Kedves Látogatók! A napokban észlelt lassulás javítása érdekében fejlesztésekbe kezdtük. Bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül befejezni és visszatér a megszokott működés. Kérjük türelmeteket az átmeneti időszakra. Köszönjük!

Fekete Ferencné dr.: Asszonyi lélek (2016. február)
A teremtés rendjében az ember helyét és szerepét, a lélek közvetítő erejét sokan kutatták és még ma is választ keresnek a többféle megközelítés reményében feltett kérdéseikre. A születés és a halál közötti létünkön túlra, az égi világ irányítására csak akkor gondolunk, ha valami nagy baj ér bennünket, vagy rossznak tűnő dologgal találkozunk.

Az asszony, akivel megismerkedtem, eddigi élete során sok megpróbáltatáson ment keresztül. Mesélt arról, hogy az első szerelmével kötött házasságából született és pár hónapot megélt gyermekének elvesztése mennyire megrázta mindkettőjüket, mint szülőket. A férje nem hitt abban, hogy egy újabb gyermekáldással feledni lehet a tragédiájukat. Még akkor sem tudta feldolgozni gyermekük korai elvesztését, amikor közölte vele, hogy ismét anyai örömök elé néz.
A másodszülött fiúcska egészségesen jött a világra. Az asszony úgy érezte, hogy az életük most már boldogan folytatódhat. Alig múlt féléves a gyermekük, amikor az életükbe megjelent a harmadik, aki igen határozottan kivetette a hálóját a férjére, hogy megszerezze magának. Az anya számára ez olyan elviselhetetlenül nagy sokkot okozott, hogy a tüneteivel a pszichiátriára került. Kezelése alatt a férje az új kapcsolatába annyira belemerült, hogy már, már a válást fontolgatta. Mivel a kis gyermekükről ő gondoskodott a barátnővel együtt kitervelték, hogy a kisfiút megszerzik maguknak. Az asszony nem tudhatta, hogy a pszichiátriai kezelésével olyan bélyeg kerül rá, amit bármikor felhasználhatnak ellene. A férje ezzel élt is.

Az édesanyától a betegségére, és a pszichés állapotára hivatkozva elvették a fiát. A gyógyulása hosszadalmas volt, de eredményes. Harcot indított fiának visszaszerzéséért, ami végül sikerrel járt, ugyanis a férjét új felesége a nagyobb fián kívül egy újszülött kisfiúval is megajándékozta. A három gyermek nevelésére már nem vállalkoztak.

Az asszony jó ideig egyedül nevelte a fiát. A sorsának köszönhetően megismert egy özvegy férfit, aki mind a kettőjüknek támasza lett. Szép éveket éltek meg együtt. A fia felnőtt és az egyetem után megházasodott. Külföldön él a családjával, nagyon ritkán látja őket. A második férjének váratlan és gyors halála ismét mély katarzist jelentett a számára. Később, amikor újra sikerült talpra állnia, erős akarata és az élet iránti szeretete sok mindenben segítette őt.

Küzdelmek árán, lelkének megújuló erejével sikerült mindig továbbhaladnia a számára kijelölt úton. Megerősítette ebben a hite, óvakodott a reményvesztéstől és a figyelmét mindig az életmegújító gondolatok felé terelte. Amikor teljesen magára maradt, úgy érezte, hogy Isten elhagyta őt.

Emlékezett arra a bölcs tanácsra, hogy a belső hangra való odafigyelés, az isteni szándék megérzése helyre állíthatja a lelki harmóniáját és ez által, a magányból való kimenekülését is elősegítheti. Úgy élte tovább az életét, hogy az a Jóistennek tetsző legyen. A kapott talentuma, a sok tanulás és a nagy akarata vitte őt a célja felé.

Kevés embert engedett be az életébe, a barátait is nagyon megválogatta. Ráébredt arra, hogy a későbbiekben is a lelki, a szellemi és a testi kapcsolat csak együtt jelentheti a boldogságának és további életének kiteljesedését.

Elmesélte, hogy egyik kollégája barátságot ajánlott fel neki. Lehet barátság férfi és nő között? Tette fel a kérdést önmagának. Amikor végiggondolta, akkor arra a megállapításra jutott, hogy nem kell félnie az újabb érzésektől, csak tudni kell kordába tartani azokat. A barátság lehet örökké tartó, de a szerelem mulandóságát már fájón megtapasztalta.

