A baba


Az apja lehajolt hozzá, miközben a kezébe nyomta a babát, és mondott valamit. Látta, ahogy mozog a szája, de akkora volt a hangzavar, a német szavak kemény pattogása, az emberek riadt kiabálása, hogy nem értette. Nézte, ahogy egy fekete ruhába öltözött ember megragadja az apja karját, és a teherautó felé taszigálja. Az anyja mellette állt, és hangosan sírva kiabált a férje után. Erre egy másik fekete ruhás férfi mellé lépett, és megütötte az anyját, amitől az a földre zuhant. Valamit ordított a férfi, de nem értette, csak azt fogta fel, hogy magyarul beszélt. Felébredt. Mindig ugyanannál a képnél. A teherautó elindult, az apja addig nézte őt, amíg el nem tűntek a kanyarban.
A hálóing csupa víz volt rajta, és levegő után kapkodott. A férje felkapcsolta az olvasólámpát az éjjeliszekrényen, s ránézett. Akkor már ült. Kérdés nélkül is tudta, a régi időkről álmodott. Mióta tudta, hogy haza látogatnak, sűrűsödtek a visszatérő álmok.
– Hozzak egy teát? – kérdezte, miközben végigsimított Eszter karján, együtt érzőn.
– Köszönöm, az jó lenne. Kiszáradt a torkom – s hátrasimította haját.
Ádám a mikróban egy bögre vizet melegített, benne egy gyümölcstea filterrel. Belecsavarta fél citrom levét, s befordult vele a hálószobába. Ahogy Eszterre nézett, pillanatra a régi lányt látta maga előtt. A sötétbarna hullámos haját, sudár termetét, mely két gyermek után is megmaradt, s bár a haja már rég őszbe fordult, összességében még őrizte egykori szépségét. Leült az ágy szélére, s felesége felé nyújtotta a csészét.
– Vigyázz, meleg! Meg ne süsse a kezed – figyelmeztette. Eszter elmosolyodott halványan, mielőtt belekortyolt óvatosan. „Mindig ilyen volt. Ilyen gondoskodó” – gondolta.
Két árva, szinte még gyerekek, amikor találkoztak. Örömmel kötötte hozzá az életét, hiszen attól a perctől nem volt egyedül a világban.
– Édesem, nem kellene ezt az utat elhalasztani? Aggódom érted. Biztos, hogy elég erős leszel szembe nézni… Nem tudta folytatni. Eszter kérdőn nézett vissza rá.
– Elhalasztani? Betöltöttem a hetvenkettőt. Hová halasszam? – kezét Ádám kezére tette – Szembe kell néznem… Nem mehetek el így. Gyáván… S szeme megtelt könnyel.
Ádám elvette a csészét, és magához ölelte. A szíve körül ugyanazt a melegséget érezte, mint régen. Amikor először ölelte magához. Lepergett előtte az életük. A gyerekek születése, az unokák… És Eszter, mindig tudta mi a dolga. Tette, fáradhatatlanul, panaszkodás nélkül boldogan. Családja volt. Az övé. S remélte, hogy soha többet nem vehetik el tőle az övéit.
– Vigyázni fogok rád. De ígérd meg! Ha… Azonnal szólsz, s az első géppel hazajövünk.
– Rendben, megígérem. Most lezuhanyozok, mert így nem fekszem vissza.
Mire visszatért, friss ágynemű várta. Mindenben megnyugodva, reggelig nyugodtan aludt.
A reptéren autót béreltek, s azonnal a szállodához hajtottak. Ádám döbbenten figyelte a tömött sorokban hajtó autókat. Gondolta, hogy itt sem állt meg az élet, de a változás minden képzeletét felülmúlta. Eszter, mintha meg sem lepődött volna, ebből tudta, hogy pattanásig feszültek az idegei. Ismerte, tudta, hogy leköti a gondolatait a félelem. Nyugtalan volt. Miután elfoglalták a szobájukat, kényelembe helyezték magukat pihenni. Hosszú volt az út, jó volt kicsit kinyújtózni, a kényelmes ágyon.
– Mikor akarsz… – akarta kérdezni, de Eszter a szavába vágott.
– Holnap. Nem akarok menni ma sehová. Majd később szeretnék kiülni az erkélyre, nézelődni. Szokni… – fogta meg Ádám kezét.
– Pihenj csak – s rácsókolt a kézfejére.
