Bige Szabolcs Csaba: Állj az én szolgálatomba!
(részlet a "Búvópatak, avagy hamu alatt izzik a zsarát" című regényből, mely megrendelhető: undergroundbolt.hu)

Magányos vándor cammogott, fáradtan húzta a lábait a házak közti szűk sikátorban. Bár a házak csak nemrég épültek, hisz' a negyed maga is egészen új volt, mégis már magán viselték a város minden kellemetlenségét: bűzlő csatorna az út közepén, a porban hentergő macskák, kutyák, melyek nem átallottak a lábadhoz kapni, ha közelmentél hozzuk. Dologtalan ingyenélők támasztották a falat szemökre húzott fejfedővel, üvöltve hancúrozó gyerekek rohangáltak, hogy szinte leverték a lábáról az idegent. A vándor nem törődött velük, a csúfolódásaikkal sem, ahogy utánozták sántálva fáradt lépteit. Különben nem volt feltűnő errefelé a magányosan bandukoló vándorember.
Mesterségének ismert jelképeit magán viselte - tarisznyájából jól láthatóan kikandikáltak a holló- és lúdtollak, övére akasztva pedig ott fityegett a kalamáris.
Régi ismerős volt őkelme: Dénes deák. Messzire került Sándor gazda tanyájától. Akármennyire is figyelmen kívül hagyta a csintalan gyereksereget, amint a sikátor végére ért, váratlanul elkapta egyikük grabancát.
- Merre lakik Pietro Todi a kőfaragó? - kérdezte a meglepődött gyermeket, s közben jól megrázta, hogy vegye komolyan a kérdést.
- Jaj, a karom! Jaj, a nyakam! Engedjen el!
- Kérdeztem valamit!
- Jaj, mondom, mondom, csak engedjen el!
- Menj előttem, s mutasd az utat - parancsolta aztán, de a grabancát nem engedte el.
Sokáig mentek a tekergő utcákon, míg kiértek a kőfaragók negyedébe. Egy kapu előtt megállott, s bekiabált magas kamaszhangján.
- Domnu Pjetru!
- Kit keresel? - nyitotta ki a kaput egy köpcös bőrkötényes férfi.
- Dénes vagyok, és messer' Alessandrotól hoztam üzenetet - fordította olaszra a szót.
Pietro Todi nagy ovációval fogadta a kijelentést és heves temperamentumát igazolva megölelte a deákot, hogy ropogtak a csontjai. A gyermek csak bámulta, hogy milyen nyelven hadarnak ketten, hadonászva, nagyokat kacagva.
- Mit állsz itt? - szólt rá Dénes deák. - Itt van a szolgálatodért egy rézgaras, és most menj dolgodra!
- Okos ember vagy uram és erős! Végig cipeltél a városon, minden emberrel megérted magad. Velem a csavargóval, a boltossal, a katonával, még ezzel a taljánnal is. Szeretnék a szolgád lenni!
- Minek nekem szolga? Mit tudnál értem tenni?
- Ismerem jól a várost, ami neked idegen. Ismerek mindenkit: fiúkat, lányokat, kereskedőket, katonákat, urakat, szolgákat, még a városon kívül tanyázó kunok közül is sokat. És vinném a szerszámaidat, tarisznyádat.
- Jól van!
Pietro, a kőfaragó odaadott nekik egy kamrácskát a műhely mögött. Dénes deák a holmijával éppen elfért, s Malaj, az új szolgagyerek a műhely sarkában kapott egy vackot.
Kőfaragó Pietro Todi bejáratos volt a fejedelmi udvarba, ismert szinte mindenkit, és Dénes deáknak megígérte, hogy bemutatja az udvari írnoknak, az ujgurnak.
- A kán udvarából hozta a vajda. Hasznos munkát végez. A fejedelem levelezését.
Az ujgur szívesen fogadta a deákot, kérte a fejedelmet, engedje, hogy mellette dolgozzon, segítsen a munkájában. Különösen, mivel Dénes deák tudott latinul, s még vagy 5-6 nyelven - az országban és a szomszédban élő népek nyelvén. Az írnok ellenben a mongol és török nyelven kívül csak most tanulta az ország, a palota beszédét. Mikor ezt meghallotta Baján, magához hívatta.
- A nagykán, a mongolok nyelvét ismered? - kérdezte mongolul.
- Jól ismerem és beszélem - válaszolta ugyan azon a nyelven.
- Jól tudom. hogy dózse Pietro de Gradenigo embere vagy?
- Mindent tudsz, asszonyom!
- Állhatsz az én szolgálatomra is.
- Állhatok...
- Önként!
A deák hallgatott, várta a folytatást. Baján is hallgatott, várta a választ.
- Fizetést ne várj, de a hálám lehet többet ér majd bármennyi aranynál.
- Rendelkezz velem, úrnőm!
Baján összehúzott szemmel nézett rá. Vajon őszintén mondta, vagy csak be akarta fejezni a beszélgetést. Vagy valami hamisság van a szavai mögött? Aztán elhatározásra jutott.
- Készülj útra! Hosszú útra.
6542
ritatothne - 2020. március 13. 11:50:45

Kedves Szabolcs!

Nem látom a folytatást, pedig már több mint egy hónap eltelt.

Szeretettel: RitaIn Love

2720
bigeszab - 2020. február 04. 10:20:03

Köszönöm, kedves Rita az érdeklődésedet. Rose Válaszom - lesz!
Szeretettel: Szabolcs

6542
ritatothne - 2020. február 04. 09:08:44

Kedves Szabolcs!

Még olvastam volna. Remélem, hogy lesz folytatása.

Szeretettel: RitaIn Love

Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.