Baj a bajt éri, avagy a földműves egy napja

A Nap lassan a zenitre ért, a távolban a délibáb víztócsákat varázsolt az útra. A traktor egyen- letessen pöfékelve okádta magából a bűzt a kipufogón keresztül, ami csöndben szétterült a levegőben. A kabinban a hőségtől izzadságcseppek hullottak a lábra, kézre, a zsebkendő a zseben kívül várta a feladatát a hepehupás földúton néha-néha lecsúszva Péter lába mellé. Úgy gondolta Kis Péter, még egy sort felszánt, és indul haza. Elég volt erre a napra ebben a rekkenő hőségben. Nem ért a parcella feléig sem, amikor szakadozott az előre haladás, majd lassan megállt a nem éppen fiatal mezőgazdasági alkalmatosság.
– A fene enne meg! Rohadj meg! Te mihaszna, vén, akaratos hátramozdító! Mennyié bébetűzne meg aki megcsinát?!
Elkezdett kotorászni a zsebében, és maga elé mormogta.
– Okos vót, aki kitaláta a mobil telefont, most nagyon jó gyün ebbe a helzetbe. Tárcsázna, de se hívni, se SMS-t nem lehet küldeni. Lemerült. Még csak most szakadt a film. Jöttek a nyomdafestéket nem tűrő szavak egyike a másik után. Már emelte a kezét, úgy önkéntelenül, azzal a szándékkal, a földhöz vágja ezt a semmirevaló vacakot. Ekkor zúgás ütötte meg a fülét. Ha a szomszéd igyekezik hazafelé a földjéről, úgy gondolta, majd üzen tőle a fiáért, hozzon magával mestert is. Nem hagyhatja itt ebek harmadjára ezt a vacakot, mert még a végén lába kel.
– Mi van szomszéd? Pihenünk?
– Pihen a fészkes fene. Bedöglött ez a rosszvas. Jókó érkezté Szójj má be kérlek a gyereknek gyűjjön ki vontatóva, mester nem kő, majd otthon megcsinájuk.
– Mi történt?
– Leállt.
– Hadd nézem meg, hátha lehet rajta segíteni – szólt a szomszéd.
Nézegeti a motort, nem lát hibát.
– Te szomszéd! Van ebben nafta?
– Van hát! Tegnap attam a gyereknek píszt, töcsse teli a tartályt.
– Na, nézzük meg. Te szomszéd, ebben nincs nafta. Ezért áltál meg.
– No, az anyja szentöltessíkit. Csak haza mennyek. Lesz neki hadd el hadd.
– Ne szaladj a rúd elébe. Előbb hallgasd meg a gyereket.
– Szomszéd ugorj be hozzánk, oszt mond annak a mihasznának, hozzon egy kánává. Hazahajtom a traktort, meg megtankolok én.
– Megyek, szomszéd. Itt lesz a gyerek nem sokára, csak ne idegeskedj.
Péter gazda, akit a faluban jó kedélyű, vicces embernek ismertek, lassan kezdett megnyugodni. Nincs is nagy baj! Engem evett a magam fenéje. Hogy nem jutott eszembe ellenőrizni van-e elég nafta a tartályban. Eddig azt hittem én vagyok a jobb koca-mester, de úgy láccik, ez a fiatala szomszéd kikupálódott, oszt túltett a mesterin, mármind rajtam. Péter az út menti fa alá húzódott az égető napsugarak elől, és rágyújtott. Ahogy ott elmélkedik mindenről, ami az eszébe jutott, ismét traktor zúgását hozta a meleg levegő. Ismerős traktorista vezetett. Amikor meglátta Pétert, lassított, és kiszólt a kabinból.
– Jól van Péter bátyám, vagy csak pihenget? – Jó se vagyok. Nem pihenek. Tűnődök. – Ugyan min?
Nem tudom, az én fejem üresedett ki hamarabb. vagy a traktor tartálya. Tudod, pisával nem halad ez a masina, – és rábökött a traktorra. A nafta meg eefogyott.
– Sose búsujjon, van nekem a kánában pisa helyett nafta annyi, hogy hazahajthatja a traktort. A többi már gyerekjáték.
– Köszönöm, de üzentem épp a zelébb a gyereknek..mondta volna tovább, de az ismerőse leintette. – Mire ide ér a gyerek, addig beesteledik. Nézze, itt a kána, öntse bele a traktorba a tartalmát.
– Te, gyerek, biztos nem pisa van benne? Nektek, fiataloknak mindent kiad az eszetek – és mosolygott hozzá.
– Szagoljon bele, akkor megtudja – huncutkodott a fiatalember.
