Szóbeszéd


Hajnalka olyan volt, mint a hajnal. A bársonyosan hűvös tekintet, amitől az ember libabőrös lett és a harmatos ajkak, aminek láttán mindenkit elöntött a forróság csak felszín volt, akár a felkelő naphoz hasonlatos arc. Hajnalka maga volt a mélység, a megfejtésre váró titok.
Hajnalban kelt. Bekapcsolta a magnót, a kávéfőzőt, a kenyérpirítót és nemsokára a hajszárító is kelletlenül búgni kezdett, így adva mindenki tudtára, hogy indul a nap. Mindez alig fél órát vett igénybe, aztán jött egy éktelen csattanás, miután a szomszédok fellélegeztek. Hála az égnek elment! Lehet tovább aludni – sóhajtották megkönnyebbülve.
Béla a csattanást követően elégedetten pattant ki az ágyból. Az asztalon ott gőzölgött a forró fekete, csak rá várt a ropogós vajas pirítós, és a ropogósan friss reggeli lap. Miután felöltözött bekapcsolta a rádiót, a kedvenc női hang éppen a híreket duruzsolta.
– Micsoda tökéletes asszony! – dőlt hátra boldogan a kényelmes bőrszékében, – az összes haverom irigy rám, amiért én kellek neki.
Nemrég az edzőteremben is Hajnalkáról áradozott, de a fiúk nem hittek a fülüknek, és Bélának sem.
– Ilyen nő nem is létezik!
– Nem lehet, hogy csak álmodtad?
– Várjatok csak, míg meglátjátok! – szólt Béla magabiztosan, lezárva a vitát.
Másnap a klubba már nem egyedül érkezett. A fiúknak még a lélegzetük is elállt. Hajnalka úgy vonult végig előttük, mint egy látomás. Vörös hajfürtjei körültáncolták napbarnított arcát, jellegzetesen hűvös tekintete most szinte perzselt és azonnal a bárpult felé vette az irányt.
– Szomjas vagyok, innom kell valamit – szólt oda Bélának.
– Olyan, mint a felkelő nap – suttogta Karcsi miközben megnyalta kiszáradt ajkait.
– Nincs véletlenül még egy belőle? – vihogott Tamás Béla fülébe.
– Ami azt illeti, nekem is megfordult már a fejemben…– dadogta Béla.
– Vagy-úgy! Talán mégsem olyan tökéletes? – ugratták mindannyian.
– Erről szó sincs! Ha látnátok, ahogy mos, főz, takarít, dolgozik. Este, pedig hajaj! De ez nem a ti fületeknek való. Gyönyörű és még okos is!
– Erre mondtuk, hogy ilyen nő nincs – szólt Karcsi, – nekem egyszerre három nőm is volt, és hárman együtt sem értettek mindenhez, úgyhogy nekem kellett mosni, főzni, takarítani…
– És mond, mit dolgozik? – kíváncsiskodott Tamás.
– Híradós a városi rádióban – vágta rá Béla nem kis büszkeséggel.
– Tényleg! Olyan ismerős volt a hangja.
– Övé az a szexi búgó hang? – csillant fel Karcsi szeme, – hogy én mennyit fantáziáltam a tulajdonosáról.
– Meg ne próbáld még egyszer, mert kitekerem a nyakadat! – dörrent rá Béla.
– Mi a baj nyuszikám? – lépett közéjük Hajnalka.
– Semmi drágám. Ezek férfi dolgok.
– Valóban? Én rajtad kívül nem látok itt egyetlen férfit sem, – és sokat mondóan széttárta karcsú karajait.
Karcsiban meghűlt a vér. Nem szokta meg, hogy a nők így beszéljenek róla. Feltámadt benne az önérzet.
– Már megbocsásson kedves, az nem lehet, hogy maga ennyire lenézi a férfiakat, hiszen nem olyan nőnek látszik, ellenkezőleg…
– Mire célzol haver? – ugrott neki Béla felbőszülve.
– Ez nem célzás. Valahol már találkoztunk, csak most nem ugrik be, hogy hol – mentegetőzött Karcsi, – de Hajnalka talán jobban emlékszik…
A nő arca a dühtől kissé kipirult. Olyan fagyosan nézett a férfira, hogy az úgy érezte, mintha egy jéghegy csúcsán ülne meztelenül. Amikor megszólalt, a hangja ugyanolyan fagyos volt.
– Az ember sok mindenkivel találkozik de, ha megbocsát miszter akárki, nem szoktam minden jelentéktelen figurára emlékezni.
– Jelentéktelen figura én? Ne haragudj Béla, de nem tűröm, hogy a nőd így beszéljen rólam! – sápadt el Karcsi és azonnal elrohant.
Béla nem hitt a fülének. Hajnalka soha nem viselkedett így azelőtt, igaz csak három hónapja vannak együtt, de nem… ilyennek még nem látta. Mi történhetett?
Hajnalkát azonban egyáltalán nem zavarta Karcsi kirohanása. Előbb bájosan rámosolygott a megdermedt Tamásra, majd Bélát maga után húzva elindult az ajtó felé.
