Folytatásos történetek
Kitti: Ötödik parancsolat: 6. rész
Pista magányosan töltötte a napjait. Mióta Icát elveszítette, nem járt őnála senki. Évek teltek el, azt se számolta mennyi. Egyik nap éppen olyan volt számára, mint a másik, még csak azt sem tudta minek nevezik. Nem történt körülötte semmi, nem nézett felé senki. Már rég lemondott Valiról. Gyerekeit, leginkább Évikét, oly mélyre temette magában, hogy ne kerülhessen elő, még gondolatban se. De mostanában előtört újra a kín, ahogy elé került mégis az emlék. Elképzelte mekkorák lehetn...

Koncz Rózsa: KONGÓ. 1. rész
Dúlnak a harcok Közép Afrika egyik legszegényebb országában! Polgárháború! Az ENSZ békefenntartó katonákat küldött, az országba. Ám mindig vannak itt-ott az országban zendülések. Ebben a szegénynek mondott országban, sok a kibányászásra váró arany, és többféle érc. Paradicsom a fekete bányászatnak, amelynek építéséhez sok fa kell, emiatt vágják ki az őserdőben lévő fákat. A lakosság nem nézi tétlenül, fellépnek a feketén kibányászott arany forgalmazása, és az erdők pusztítása miatt. ...

Vilhelem Margareta: A találkozás---1 része [ 3 részes]
Nem és nem! Többször nem tagadlak le, értsd meg! Ha megint ő telefonál, megmondom neki, hogy itthon vagy! Nem teheted ezt vele. Talán nem is ő az. Lehet, hogy most téged keresnek.Kérlek, vedd fel a telefont Ági dühösen odalép a kitartóan csörgő készülékhez és belehallózik. Arcára kaján mosoly terpeszkedik, ahogy anyja felé fordulva édeskés hangon a fülére szorított kagylóba mondja: - Igen, szerencsére most itthon van. Azonnal hívom. Anyukám, Viktor bácsi keres! Aztán odébb lépve, halkan h...

Tóth Lászlóné: Hűség/6.
Ili izgatottan várta, hogy férje hazajöjjön. Természetesen először megmelegíti az ételt, hagyja, hogy lepihenjen, aztán közli vele az örömhírt. Legszívesebben táviratot küldött volna már az első jelnél, de egyrészt nem tudta, hogy hol tartózkodik a párja, másrészt az se biztos, hogy ebben a zavaros időben odaért volna. Úgy is jön, itt van az otthona, amire annyira vágyott, amiért ápolta a nagynénikéjét és ami - miután valójában senkinek se kellett - adóssággal bár, de az övék lett. Zoli szorgalmas, ráadás...

Sabján László: Akire rászakadt az ég 3/2
Nagyapám megszólította a vétkest. Meg kellett szólítania, gondnoka volt a víznek, azonfelül szerelemmel imádta. A vétkes, kócos-loboncos fiatalember sértődött hangon vágott vissza, nem volt lényében semmi abból az évtizedekkel ezelőtti, akkori szépségből. Társai lapítottak, de vigyorogtak. Kinevették nagyapámat. Kinevették azt, aki ragaszkodott fogható, foghatatlan értékekhez, amelyekért tevékenyen aggódott, miként a tetterős kéz a test többi tagjáért, akinek az életében bizonyos dolgok szentnek számított...

Hodos Éva: Nagyapó meséi 3. (Erdei történetek - a nagyravágyó nyulacska
A rókakölyök odacsapódott Nyusszogóhoz: - Fussunk versenyt! - kiáltotta. - Cél a tisztás túlsó felén az a vaddisznócsalád! Nyusszogó akaratlanul is engedelmeskedett, s hamarosan ott trappolt mellette. Kifulladva értek célba, szinte egyszerre. A másik álmélkodva nézte. - Egészen ügyes vagy! - mondta, majd hozzátette: - Nyúl létedre .. Parányi gúnnyal a hangjában így folytatta: - Kár, hogy a bundád.... Nyusszogó meglepetten nézett rá. - Mi bajod a bundámmal...

Auerbachné Tóth Katalin: Mia és Rudolf - III.
III. Mia nyugtalanná vált, ezt mindenki észrevette, hiába próbálta rejtegetni. Azon az éjjelen már egy szemhunyásnyit sem aludt, mert gondolkodott. A hajnal pedig egy ifjú hölgyet talált a szobában, aki immáron biztos volt benne, hogy szereti Rudolfot. Tudatosodott benne, hogy ezért hasonlította minden kérőjét Rudolfhoz, és ezért nem akart soha férjhez menni. Vagy Rudolf, vagy senki! És most Rudolf eljött, csak érte jött el! Igen ám, de akkor mi...

Kitti: Ötödik parancsolat: 5. rész
Mire Pista hazaért, beesteledett. A szomszéd falu rendőrautója állt a ház előtt, s benne két rendőr várta. Nem ismerte őket. Pedig a kocsmai hajcihőknél, a szinte mindennapos rendőrszemlék során, már tegeződtek is néhány gyakran intézkedő rendőrrel. – Erőt, egészséget! – szálltak ki elé az autóból. – Hát maga honnan érkezik? Igazolvány, egyebek vannak-e magánál? Pista csak nézett. Verejtéke egész a talpáig csorogva égette, inge teljesen átázva főtt a hátán, s má...

