Kedves Látogatók! A napokban észlelt lassulás javítása érdekében fejlesztésekbe kezdtük. Bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül befejezni és visszatér a megszokott működés. Kérjük türelmeteket az átmeneti időszakra. Köszönjük!

Folytatásos történetek
Cs. Nagy László: Sópiramis 14. rész
Ahogy a két nő eltűnt, mindhárman az irányítóterem felé igyekeztek, hatalmas léptekkel, szó nélkül. Mindegyikük a másiktól várta, hogy megtörje a csendet, de túl nagy volt a feszültség bennük, hogy valamelyikük is megtegye. A nagyterem ajtaját Dave épp csak kinyitotta - egy gyors pillantást vetett a bent foglalatoskodókra, akik észre sem vették, - máris újra behúzta és megkérdezte. - Változás ? - Semmi! - Shon hangjában va...

Cs. Nagy László: Sópiramis 13
Közben behajtottak a repülőtérre, ahol már előkészítve várt az Air Royal - osztályú, tíz személyes rakéta-meghajtású repülőgép. A csupa szárny, nyílhegyre emlékeztető légi jármű, semmilyen tekintetben nem volt azonos valamikori elődeivel. Különlegesen kialakított hajtóművei inkább hasonlítottak egy űrhajóéra, mint a hajdani repülőgépek jól ismert tolósugaras rendszerére. Nem véletlen, hogy ebbe az osztályba sorolt gépeket a leggyors...

Cs. Nagy László: Sópiramis 12. rész
- Mr. Henriksen ! Mr. Henriksen !.........Kérem várjon ! Oda sem kellett néznie, már a hangjáról felismerte, Sir Reedsborough-t, talán az egyetlen kellemes embert az igazgatóságban. Sir Artur Reedsborough jogtudós volt és Anglia nemzeti delegáltja a vezetőségben. Dave számára mindig is csodálatra méltó volt, hogy a száraz jogtudomány mellé emberi érzések is szorultak az ötven éves, szikár, elegáns férfiba. - Mr. Henriksen, kérem vál...

Cs. Nagy László: Sópiramis 11. rész
Egy darabig tanácstalanul ült a kocsiban, majd arra gondolt talán még hasznos is lehet ez a találkozás, ha a dolgok rossz irányt vesznek. Mindenképpen meglepetést okozott neki az a logikus érvelés, amivel alkalmi útitársa igyekezett rájönni a rejtély nyitjára. Még azt is elismerte magában, hogy némi átképzéssel, a biztonsági osztályon is használható lenne a nő. Mielőtt kiszállt, még egyszer ellenőrizte táskájában a másolt ...

Cs. Nagy László: Sópiramis 10
Minden tekintet rá szegeződött, mikor belépett az irányítóterembe. Foglalkozásához híven arcvonásaiból semmi nem árulkodott a fejében kavargó gondolatokról. Lassan odasétált a még mindig zavart Shonhoz és nyugodt hangon tájékoztatta : - Uram ! Ha megengedi átöltöznék és személyes tájékoztatót tartanék a Nemzetközi Igazgatóságnak. Ezt az adott körülmények között - úgy gondolom - elvárják tőlem. - Megértem. Menjen csak, de ha végzett azonna...

Cs. Nagy László: Sópiramis 9
Az \" Egyes riasztás. Ötös kód! \" a legmagasabb fokú biztonsági intézkedés volt a WWCo.-n belül. A közvetlen vonal azonnal riasztotta a Nemzetközi Központot. A biztonsági labor külön kommunikációs rendszerén az űrállomásra is rögtön kifutott a kód és a Nemzetközi Igazgatóság riasztotta az Űrvédelmi Parancsnokságot is. Itt azonnali intézkedések léptek életbe. A katonai műholdak rögtön pályamódosítási utasításokat kaptak s a rajtu...

Cs. Nagy László: Sópiramis 8.
Ugyanaz a dermedt csend és bizonytalanság fogadta, ahogy visszatért a hatalmas irányítóterembe. Shon Daniels idegesen babrált valamivel, hogy kissé oldja a benne felgyülemlett feszültséget, ám minden igyekezete ellenére vonásai elárulták a félelmet, ami kis híján rosszulléttel párosult. Ahogy a biztonsági tiszt mellé lépett, rögtön kérdések százait szerette volna feltenni, ám Dave megelőzte. Kissé előrehajolva, hogy lehetőleg min...

Elbert Anita: A transzmodern tánc és nyelv medialitása 4/4.
A tánc szeretete magának a szakrálisnak belépése a profánba. Ha valaki nem szereti a táncot, hiába akarják táncra perdíteni. Az akarati elem nélkül lehetetlen minden fizikai, vagy szellemi megvalósulás. Ugyanis minden tevékenységhez elengedhetetlen a szeretet. Amit az ember szeret, azt sokkal előbb megoldja, és véghezviszi. A szeretet a legfőbb életerő. S maga a szeretet teremtés is, egyfajta szeretetből transzmuttálódik egy másik, és keletkezik emberi szeretetből isteni szeretet. A t...

Cs. Nagy László: Sópiramis 7
A csend úgy kúszott be újból a terembe, mint ahogy a nehéz köd veszi birtokába hajnalonta a magasan fekvő völgyeket. Mikor megreccsent egy-egy szék a rajta ülő alatt, a hang kísértetiesen hasonlított a délceg fenyők fájó nyikorgásához, amint az álmosan nehézkedő pára rájuk telepszik. Minden apró zaj a kritikus határig feszítette a személyzet amúgy is megterhelt idegszálait és lassan jelentkeztek a kiszámíthatatlan reakciók els...