– Angyalkám, azért ezt nem kellett volna – motyogta Béla szánalmasan.
– Talán hagytam volna, hogy rajtam köszörüljék a nyelvüket?
– Igazad van, de most veszítettem el az egyik legjobb haveromat.
– Nem baj, itt vagyok neked én. Nem igaz? – nézett rá Hajnalka olyan ellenállhatatlan tekintettel, hogy Béla ettől teljesen kész volt.
Az éjszakát egy motelban töltötték. Hajnalka minden áron ragaszkodott hozzá, hogy oda menjenek.
– Nem hiszek a fülemnek – vigyorgott Béla. – nem rég még azt mondtad, be nem tennéd ilyen helyre a lábad.
– Akkor még jó kislány voltam – kuncogott a nő – de most mutatok valamit, amit még nem láttál…
Béla azt hitte, csak álmodik. Aztán rájött, hogy ez a múlékony valóság, amiből arra ébredt, hogy Hajnalka hajnalban épp kiosonni készül az ajtón.
– Hová rohansz édes, ilyen korai órán? – szólt utána.
– Dolgozni, mint minden rendes nő – válaszolta az, és halkan becsukta maga után az ajtót.
Furcsa, máskor mindig becsapja – morogta Béla csodálkozva és öltözni kezdett.
Munka előtt még hazament, hogy rendbe szedje magát. Az asztalon ott várta a kihűlt fekete, a pirítós és az újság. Nahát! Még erre is volt gondja a kis édesnek – gondolta elégedetten, és jóízűen megreggelizett. Hajnalkával csak késő este találkozott. A nő kissé morcosnak látszott, de mindketten fáradtak voltak úgyhogy miután ágyba bújtak hamar el is aludtak. Az elmúlt éjszakáról egyikük sem beszélt.
Másnap reggel Bélának furcsa érzése támadt. Elmaradt az ajtó csapódás, a kávé keserű volt, az újság a tegnapi, és a pirítós odaégett. Itt valami nincs rendjén – töprengett. Ennyi változás egyszerre „sokk” volt, főleg, hogy Hajnalka hangulatváltásai miatt kezdte rosszul érezni magát a bőrében. Nem csoda, hisz a nő hol kedves, hol komor volt. Néha szenvedélyes, máskor hűvös. Béla pedig azon kapta magát, hogy az emberek összesúgnak a háta mögött. A szomszédok elviselhetetlenül kedvesek lettek, akkor sem, szóltak egy rossz szót sem, amikor egy órán át, járatta az autó motorját az ablakok alatt, mert Hajnalkát várta, hogy végre elindulhassanak.
Hajnalkán épp akkor tört ki egy újabb szeszélyhullám, minek következtében többször visszament a lakásba ruhát cserélni. – Ebben nem érzem jól magam, ez a szoknya nem megy a pólódhoz – magyarázta, Béla pedig türelmesen várt, hiszen végül is érte van az egész, Hajnalka nyílván neki akar tetszeni.
Egyik nap amint Béla hazaérve éppen a lépcsőn kaptatott felfelé, hirtelen belebotlott a fölöttük lakó szomszédasszonyba, aki a lépcsőházat söpörte. Az asszony mintha őt várta volna, arca felderült és látszott rajta, hogy valami fontos és halasztást nem tűrő mondani valója van.
– Ne kíméljen Manyika drága, biztosan történt valami… – szólt megadóan.
Az asszony mintha csak erre a biztatásra várt volna.
– Mondja Béla, minden rendben van maguknál? – kérdezte, miközben tekintetét ide-oda járatta.
Béla meghökkent a kérdés hallatán, majd ösztönösen és nagyon halkan így válaszolt.
– Természetesen. Minden a legnagyobb rendben van.
– Értem. Miért is ne lenne? – nyelt egyet Manyika – Csak tudja, azt beszélik az emberek…
Mint a sas a zsákmányra, úgy csapott le Béla a hírre.
– Mondja már, az ég áldja meg, milyen pletykát terjesztenek rólam!? – emelte meg a hangját.
Manyika a szokatlan hangtól megriadva mentegetőzni kezdett.
– Á nem kell velük foglalkozni! Én őszintén megmondom sokan, csak irigykednek pedig maga jó ember, bizony az.
– Bocsásson meg, de még mindig nem értem miről van szó?
– Hát arról, amit mindenki lát. Két nő egy fedél alatt, ráadásul olyan egyformák, mint két tojás! Én mindenkinek mondtam, hogy biztosan ikrek, de tudja milyenek az emberek. Mindenféléket képzelnek. Pedig magának szíve joga befogadni Hajnalka testvérét. Mert hogy azok, nem igaz?
Bélával megfordult a világ. Agyát elöntötte a forró vér, arca tüzelt miközben próbált nyelni, de torkába mintha forró gombóc lett volna.
Manyika, mint aki vérszemet kapott csak mondta, mondta a magáét, Béla nem menekülhetett.