Egy órácskát szenderegtek, majd az erkélyről nézték az utca forgalmát. Amikor leszállt az este, s a forgalom gyérült, az asszony kitalálta, hogy nézzék meg az éjszakai fővárost. Lenyűgözte a látvány, bár az új hazában megszokta az esti fényár, a felhőkarcolók látványát, a mostani Pest csak részben emlékeztetett a régi világra. Sokfelé jártak, egy utcát kerültek csak messziről. „Csak holnap” – dobolt Ádám fejében.
Az asszony megéhezett, egy étterem közelében leparkoltak. Vacsora után az étteremből kilépve, elindultak egy sétálóutcában. Üzletek sora előtt haladtak, érdeklődve nézték a mai módit. Egy díszes cégérre tévedt Eszter tekintete. „Antikvitás” olvasta hangosan.
– Gyere, nézzük meg! Talán van valami a mi időnkből – húzta magával férjét.
A kirakat csak halványan volt megvilágítva. A kirakatban fésülködő asztalka, rajta dísztárgyak. Hátrébb, a félhomályban tükrök antik keretben, festmények. Egy, talán telefonasztalka, rajta csipke, s a tetején középen egy régi baba. Eszter közelebb hajolt a kirakathoz, hogy jobban lássa, végül hozzányomta az orrát is.
– Nem… Az, lehetetlen… Ennyi év után… – suttogta s hangtalanul, majd egyre erősebben rázni kezdte a zokogás.
Ádám nem értette, mi történt, közelebb lépett, s magához vonta az asszonyt, aki a vállára borulva zokogott.
– De hát mi történt? – kérdezte értetlenül.
– A babám… Ott van bent – mutatott a kirakat felé.
– Csak hasonlíthat hozzá. Gondolj bele drágám! Ennyi idő után….
– Egyfolytában róla álmodom. Kérlek! Az ott az én babám. A cipője nincs meg. De az álarc, a ruha… Ebből, csak ez az egy volt. Anyám csinálta nekem a ruháját. Apám meg az álarcot. Báli ruha van rajta.
– De hát… – nem tudta folytatni. A felesége szemébe nézett, és képtelen volt folytatni. Ha ő azt mondja, hogy a baba az övé, akkor az övé.
– Reggel érte jövünk. Rendben? – s letörölte kezével a könnyeket.
Az asszony bólintott, s a férfi megnézte a kis táblán a nyitva tartást. Kilenc óra volt ráírva.
Már tíz perccel előtte ott voltak. Fiatal nő nyitotta ki az üzletet. Eszter egyenesen a babához sietett. Felvette, nézegette.
– Az sajnos nem eladó. Csak dekoráció – mondta mosolyogva, szánakozón az eladónő. Közben rendezkedett.
Eszter nem is hallotta. Nézte a babát, és bevillant egy kép. A férje mellette állt, s csak nézte, amint türelmetlen mozdulattal megfordítja, s a mellényke nyakát lehúzva, két betű villan elő. B E Bauer Eszter. Ádám nem akart hinni a szemének. Eszter arcán újra könnyek peregtek. A férfi az eladónőhöz fordult.
– Szeretnénk megvenni a babát! Kérem, mondjon egy árat! – s elővette pénztárcáját.
– Sajnálom, de ahogy az előbb is mondtam, a baba nem eladó. Csak dekoráció – mosolygott Ádámra udvariasan.
– A feleségem szeretné a babát, s minden eladó, megfelelő árért. Kérem, mondja meg, mennyiért hajlandó eladni?
– Nézze uram! Én alkalmazott vagyok, nem az enyém az üzlet. De azonnal felhívom a főnököm, s megkérdezem, ha önnek megfelel.
– Kérem, legyen szíves! – dobolt ujjával a férfi az asztalon.
– Mikor meghallotta az árat, elmosolyodott. „Ha mindenáron kell, fizesd meg!”
– Ennyi készpénz nincs nálam, de a sarkon láttam egy bankot, azonnal visszajövök – mondta az eladónőnek, s Eszter mellett elhaladva, odasúgta, hogy azonnal jön. Ő, mintha most ébredt volna, csak bólintott, s máris újra a babát nézte.
Pár perc múlva, az autóban ültek. A férfinek csak most jutott el a tudatáig, mi is történt.
-Ez, hihetetlen. Hol lehetett ennyi ideig? Változott rajta valami? – nézett a felesége arcára, ami még mindig könnyes volt.
– Nem. Csak a cipője hiányzik – s forgatta tovább.