Elbert Anita: A transzmodern tánc és nyelv medialitása 4/3.
Nem hiába mondják, hogy most, a fizikai létben még csak töredékes a látásunk, de majd a mennyben már egészlegesen, mindent átlátunk, testestől, lelkestől egyaránt. A néző látása iménti tézis értelmében tehát nem látja a tánc egészét, csupán egy–egy ívvonalat észlel, amelyet agyával kiegészít. Ezért is áll az a tézis, hogy a fejen múlik minden. Azon, hogy mit gondolunk hozzá a látottakhoz. Természetesen mindenki ugyanazt a táncot látja, mégis eltérő értékítéletet alkotnak róla....

Cs. Nagy László: Sópiramis 6. rész.
Az űrállomáson Lin és Rob felszabadult vidámsággal próbálta elképzelni a hatást s már előre élvezték milyen torzulásokon megy át Kosinszky arca a félelemmel teli meglepettség, düh és értetlenség hatására. - Szerintem, elrobban az agya ! - nevetett Lin, ahogy felidézte magában a nagyfőnök ábrázatát. - Az egészben az a legrosszabb, hogy nem láthatom ahogy liláról kezd árnyalatonként szint váltani a feje! Igaz is Rob, te tudod miért ...

Diós Ottília: JULIS NAPLÓJA 3. rész
Zsiga tápászkodott fel először. - Na menjünk! - Hová? - Na mit gondolsz? Kell egy kis mozgás. Kerülünk egyet az erdőn. - Ne menjünk… - Hülye vagy? De ha nem akarsz, nem jössz. Vissza sem nézve elindult. Utána kellett mennem, pedig nagyon nem volt kedvem. Titokzatos, árnyakkal teli, mindenféle neszekkel zsongó életet élt az éjszakai erdő. Igaza volt a bagolynak. Szerintem is másé ilyenkor ez a hely. A hold fénye megvilágította ugyan az erdei utat, de a fák közé nem ért el a...

Elbert Anita: A transzmodern tánc és nyelv medialitása 1. rész
A transzmodern medialitás–koncepció már minden, produktumot adó, esztétikai objektummal rendelkező, művészeti ágat megvizsgált. Még azonban úgy érzem, hogy adós maradtam a tánc és a nyelv medialitásával. A teóriám abból indul ki, hogy a tánc jóval megfoghatatlanabb esztétikai élményt nyújt, mint a többi művészet, magyarázom ezt azzal, hogy a hordozó és maga a műalkotás egy és ugyanaz, a művész teste. S ehhez járul még egy kinetikus elem, a mozgás, melyet pillanatra lebontva a l...

Cs. Nagy László: Sópiramis 5.
Az olvasztás lassan a végéhez közeledett. Az eltelt idő alatt, ahogy a kiolvasztott jég mélysége elérte a jégpáncélba egy méter mélyre belőtt érzékelőket, a jeladók automatikusan beindították a kupolamozgató hajtóműveket, s az egész berendezés lassan, méltóságteljesen továbbsiklott, - egy - még érintetlen területre. Ezzel egyidejűleg az űrállomás hajtóművei is pályamódosítási parancsot kaptak és a két rendszer azonos időben, szi...

Diós Ottília: Julis naplója 2. rész
A tanyába érve, nem kellett Jóskát keresni, mert szinte már halálra aggódta magát, Panka miatt. Össze–vissza téblábolt, szaladt Dávid elé, mikor meghallotta a Quad hangját. Hadonászva közeledett, Dávid alig bírta kikerülni. - Jaj, Jóska az Isten áldjon meg, mit rohangálsz itt! - Hát, má szítvet az ideg! Micsinájak ha annyira fílek, mi baja van má Pankának! Hát hogy hagyhatta ott az a bolond lú. Montam én, hogy az arabokkal csak baj van. Dávid egy karmozdulattal vágta el a szó...

Szalay Miklós: Egyvilág 2. részlet - Az interpretáció hatalma
Az interpretáció valaminek a magyarázását, tálalását jelenti. Aki valamit (pl. egy üzenetet, szöveget, művet) magyaráz, annak lehetősége van a dolog jelentésének befolyásolására. A jelentést gyakran alakítják önös érdekekből, azért, hogy az embereket manipulálják. Ennek a lehetősége abból fakad, hogy általában nehéz, és nem is célszerű a dolgokat teljes precizitással megfogalmazni, ezért gyakran hagyják meg őket bizonyos fokig általánosnak, nyitottnak, homál...

Jártó Róza: Gondolatok egy parki padon 3.
Gondolataimba merülve ültem le a padra. Sok volt mostanában a temetés, pedig én e nélkül sem feledem el, hogy csak vendég va-gyok a földön. Ha néha mégis megtenném, csak ránézek a fényképre. Bedő Gábor, Gabika, az unokaöcsém mosolyog a képen. 1994, február 2-án töltötte a hu-szadik évét. Szép volt, kedves volt, és ő volt a mi közös kisbabánk. Annyira édes kisbaba volt. Sose felejtem el, amikor apám és anyukám elmentek valahova és egy csecsemővel jöttek haza. Mint kiderült, kil...