Tollforgató történetek
Halloween: Első történet: Odafent a hegyen
Egy ír legenda, JackO\'Lantern története nyomán Sam, aki még tízéves sem volt, mohó pillantásokkal nézte ikerbátyjait; Franket és Fredet, ahogyan a titkaikról sutyorogtak. A két nagyobb fiú rá is játszott a dologra, hevesen gesztikuláltak, olykor egy-egy szót hangosan megnyomtak, hogy mindvégig fenntartsák Sam érdeklődését. Tudták, hogy a kisöcs, nem véletlenül pakolászik a sarokban oly hosszasan, mindenről tudni akart, ami kettejük közt zajlott. A két nagyfiú elhatározta, hogy megviccelik ...

Halloween: Második történet
Este volt. Megcsörrent a telefonom. -Halló, szia! Akkor hallóviin? - szólt barátom. -Hallóvin??? Vin??? - értettem félre. -Dehogy Vin. Hallovin - H-A-L-L-O-W-E-E-N - betűzte. -Ja a buli ma este? -Igen, akkor jössz? - Persze. Nem voltam még Halloween bulin mégis elmentem. A lányok boszorkányok voltak, a fiúk fején varázsló kalap. Az ablakokban már elkészültek a faragott tökök, bennük mécses pislákolt. -Akkor elsőnek mindenki mondjon egy ...

Halloween: Harmadik történet
Szép őszi nap volt, a betakarítások ideje. Már levágták a kukoricaszárakat, kévébe is kötötték, ajtót is hagytak az oldalára, ha a gyerekek majd bújócskát játszanak, akkor tudjanak egymás elől bebújni a közepébe. A letarolt szántóföldön szerteszét kilátszottak a nagy sárga és piros emberfej nagyságú takarmány tökök. A gyerekek ott sündörögtek a az apa lábai körül és nevetve mondták: - Édesapám de jó lenne, ha faragnánk belőle koponya fejeket emlékszik, úgy mint tavaly, halottak napja előtt, azé...

Halloween: Negyedik történet
Még ki kell vinnem a szemetet, gondolta miközben gépiesen mosta el a következő tányért. Felnézett a nagy konyhai órára, amelyik a falon tiktakkolt olyan hangosan, hogy bántotta a dobhártyáját. Vagy a csend volt túl nagy? - Mindenesetre bekapcsolom a rádiót, ha végeztem. Ezt nem lehet kibírni!- gondolta. - Mielőtt bemegyek az iskolába, elszaladok a piacra. Kell a friss zöldség Zoltánnak! Gyorsan, még ezt a poharat és kész vagyok! - Hát nem! A pohár a kövön nagy csörömpöléssel tört apró darabokra. Felszissz...

Halloween: Ötödik történet
Kunigunda éppen lekapcsolta a gázt a leves alatt, mikor meghallotta a kapucsengő hangját. Ki lehet az ilyenkor, morfondírozott magában, majd az egyik kisablaknál a függöny mögül kitekintve egy ismeretlen fiatalembert látott a kertkapu előtt. Magára borította a nagy sálját és kiment. -Ma zárva van a jósda, nézzen a táblára, csak szerdánként fogadok - mondta a kapunál, meg sem várva, hogy az ismeretlen megszólaljon. -Nem a jósnőhöz jöttem - felelte a fiatalember nem barátságtalanul, de nem i...

Halloween: Hatodik történet
Emlékeimben még most is él, hogy annak idején gyerekkoromban mit is kellett csinálni, HALLOWEENRE. Azaz Mindenszentekre. Ugyanis nálunk Mindenszentek, ami Skóciában, Angliában, Amerikában Halloween. Nagyapám, egy egész lovas kocsi tököt hozott haza, az állatok etetésére, a szebbeket kiválogatva tökfaragásra. Nekünk kést nem adtak kezünkbe, a felnőttek a tökből szemet, szájat, véstek ki, mi gyerekek pedig a magokat szedtük ki belőle. Nem volt jó látni a csúnya, ijesztő ábrázoló fejet....

Halloween: Hetedik történet
Veszélyes nap közeleg. Aki nem elég éber, az könnyen pórul járhat, ezért vigyázzatok emberek! Október 31-én a sírokból előbújnak a szellemek és kóborolva keresik az utat a korábbi otthonuk felé. Ha jól fűtött, meleg lakásra találnak, bizony könnyen megeshet, hogy ott maradnak, ezért el kell zárni a fűtést és akcióba kell lépni ellenük! Fontos a megtévesztés. Szellemnek öltözve összezavarhatjuk őket. Fel kell menni a hegytetőre, tüzet rakni, termény- és ételáldozatot bemutatni. Igyekezni kel...

Halloween: Nyolcadik történet
Az éjszaka sötét volt, fekete, mint a kormos kályhakürtő. A csend szinte megülte a füleket, csak néha szakította félbe egy-egy rejtélyes surrogás magasan, a fák felett. Valakik gyülekeztek. Nem tudni, honnan jöttek, hová mennek, azt sem, hogy miért, csak felkavarták maguk körül a levegőt, és meglúdbőröztették szegény halandónak a hátát, aki egyáltalán kimerészkedett ebben a holdtalan, csillagtalan késő őszi éjszakában az erdőbe. Dehát a kíváncsiság még a félelemnél is nagyobb úr, muszáj végükre ...

Halloween: Kilencedik történet
Délutánra kész lett a töklámpás. A testvéreméknél voltam. Laci már nős. Meghívtak. Mondták megünnepeljük a Halloweent. Ezért is faragtuk ki a tököt. Nagyon szép lett. Este kis mécsest raktunk bele és az udvarra tettük. A töklámpás kifelé nézett az utcára. Mi bent voltunk a lakásban. Megvacsoráztunk. Testvérem rémtörténeteket mesélt. Azt mondta ilyenkor ez a szokás. Nem nagyon örültem neki. Sógornőm süteményeimet annál jobban. Nem is tudtuk kint mi történik. Nem tudtuk, hogy apukám is eljön. Az udva...