Emeld fel a szíved – jutott az eszébe. Felemeltem az Úrhoz! – adta meg a választ. Imái meghallgatásra találtak. Találkozott a lélektársával.

Hogy mitől ikerlélek az, aki melléd kerül? Nagyon nehéz erre a jó válasz.

Beszélgetéseink során elmesélte mindazokat a jeleket, megnyilvánulásokat, amelyeket abban az időben mind a kettőjük megtapasztalt. Hitte, hogy az ikerlelkek találkozása kiváltságos dolog, isteni akarat, és küldetés eredménye. A lélek fejlődése sok emberi életen keresztül történik, amíg eljut a lélektársával való találkozásig.

Amikor először meglátták egymást úgy érezték, hogy több emberöltőn keresztül már ismerték egymást, de mindig a sors vagy a végzet akaratából elsodródtak egymástól. Mindegyikük járta a maga útját, de időnként egy-egy villanásra megérezték a másik jelenlétét, közelségét. Akkor a lelkükön érthetetlen izgatottság és a féktelenség érzése vett erőt.

A mostani találkozásukkor a béke és a végtelen nyugalom szállta meg mindkettőjük lelkét és olyan érzésük támadt, hogy annak az isteni erőnek a birtokában vannak, ami képessé teszi őket együttélésre, közös cselekedetekre. A lelkükre hallgatva és bízva annak irányításában az isteni harmónia felé indulhatnak. A végső cél a két lélek kiteljesedése, kettőjük lelkének egyesülése a tökéletesség elérése érdekében.

A találkozásuk csak a kezdetet jelentette. Megérezték, hogy nagy változások elé néznek, és ha türelmesek, akkor egy egészen új típusú élet kezdődik majd a számukra.

A mesélő arról halott már, hogy az ikerlelkek találkozása azt az egységet hozza létre, amely a közös feladatok elvégzését együttesen biztosítja. Egészen másnak látják egymást, felfedezik egymásban azt a nagyságot és titokzatosságot, amit mindig mindenkiben folyton folyvást kerestek. Most ezek megtapasztalása vár rájuk.

Vallásos neveltetése során az asszony lelkébe bevésődött, hogy Isten mindenütt ott van, önmagunkon belül is létezik, ezért az önmagunk megismerésével őt is megismerjük. Az ő döntésétől függ, hogy mikor találkozhatnak az társlelkek, és ha eljön az ideje, akkor megismerik mindazt a jót, szépet és igazat, amelyek az emberi létük értelmét adja.

Férje halálával az asszonyi szív kapuja bezárult, és azt hitte, hogy egyáltalán nem biztos, hogy valaha is kinyílik már. Érezte, hogy az önelemzéssel keresett lelki béke elérhetetlen a számára.

Amikor jelet kapott a másik világból, elcsitultak a fájdalmai és a lelke mélyéből feltört a békesség és a megbocsátás érzése. Meghallgatásra talált a kérése, az üzenet világos és érthető volt a számára. Társat remélt, aki megfogja a kezét, akit hazavár nap, mint nap, aki átöleli, védelmezi, és akivel testestől-lelkestől szeretve szeretik egymást.

Nem kereste a társat, várta az angyali üzenetet. Készen állt arra, hogy önmagából adjon valamit, legalább egy kis szeretetet, örömöt és boldogságot egy másik fél számára. Elhatározta, hogy meg akarja élni az életét, annak minden pillanatát. Keresi a jót mindenben és a tudatában a boldogtalanság helyére a lelki béke forrását, a szeretetet ülteti majd.

Már egy éve, hogy megismerte a férfit, mégis több hónapba tellett mire az asszony ráeszmélt, hogy beleszeretett. Nem emlékszik a pillanatra, vagy annak töredékére sem, hogy mikor kerítette hatalmába ez az érzés. A lelkében lassan nőni kezdett valami, amiről még nem tudta, hogy mi az. Magányában nem várt csodára, csak jobbat remélt az addig megélteknél.

2016-01-25.
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.