Ádám elővette a térképet. Fogalma sem volt, hol vannak.
– Akkor, mehetünk? Vagy már nem akarsz odamenni? – kérdezte tétovázva.
– De. Látni akarom! Felkészültem – s kis bizonytalanság volt érezhető a válaszban. Ádám kiterítette a térképet. Felnézett a mellettük lévő utcatáblára, majd rányomta az ujját. Aztán vezetni kezdte, s végül elégedetten becsukta.
Az utcában nem volt parkolóhely, a párhuzamos utca elején álltak le. A babával a kezében megállt a valamikori volt házuk előtt. Itt semmi nem változott. Felnézett az ablakokra. Olyan idegenek voltak. A kapun a hatalmas rézkilincs… Az apja, és az anyja keze nyomával… Meg kellett fognia. A fájdalom felerősödött a lelkében. Vannak sebek, melyek sosem gyógyulnak be. Aztán megállt a járda szélén. A fejét a babáéra hajtotta, s lecsukta a szemét. Nagy volt a zaj. Mint akkor, csak ezek a zajok más fajták voltak. A béke zajai. Autók, munkahelyek, nevetgélések zajai. Beült az autóba. Felhúzták az összes ablakot. Hirtelen csend támadt körülötte. A házat nézte. Majd becsukta a szemét. Kis idő múlva tisztán látta a német tiszt arcát, egy pillanatra. Majd az apja száját nézte. S végre most, megértette. Megértette, amit mondott. Még a vész pillanatában is, őt féltette.
– Menjünk vissza a szállodába! – mondta alig hallhatóan.
Szó nélkül elindult. Tudta, most jobb, ha nem szólal meg. A szobában, Eszter egy ideig ült, majd a férjére emelte a szemét.
– Úgy vigyázz rá, mint a legdrágább kincsedre! – ezt mondta apa.
– A legdrágább kincsedre? – csodálkozott rá Ádám – Talán arra gondolt, hogy ez az egyetlen játékod, amit magaddal vihetsz. Ami összeköt az otthonoddal…
– Nem tudom. Apám nagyon szeretett minket, de nem volt szentimentális. Ez nem jellemző rá.
Felhozatták a vacsorát, s közben megbeszélték, hogy másnap hazarepülnek, ha kapnak helyet valamelyik gépre. Már nincs miért maradniuk, és otthon várják őket a gyerekek, unokák.
A vacsorához, egy üveg Tokaji aszút is kértek. A hazalátogató barátaiktól kaptak ajándékba, ismerték kitűnő minőségét. Ádám a poharát a kezében tartva éppen mondani akart valamit, amikor a boron keresztül, megcsillant valami fényesen. Odanézett. Majd lassan, döbbent arccal felállt.
– Az apád, egy bölcs volt. – mondta, miközben az asztalhoz vitte a babát.
Az asszony csodálkozva, kérdőn nézett rá.
– „Ha el akarsz rejteni valamit, tedd ki szem elé!” – ezt a törvényt követte – A gombok. Színarany. Közepében egy drágakővel. A fejdísz. Az álarc, kövekkel kirakva.
Majd hangosan felnevetett – és még az a botcsinálta régiségkereskedő sem vette észre. Nem akarta eladni, meg sem nézte rendesen – nevetett némi elégtétellel a hangjában az áráért.
– Add csak ide! – nyúlt érte az asszony.
Mikor átvette, felemelte a ruháját. A hasán, alig észrevehetően egy varrás volt látható. Óvatosan felfejtette. Az arfik szerű bélelő anyagba nyúlva kis puha textilcsomagot talált. Óvatosan kihúzta. Kézzel volt végigvarrva. Gyengéden rácsókolt.
– Anya. Ő varrta végig.
Kibontotta az öltést. Három aranylánc volt benne, medállal. Az egyik egy Dávid csillag volt.
Elfutotta szemét a könny.
– Az övé volt. Apámtól kapta. – suttogta, miközben kinyitotta a zárját, s a nyakába tette. További két gyűrű, ékkővel, egy pár fülbevaló került ki a kis zacskóból. Bedugta ujját, a baba porcelán fejébe. Onnan is ékszerek kerültek elő. Láncok, gyűrűk. Aztán óvatosan visszavarrta.
Másnap hazautaztak. Az ékszereket szétosztotta a családban, csak az édesanyja láncát tartotta meg. Örökre eltűnt életéből, a nyomasztó álom.