– Látom zavarba jött, maga drága ember. Ugyan! Ne legyen már olyan szerény! Mások bezzeg kihasználták volna ezt a nem mindennapi helyzetet. De magának biztos meg sem fordult a fejébe.
– Nem, nekem soha – nyögött Béla.
Manyika tőre pontosan célba talált s az eredményt látva, hirtelen halaszthatatlan dolga akadt.
– Nos nekem mennem kell – mondta sietősen, – aztán ne foglalkozzon mások beszédével.
Dehogynem! Bélának most éppen arra volt szüksége, hogy kiderítse mi áll a pletykák hátterébe. Általában véve nyugodt természetű volt, mindig higgadtan viselkedett, de arcáról most semmi nem tüntethette el a megrázkódtatás nyomait, amit Manyika szavai okoztak.
Haza érve Hajnalkát a konyhában találta. A magnóból lágy zene szólt és a sütőből jövő édes illatok szétáradtak a levegőben. Bélát azonban mindez most nem tántorította el eredeti szándékától. Rögtön a tárgyra tért volna, de Hajnalka megelőzte és bűnbánó arccal hevesen a nyakába ugrott.
– Ne haragudj nyuszikám – duruzsolt mézédes hangon – Tudom, hogy már előbb szólnom kellett volna, de féltem, hogy megharagszol…
Bélában ekkorra már úgy felgyülemlett az indulat, hogy nem bírta tovább. Türelmetlenül lefejtette magáról az ölelő karokat és haragosan nézett Hajnalkára.
– Kérlek. Megtudhatnám végre, miről van szó?
Hajnalka dacosan hátraszegte a fejét és kihívóan válaszolt.
– Néhány napja adtam egy lakáskulcsot a húgomnak. Ez olyan nagy baj? Nekem is lenne okom haragudni a múltkori este miatt.
Béla teljesen összezavarodott. – Miről beszélsz? – kérdezte idegesen.
– Amikor nem aludtál itthon! Én mégsem faggattalak, hol jártál.
Bélával akkor olyasmi történt, mint amikor egy kőszikla megrepedt és egy darabja először csak lassan, aztán egyre felgyorsulva zuhanni kezd, majd hirtelen becsapódik…
Éktelen csattanás. Cserépdarabok röpködtek minden felé. Hajnalka élesen felsikított, mire a szomszédok összefutottak.
– Jesszusom, tragédia történt! – rohant ki Manyika eltorzult ábrázattal a lépcsőház elé. Tűzoltók, mentő, rendőrség! Melyiket hívjam? – zokogott benne a lelkiismeret, miközben odafent az összecsődült tömeg szoborrá dermedten bámulta a nem mindennapi látványt.
A konyhában Hajnalka hisztérikusan zokogott a szétrobbant vacsora maradványai fölött, miközben a másik “Hajnalka” a romokat takarította. Béla megsemmisülten a földre rogyva hol az egyik, hol a másik Hajnalkára nézett, de azok rá sem hederítve tették a dolgukat.
Az egész felfordulásnak a tűzoltók és az ablakon beömlő vízsugár vetett véget.
Manyika hívta őket lélekszakadva, amikor meglátta a törött ablakon át kiáramló füstöt. Közben egy szirénázó mentőautó is megérkezett, de addigra Béla már összeszedte magát és éppen a zokogó Hajnalkát próbálta megnyugtatni, míg a másik a vizet lapátolta.
A kissé késve érkezett rendőröknek már semmi dolguk nem akadt. Megállapították, hogy nem történt tragédia, Bélának azonban ki kellett fizetnie a téves riasztás miatt keletkezett költségeket.
Mint minden vihar, ez is olyan gyorsan elvonult, amilyen gyorsan jött. Végre mindenki fellélegezhetett, akár a szomjas föld, eső után. A szomszédok attól kezdve úgy tettek, mintha nem láttak és nem hallottak volna semmit, ez a tapintat segített abban, hogy Béla visszanyerje emberi méltóságát. Szüksége is volt rá, hiszen már hivatalosan is hárman laktak egy fedél alatt. Hajnalkát és Bíborkát olyan szoros testvéri kötelék kötötte egymáshoz, hogy Bélának nem volt szíve ezt a köteléket elszakítani, inkább vállalta az ezzel járó áldozatot.
Bele telt ugyan jó néhány napba mire kipihente a zuhanást és megint világos lett minden, akkor aztán úgy döntött, hogy nem pazarolja el, az élet nyújtotta apró és ritka örömöket már azért sem, mert egy tökéletes nő nincs, kettő együtt a majdnem tökéletes…
Béla a következő napokon kedvenc bőrszékében ülve egy korsó sör és a két nő társaságában, ilyen formán elmélkedett. – Nincs mit tenni, ilyen a sors…, meg aztán ilyen a természetem. Nálam mindig az van, amit a nők akarnak.