Koncz Rózsa: Az előzés. Ötödik befejező rész.
Mari megtudta mi a félelem, nem tudott aludni, hallucinált, kezeit tördelte, hallotta, hogy kattan a zár. Nem tudta megítélni, hogy ébren van e vagy álmodik. Ez nem mehet így tovább, orvoshoz kell fordulni. Felkeresett egy híres doktort, terápiára jelentkezett. Vett ki néhány nap szabadságot, pihennie kell. Időnként meglátogatta Noémi, akinek beszámolt mindenről. Mari már egész jól haladt a feladatokkal, bár nagyon nehezére esett a sok megaláztatást újra végig élni, de jó volt túl l...

Sabján László: Akire rászakadt az ég 3/1
Nagyapám a barátom volt. Ezt azért fontos mindjárt az elején megemlíteni, mert, mint megtapasztaltam, ez nem mindig és nem mindenhol ennyire tapintható, inkább csak halovány mása a létező, élő barátságnak. A nagyapák azok nagyapák, az unokák meg unokák, és ami összekötné őket, az egy olyan híd, amelyet olykor és helyenként ritkán látogatnak. Arra a hídra - kinél szélesebb az, kinél keskenyebb, egyiknél hosszú, máshol rövidke, íves, ívetlen, esetenként csak egy libegő kötélalkotmány - mintha legtöbbször cs...

Vilhelem Margareta: Mesterember...3. [utolsó]
A királyi asszony nem először volt vendége a régi boltnak. Azokban a ritka órákban, amikor a szent Birodalom s nagy családja után kissé magának élhetett, gyakran felkereste kedvenc ékszeresét. Most meg, amióta a schönbrunni kastély új lakosztályát rendezik be, éppen gyakran megtiszteli látogatásával régi bizalmasát. - Gyümölcsös tálat mutass nekem - szólt az öreghez. - A grófnő szíves lesz, megkönnyíti a választás nehéz munkáját - mondta kegyesem mosolyogva...

Auerbachné Tóth Katalin: Mia és Rudolf - II.
II. Eltelt néhány év, és már szinte különlegesség-számba ment, ha bárhol is találtak még csodás lényeket. Eltűntek, nyomuk veszett. Átengedték a földi létet az emberek számára, akik hamarosan rájöttek, hogy a csodák nélkül eléggé sivár lehet az élet. Sivár, de nem áll meg. Esküvők, születések jöttek, ahogy az öregek el is mentek, az élet rendje szerint. De azok, akik egy kis segítségre vágytak, ha jószívűek voltak, sem mindig kapt...

Koncz Rózsa: Az előzés: Negyedik rész.
Noémi telefonált Marinak, hogy kedden mennek Balatonra, menjen velük, Mari boldogan igent mondott. Készült reggel és úgy döntött elviszi magával kiskutyáját is. Kosarát telerakta mindenféle jóval. Ahogy odaértek, és felpakoltak a hajóra, megjelent András, Noémi vőlegénye késett. Az autópályán karambol történt, később telefonált, hogy induljanak el, ha a közelbe ér, akkor telefonál. Később kiderült, hogy András kérte a csapattársát, hogy szeretne kibékülni Marival, segítsen neki. Ez a ...

Kitti: Ötödik parancsolat 4.
Halál Pista úgy ébredt hajnalban, mint más reggeleken. Viszont most eltöprengett. Vali nem volt a házban, gyerekei mélyen aludtak. Ilyen még soha nem fordult elő. Ha Vali nem volt, akkor a gyerekek se, azt már megszokta, valahogy lelkiismerete el is fogadta. Tudta, hogy ha részeg, kifordul önmagából. Sokat fogadkozott Valinak, hogy nem nyúl a pohár után többet, és majd összeszedik magukat valahogy. Eddig még nem sikerült az ígéreteit valóra váltani, és most, ezen a reggelen rádöbbent, hogy talán már soha ...

Vilhelem Margareta: Mesterember----2. [ 3 részes]
Mire a dér lehullott, behozta első munkáját. Az apja feltette szemüvegét,nézte hol a fiát, hol a művet s mintha valaki mellbe vágta volna,hosszú ideig nem tudott szóhoz jutni,mert különben ötvösmunkának legfeljebb azért lehetne nevezni, mert ezüstből van, de egyébként? Minden mesterségnek megvannak a törvényei ,az ötvösmesterségben ezek nagyon szigorúak. Az alakot fel kell öltöztetni, virággal, cirádával minél gazdagabban, dúsabban díszíteni. A szemlélőt kö...

Tóth Lászlóné: Hűség/4.
Ilike Istenhívő asszony volt, naponta imádkozott, hogy az Úr ajándékozza meg őket gyermekkel, hiszen tudta, hogy a gyermek Isten ajándéka. Nem az kapja, aki akarja, hanem az, akinek a Teremtő adja. Édesanyjának feltűnt a lánya boldogtalansága, amit a kedvességével igyekezett leplezni, de az anyai szem mégiscsak észre vette. - Kislányom, nagyon sovány vagy, nincs elég ennivalótok? - Kevés van, mint mindenki másnak, de azért nem éhezem, látja, kettőnkre is tudok főzni....

Kui Janos: Találkozások 2.
Maróti belefáradt a küzdelembe. Letöltötte a műszakot, és meghozott egy olyan döntést, amelynek megvalósításában, maga sem bízott. Kezdte értékelni a fia törekvését. Megpróbálta elérni, hogy a fia úgy nézzen rá, mint azelőtt. Nem volt nehéz dolga. Kálmán csendes, szófogadó fiú volt. Meghallgatta, amit az apja mondott, s nagyobb részt, el is fogadta. Jellemzőit az anyjától örökölte, aki hallgatag, keveset beszélő, de mélyen gondokozó asszony volt. Tudta, hogy a fia bárhol megállja a helyét,...