Írta. Tara Scott

“A baba” bejegyzéshez 13 hozzászólás

 1. Kedves Obsitos!
  Köszönöm a véleményedet.
  Szeretettel: üdv: Tara.

 2. Kedves Titanil!
  Örülök a hozzászólásodnak, és köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy az életünk folyamán kapunk jeleket. Van úgy, hogy észrevesszük, és sajnos van, hogy nem. De bármilyen különös dolog történik, annak biztos, hogy úgy kellett történnie, és oka volt, hogy úgy történt.
  Szeretettel: Tara.

 3. Kedves Tara!
  Meghatóan szép történet. Különösen tetszik a házaspár egymás iránti szeretete. Valaki "odaátról" nem hagyta nyugodni Esztert, míg meg nem találja a babát, és abban elrejtett ékszereket. Gratulálok!
  Szeretettel. Titanil

 4. Kedves Zseraldina!
  Köszönöm szépen, hogy időt szántál rám.
  Szeretettel: Tara.

 5. Kedves Tara!
  Nekem nagyon tetszett,megható,de érdemes olvasni.

 6. Kedves Judit!
  Köszönöm, hogy olvastál. Valami 7. érzékkel rendelkezel, mert ez eredetileg egy könyv akart lenni. Azonban van másik két könyvtervem, így lemondtam róla. Abban benne lett volna a baba útja. Sajnos, egy közérdekű, fontosabb téma megelőzi. Csak a telet várom, amikor már nem lehet a kertbe kimenni.
  Szeretettel: Tara.

 7. Kedves Profundis Clamavi!
  Köszönöm a dicséretet, de túl értékelsz.

 8. Kedves Timóca!
  Köszönöm, hogy időt szántál írásomra. Én nem vagyok ékszerfüggő, hiszen "oda" nem vihetünk semmit magunkkal.
  De Nem bántam volna, ha az Édesapám után maradt volna valami, amit magamon tarthatnék. Csak addig, amíg itt vagyok. Tudod, amikor már nincs semmi földi szál, ami összeköt. Egyébként is filléres emlék gyűjtő vagyok.
  Szeretettel: Tara.

 9. Ibolyám, bocs véletlenül rányomtam.
  Tehát ezért született ez az írás, mert a mai időket nézve időnként félelemmel töltenek el a hírek.
  Szeretettel: Tara.

 10. Kedves Ibolya!
  Sajnálom, ha megríkattalak, és bocsáss meg, de örülök is. Mert ez azt jelenti, hogy együtt érzel az akkori szenvedőkkel.
  Úgy gondolom, éppen most, amikor sokan tagadják a Holocaustot, a deportálásokat, amíg részvétet érzünk azokért az emberekért, talán a tagadók is megtérnek egyszer. Muszáj emlékeznünk, és emlékeztetnünk.

 11. Kedves Tara!
  Nagyon jó a történet, és nagyon jól van megírva! Nagy kár, hogy nem pályázati novellának küldted el!
  Jó volt olvasni az érdekes, izgalmas, a lehetőségekhez képest happyend-del végződő alkotásodat.
  Azért egy szálat még beleszőhettél volna a történetbe, azt, hogy a baba hogyan került idegen kézbe, hiszen Eszter a szemefényénél is jobban vigyázott rá…
  Gratulálok!
  Judit

 12. [b]Kedves Tara![/b]
  Gratulálok, nagyon erős hangulatú, kitűnően felépített történet. Kiemelkedően jónak érzem az elejét. Kitűnő hangulatteremtés, szépen felépített jellemek. Jó a feszültség fenntartása végig, az egész novellában.
  Csak gratulálni tudok! ([i]no és irigykedni, és tanulmányozni, hogyan csinálod[/i])

 13. Kedves Tara megint sikerült könnyeket csalni a szemembe. Gyönyörű történet. Gratulálok. Szeretettel Jega Ibolya

Szólj hozzá!