Írta: Kondra Katalin

“Szóbeszéd” bejegyzéshez 12 hozzászólás

 1. [color=#669999][b][center][i][u]÷÷ Kedves Katalin ! ÷÷[/u][/i][/center]

  — Mielőtt elkezdtem olvasni a történetedet, már azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a mostani témád, mert, hogy Te mindig meglepetésekkel szoktál szolgálni, és nem írsz le csak – úgy akármit..

  — Az elején késsé már kételkedni kezdtem, hogy vajon mikor lesz már valami.?
  — És akkor te szép sejtésekkel kezdted beindítani a, a fantáziámat, de még csak később kerültem képbe az ikrek – olvastával…

  –Ínnettől kezdve pompázatossá vált az egész kerek egy történet …

  — Most azt hiszem – Bélát sokan irigyelhetik…

  — [u][i]Neked pedig égig érő Gratulációmmal tartozom ![/i][/u] —

  –Ígéretesnek találom a Te versenyművedet a legjobbak közé… —

  [center]÷÷ [u]Szeretettel -a Téged, Mélyen – Tisztelő ![/u] ÷÷[/center]

  – keni –
  [/b][/color]

 2. [color=#669999][b][center][i][u]÷÷ Kedves Katalin ! ÷÷[/u][/i][/center]

  — Mielőtt elkezdtem olvasni a történetedet, már azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a mostani témád, mert, hogy Te mindig meglepetésekkel szoktál szolgálni, és nem írsz le csak – úgy akármit..