A naptól felforrósodott traktor fém része okádta magából a meleget, de a földműves lassan az idő múlásával tavasztól őszig hozzászokik a nagy meleghez. Beleöntötte a kanna tartalmát a tartályba, beült a volán mögé, és elindultak mindketten. A kabin belseje szaunával vetekedett. A szélvédőn kinézve a síksági ember szemének a távoli láthatár végéig a kék ég alatt a zöldellő kukoricatáblák, mellettük a frissen szántott fekete föld nap, mint nap változást mutat a hozzáértő szemnek. Akaratlanul is figyelnek, összehasonlítást végeznek, és találgatják, milyen termés várható ha… és elég sok ha van ilyenkor. A biztonságérzetet legtöbbször az időjárás változtatja szorongássá. Sokszor az eget figyeli Péter is a többi földművessel, persze a TV-ben az időjárás jelentést is kíséri az egész család. Féltek az égi háborútól, de főleg a jégveréstől.
Már nem is tudja Péter, mikor vette át megboldogult apjától a tíz hold földet, meg kivett árendába még ennyit, jószágot nevel, hasonlóan, mint azt az apjától tanulta. Volt és van a házban anyakoca malacokkal, három tehén, aminek a tejét eladva, árából kitaníttatták a fiukat. Ők már fejőgéppel fejnek. A földet nem kocsi-lóval művelik, hanem traktorral, még egysoros csőtörő gép is áll a fészer alatt. Amíg haladt hazafelé, ezen morfondírozott.
Milyen nehéz lehetett apámnak. Mi gyerekek fő se foktuk. mennyit szenvedett értünk. Nekem se könnyű, de neki… Nem csuda, ha hetente eccé kocsi-lóval megát az útba eső kocsma előtt. Mindenki tutta, az öreg Péter iszogat, mer a fia vót a Kis Péter, tehát az öreg Péter borozgat a kocsmában. Könnyű volt rágyünni, mer a mura lovai árúkodva átak a kocsmaajtóhó közee. Jó esett neki a füstös teremben, terítetlen asztal mellett meginni pár fröccsöt. Egyszer azonban megesett vele, hogy többet ivott a kelletiné, majd nagy szóvaa, hangosan kereste a kocsiját, lovait, közbe már font űt a bakon. Lett ebbű bizony szólásmondás: Keresi, mind Péter a kocsiját.
Visszatérve Kis Péterhez, mert akármennyire túl volt az ötvenen, a faluban őt mindenki Kis Péterként ismerte.
Hazaért, és rögtön fülön fogta a fiát, aki mentegetőzött. – Igaz, tegnap elfelejtettem tankolni, de reggel nem szólhattam, mert édesapám korán elment, én még aludtam, az este meg amikor hazaértem, édesapám már aludt.
– A mobilt mé nem tőtötted fő?
– Azt a mama szokta, nem én.
– Most megmosakodok, oszt együnk, mer farkas éhes vagyok.
Ebéd után a nejével a jószágok körül tevékenykedtek. Itatták őket, összeszedték a tojásokat, és bementek a szobába.
– Te, Péter, úgy éget ez a Nap, mind amikó vihart tol maga előtt.
– Erre én is gondótam, csak jég ne legyen.
– Ne is emlegesd!
Bent a szobában az asszony lepihent, Péter nézte a TV-ben az olimpiai játékokat
Arra lettek figyelmesek, hogy morajlik az ég.
– Gyere asszony gyorsan, rendezzük el a jószágokat. Sose lehet tunni.
Alig lettek készen, már a villámok is hozták maguk után a mennydörgést. Gyorsan kihúzták a falból a vezetékcsatlakozót, közben a villám csapkodott olyan hangosan, mint valamikor gyerekkorukban. Befejezték a kikapcsolást, amikor óriási csattanás rázta meg a levegőt. Összerezzentek. Nem szégyen, mindketten félve várták a tomboló vihar elvonulását.
Amikor minden lecsendesedett, a szél sem süvített, az eső sem zuhogott, se villám, se dörgés, a házaspár kiment a libákat, kacsákat, tyúkokat kiengedni az udvarba. Benéztek a tehenekhez is. Volt mit látni! Mindhárom a földön feküdt élettelenül. A feleség elkezdett jajgatva sírni. Péter elcsukló hangon, alig hallhatóan hajtogatta.
– Az Isten verje meg! Az Isten verje meg! Oda minden haszon! Most mit tegyek?
Kis idő után így szólt a még mindég zokogó feleségéhez.
– Hívom a hentest. A húsuknak semmi baja sincsen.
Aznap elkeseredés borította be a házat és lakóit. Másnap reggel se lett volna szebb, de Péter így szólt.
– Ne keseregj má! Gondókodj! Nem jobb, hogy a tehenekbe csapott a villám, mintha mink fekünnénk itt mozdulatlanul?
– Péter, Péter, te még ebbű is tréfát faragsz.
– Ha akarod, dühönghetek. Hátha főkel az a három nyavalyás tehén.
– Hát próbádd meg.- ,mondta az asszony, és kiment a szobából.

Szólj hozzá!