Újra itthon – Negyedik történet

Hajdanán ismertem egy koros, karcos tekintetű, testes férfiút – igaz csak látásból, szóba sosem elegyedtünk –, aki szinte minden nap elindult látszólagosan teljesen céltalanul a maga kis sétájára. Legyen az tavasz, nyár, ősz… talán csak a tél és az eső volt kivétel. A csalán szegélyezte kitaposott ösvényen egymagában járt, könnyű kempingszékével egy magas drótkerítés mögé telepedett; azon a helyen a kavicsos talaj a sok használattól már alaposan besüppedt. Onnan figyelte a Játékot. Ez éppoly tradíció volt nála, minthogy elővette dohányát, cigarettát sodort, és rágyújtott. Az előtte fekvő tükörsimának épp nem mondható, a város szélén megbúvó futballpályán a gyep a sárgától a harsány zöldig minden színárnyalatot felölelt. Emberem mohón leste a játékosokat és a körülöttük tébláboló, mozgásra buzdító edzőt. Utóbbi kifakult mackójában, hamisan nyöszörgő sípjelekkel vezényelte a kerület ificsapatát. A távolban ücsörgő, őszbe hajló úr csendben, mozdulatlanul ingatta fejét, szeme általában nem is a labdát követte, olykor-olykor felhorkant egy-egy alakítás láttán, egy-egy botorkáló hang hallatán. Időnként mélyet sóhajtott, mintha emlékezne. Számtalanszor álltam meg mögötte, bár sohasem a füvön látottak kötötték le a figyelmem. Minduntalan késztetést éreztem arra, hogy megszólítsam, hogy részt vegyek merengéseiben, szerettem volna belebeszélni gondolataiba, ám csak tanácstalanul tűnődve mocorogtam, egyik lábamról a másikra állva. Éreztem, úgysem hallotta volna meg a hangomat. Méltatlanul bántam volna csak vele…
Aztán minden külső jel nélkül, jó húsz éve hirtelen eltűnt a magányos néző szakállastul, szemüvegestül, szintúgy sok-sok minden más a környékről: az ősi tapasztott falú vályogházak helyén egyhangú panellakások nőttek, a lovas kocsikból zajos autócsodák váltak, a keménykalap baseball sapkává alakult. A szóbeszédet a csapat egyik pletykára szomjas tagja erősítette meg, miszerint a focimániás urat egy gyógyíthatatlannak mondott betegség támadta meg, valamelyik távoli szanatórium látta vendégül.
Ma úgyszólván véletlenül tévedek arra a régi helyre, oda az elfelejtődött pálya mögé. Ujjongva látom, hogy még mindig pattog a bőrlabda, bár az edző hangos szavak, félreérthetetlen szitkozódások helyett már inkább cimborál a csapat legtöbb tagjával.
Hunyorogva nézem, amint a nap tüzelte ösvény látóhatárán egy alak poroszkál. Apró pont még csupán, imbolyogva közeledik, széles íveket kanyarít az út porába, lassan válik felismerhetővé. Mint egy fantom lépked az ismerős öregúr, reszkető kezében elnyűtt kempingszék, némán helyezi azt a sűrű homokba, rám se hederít. Mintha mi sem történt volna. Ugyan arcvonásai markánsabbak, tekintete szegletesebb, járása kimértebb lett, mint akit megviseltek az elmúlt évek, mégsem tűnik nekem elveszettnek, pillantásában ott lobog a melengető láng. Hamarosan méltóságteljesen himbálódzik székén, néha szinte beesik a szolid töltésről a pályát övező korlát elé. Most tényleg szeretném, ha megnyílna előttem minden titka, tőle igényelném hallani a múltját, ám fecsegés helyett magába mélyed, zsebéből szivar surran, gyufáért kutat hiába, dühösen maga mögé hajítja a barna rudat, vele repül szemüvege is. A múltnak adósa hát, de a jelennek, a jövőnek ne legyen az soha. Kivárja, míg az emlékezés lassan békévé oldja azt. Az agg férfi láthatóan nem kíván eljutni abba az elhasznált állapotba, amikor az élet már nem ad, hanem elvesz.
Közben lent kiürül a pálya, a távoli erdő illatát hordozza a szél. Azonban ahogy az öreg sem moccan, én sem. A földön felfedezem a szemüvegét, önkéntelenül is a szemem elé emelem, csak néhány méterre lehet vele ellátni! Meglepetten helyezem az ölébe, úgy tesz, mint aki nem érzékeli, ráérősen nyitja a száját:
– Újra itthon! – dünnyögi a kiszáradt fűcsomókat rugdosva, majd rosszalló pillantásokat intéz a pálya felé: – Jaj, csak ez az Albert gyerek ne rakná annyit csípőre a kezét.

“Újra itthon – Negyedik történet” bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. Kedves László!

    Bevallom, csak most olvastam el a novelládat. Nagyon tetszett, már csak azért is, mert én is Hercegszántó-n születtem, mint Albert Flórián. A szüleinek a malma még most áll a faluban, ahol a gyermekkoromat töltöttem. Igen, ő volt Magyarország egyetlen aranylabdása és tényleg szokása volt csípőre tenni a kezét.Ez már történelem. Gratulálok az írásodhoz!
    Baráti üdvözlettel: János

Szólj hozzá!