanya „tyúkbél-húzogató üzemébe”, a híradós alegység másod időszakos katonái fellélegeztek: „Végre megjött a kopasz, aki a továbbiakban majd helyettük fogja „idomítani a fókát”! Ha éppen nem lesznek kiképzések, lehet dekkolni orrvérzésig, majd a kopaszka megcsinál helyettünk mindent! Már azt hittük, ide nem is küldenek kopárt, így a következő nyolc hónapban is mienk...

Plesovszki Hajnalka: A VADÁSZ LEGENDÁJA 9/8. rész [ÚJ]
Bardak nem szólt, tudta, sokféle furcsa varázstárgy létezik. Várta a további részleteket, ám a fivére így folytatta: - Kevés, amit még elmondhatok. Már biztos távolságra jutottunk a seregtől, amikor lángba borult az erdő - ez nyilván a zsoldosok műve volt. Nem mertünk ellentüzet gyújtani, nehogy a katonák észrevegyenek, de kitérni sem tudtunk, olyan széles sávban perzselték fel a vadont. Tán ez is varázslat volt? Futva menekültünk, aztán lépésben, hogy kíméljük az erőnket, majd megi...

Koncz Rózsa: A gyöngyhalász 2 rész [ÚJ]
Natasha egy olyan országban él, ahol a férfi az úr. A nők jogait semmibe veszik. Vallásukat első helyen tartják, ha valaki eltér a hittől, súlyos büntetésre számíthat. Akár az életével is fizethet. Szerelemről szó sem lehet! Szép ígéretek, melyek később szerte foszlanak. Állandó megaláztatások, a nők reményét vesztették, hogy valaha is találkoznak a szerelemmel. Natasha menekülne, de nem tud, őrzik, védik. Gyönyörű hangja van. Családi ünnepségeken énekelt, mindenki szájtátva hallgat...

Hodos Éva: Ne nézd az anyját! 1. rész [ÚJ]
Az 1970-es évek világa a hétköznapi emberek számára alig különbözött a maitól. No jó, néhány dologban igen, de akkor is voltak szerelmek, barátságok, ki nem mondott szavak, melyek belül dörömböltek a mellkasban, azután valahogy mégis ott ragadtak.... A korszak sajátossága fiúk számára a katonakötelesség, mely először három évig tartott, majd az időtartam fokozatosan csökkent, míg végül teljesen megszűnt. Általában huszonöt éves korukra a fiatalok párt választottak, és hamarosan megszületett az els...

Auerbachné Tóth Katalin: Timmy 2/1. rész [ÚJ]
- Foglaljon helyet, asszonyom! - a rendőrparancsnok díszegyenruhában fogadta a már fiatalnak semmiképpen nem mondható asszonyt, akin látszott a tanácstalanság. A nő fekete ruhája éles ellentétben állt a hófehér díszegyenruhával. - Parancsnok úr, szólíthatom így? Azt sem tudom, miért kellett bejönnöm... A fiam miatt, ugye? - amikor a kérdésére egy bólintással megkapta a választ, már folytatta is, szóhoz sem hagyva jutni vendéglátóját. - Nem volt ő rossz ember, higgye el, csak rossz társaságba kevere...

Vilhelem Margareta: Varga Ilus a komorna--3 részes----2, része [ÚJ]
- Igazán? -Az az Ilus? -Igen. -Soká haboztam, hogy kegyelmes asszonynak jelentsem-e, - de az ügyvédi ház jó hírneve miatt most kénytelen vagyok. - Miért? - Van valami dolga tán valakivel? Szabó mintha szenvedne ilyen illetlenséget ki is mondani. Mégis kimondta: -Más állapotban van. Kissé meghajtotta magát lesütött szemekkel. Majd még hódolóbb hangon folytatta: - Bocsánat, hogy ezzel.. . de gondoltam, kötelességem bátorságot venni és megjelenten...

Bige Szabolcs Csaba: Emlékkép a huszadik századból - Mann és Barcs 7. [ÚJ]
Mindenkinek van gyenge pontja Hétfő reggel a szokásos időben kezdte a hetet az ügyvédi iroda. Bara Erzsike, illetve Betty, a titkárnő felhúzta a redőnyöket, és helyet foglalt az asztalánál. Kerek arcú, zömök lány lépett be az ajtón, s közölte, hogy Barcs ügyvéd úrral kíván beszélni. A titkárnő éppen közölni akarta, hogy nincs még bent, mikor Karcsi megérkezett. - Nahát, magácska, Tímea mit keres itt nálunk? - kiáltott fel meglepetten Barcs ügyvéd úr, és a titkárnő rosszalló tekint...

Kádas Barbara: Hozzád kötve 2. rész
*Haruto szemszöge* Már lassan másfél éve lesz, hogy ezzel az ördögűzéssel foglalkozom. Már egészen óvodáskorom óta látom a szellemeket, ezért nincs sok barátom, sőt egy sincs. Ritkák az olyanok, akiknek ilyen képessége van. Vannak lelkek, akik azért nem tudnak áttérni a túlvilágra, mert nem fogadják el, hogy meghaltak, van amelyik nem fejezett be valami tevékenységét, vagy csak egyszerűen már bezárult a "folyosó" ahol átment volna és egyszerűen itt maradt. Viszont van oly...