  — Az elején késsé már kételkedni kezdtem, hogy vajon mikor lesz már valami.?
  — És akkor te szép sejtésekkel kezdted beindítani a, a fantáziámat, de még csak később kerültem képbe az ikrek – olvastával…

  –Ínnettől kezdve pompázatossá vált az egész kerek egy történet …

  — Most azt hiszem – Bélát sokan irigyelhetik…

  — [u][i]Neked pedig égig érő Gratulációmmal tartozom ![/i][/u] —

  –Ígéretesnek találom a Te versenyművedet a legjobbak közé… —

  [center]÷÷ [u]Szeretettel -a Téged, Mélyen – Tisztelő ![/u] ÷÷[/center]

  – keni –
  [/b][/color]

 3. Kedves Mihály!

  Ha rajtam múlik, ez egy életre szóló kapcsolat, mert Béla sem akarná másképp.

  Köszönöm, hogy olvastad.

 4. Kedves Mihály!

  Ha rajtam múlik, ez egy életre szóló kapcsolat, mert Béla sem akarná másképp.

  Köszönöm, hogy olvastad.

 5. Fantasztikus írás!!!!!!!!!!!!!!
  Lenyűgözött!!!!
  Köszönöm Neked!!!

 6. Fantasztikus írás!!!!!!!!!!!!!!
  Lenyűgözött!!!!
  Köszönöm Neked!!!

 7. Kedves Eszter, Timóca és Zsuzsa!

  Örülök, hogy tetszett az írásom. Bevallom, nagy élvezet volt megírni. Béla nem is tudja milyen szerencsés!

  Köszi, hogy véleményeztétek.

 8. Kedves Eszter, Timóca és Zsuzsa!

  Örülök, hogy tetszett az írásom. Bevallom, nagy élvezet volt megírni. Béla nem is tudja milyen szerencsés!

  Köszi, hogy véleményeztétek.

 9. Kedves Kati!

  Nem gondoltam volna az elején, hogy ilyen nagyszerű történet kerekedik ki írásodból. Először minden olyan meseszerű volt, olyan hihetetlen. De van két mondat, ami talán elkerülte az olvasók figyelmét: " – Nincs véletlenül még egy belőle? – vihogott Tamás Béla fülébe.
  – Ami azt illeti, nekem is megfordult már a fejembe dadogta Béla." Tehát, ebben a párbeszédben elhangzott az, hogy Bélának megfordult a fejében, hogy talán kettő lehet belőlük, (mármint a nőkből)!!!!
  És "mit ad Isten", ez be is bizonyosodott. Bár, amint a történet végén olvastam, Bélára ez nem volt rossz hatással. Sőt!!!

  Üdv.: Torma Zsuzsanna
  :):):)

 10. Kedves Kati!

  Nem gondoltam volna az elején, hogy ilyen nagyszerű történet kerekedik ki írásodból. Először minden olyan meseszerű volt, olyan hihetetlen. De van két mondat, ami talán elkerülte az olvasók figyelmét: " – Nincs véletlenül még egy belőle? – vihogott Tamás Béla fülébe.
  – Ami azt illeti, nekem is megfordult már a fejembe dadogta Béla." Tehát, ebben a párbeszédben elhangzott az, hogy Bélának megfordult a fejében, hogy talán kettő lehet belőlük, (mármint a nőkből)!!!!
  És "mit ad Isten", ez be is bizonyosodott. Bár, amint a történet végén olvastam, Bélára ez nem volt rossz hatással. Sőt!!!

  Üdv.: Torma Zsuzsanna
  :):):)

 11. Kedves Kati!
  Nagyon kedves, vidám történetet írtál, könnyed stílusban. Jó volt olvasni, pergett a cselekmény, jók voltak a szereplők, a párbeszédek, találóak a helyzetek.
  TETSZETT!
  Sok szeretettel Eszter

 12. Kedves Kati!
  Nagyon kedves, vidám történetet írtál, könnyed stílusban. Jó volt olvasni, pergett a cselekmény, jók voltak a szereplők, a párbeszédek, találóak a helyzetek.
  TETSZETT!
  Sok szeretettel Eszter

Szólj hozzá!