Emberarcú magasságok

Lovag Bornemisza Attila költi estje Székesfehérváron

Az Ősfehérvár (ŐsfAlköz) Művészeti Alkotóközösség meghívására február 28-án a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola utca 7, szám alatti patinás olvasótermében Lovag Bornemisza Attila, az országos Cserhát Művészeti Társaság elnöke, költő, író, esztéta, kritikus, a Délibáb című irodalmi magazin főszerkesztője volt a vendég.
A költői esten Sipos Mari, az ŐsfAlköz vezetője köszöntötte Bornemisza Attilát. Nagy örömének adott hangot, hogy a neves költő új verseskötetét, amely a napokban jelent meg Emberarcú magasságok címmel, bemutathatják. Bornemisza Attila nem először jár Székesfehérváron, hiszen már régebben is vendégül láthatták az ősi koronázó városban az ŐsfAlköz összejövetelén, programján.
A Római Sas Birodalma és Rendje vezetője, Janus Maximus Imperium Maius et Pontifex Maximus elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az eseményen. Levélben köszöntötte a résztvevőket és egyben felhatalmazta Lovag Bornemisza Attila Quaestor Priort, Sipos Mari és Csató József Quaestort, hogy képviseljék a lovagrendet.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár részéről Lászlóné Lakner Lilla olvasószolgálatos könyvtáros üdvözölte a budapesti vendéget.
Bornemisza Attikával Bartók Anikó költő beszélgetett új verseskötete megjelenésének az apropóján.
A verseskötet előszavában Takács Tibor Nagy Lajos díjas költő, író így jellemzi az alkotót:”Bornemisza Attila tehetséges költő. Ezt a rangot nem ő adta magának, hanem versei. Évtizedek óta jelen van a csodák világában, hiszen a költészet az Univerzum egyik, kitüntető csodája. A lélek szavakba öltöztetett legszebb kifejezésmódja. Attila beleszületett a költészetbe.
Édesanyja, Ihász Kovács Éva ez az érzékeny lelkű költőasszony, önmaga legféltettebb kincsét adta fiának az anyatej mellé: a szavak édességét. A kincs akkor igazi, ha gyarapítják. És Bornemisza Attila mindent megtanult, amit megtanulhatott. De ha másképp versel, mert másfajta lélekkel adja tovább lelke fényes kincseit, más is lesz, több is lesz. Ahogyan rendelték az istenek, hiszen vonzódik a görög-latin örökséghez, mert tanulta, vonzódik az előtte járt lírikusok formai hagyományaihoz, tudván csak azokon át- és túllépve alakíthatja ki a maga költői világát. Ez a kötet tanúbizonyság a leírtakra.”
Mivel a vendég annak idején bányász is volt, Kincses Kati, az ŐsfAlköz tagja bányász témájú saját versével köszöntötte Bornemisza Attilát.
Dabóczy Gergely Cserhát Art-díjas festőművész, költő, író, kiváló versmondó nagy átéléssel tolmácsolta a szerző költeményét. Bartók Anikó is felolvasta a költő néhány versét. Természetesen Bornemisza Attila maga is tallózott kötetében, egy-egy verse elmondásával.
Lovag Németh-Nyiba Sándor , költő, zeneszerző CD-lemezzel ajándékozta meg Bornemisza Attilát. Majd gitárkísérettel előadta néhány költeményét..
Dáma Semes Bogya Eszter ugyancsak néhány csángó népdal eléneklésével járult hozzá a költői est sikeréhez.
Lovag Bornemisza Attilát megihlette Szintai Kati Art-díjas festőművész Vízió című alkotása. A festmény hatására megírta a vízió című költeményét, Szintai Kati festménye alá címmel,amelyet elő is adott. A vers és a festmény természetesen helyet kapott a most megjelent Emberarcú magasságok című kötetében is.
A költői esten bemutatkozott Orosz Margit,Cserhát-díjas költő is, aki nagy átéléssel mondta el néhány versét.
Sipos Mari költő, festőművész ugyancsak hozzájárult az est sikeréhez egy vers előadásával.
Az eseményen festmény átadására is sor került a Vörösmarty Mihály Könyvtár javára. Gál Mihály kiskunhalasi festőművész a Cserhát pályázatán díjat nyert alkotását, Ihász Kovács Éva portréját Bornemisza Attila felajánlotta a székesfehérvári könyvtárnak. A festményt Lovag Bornemisza Attila és az alkotó, Gál Mihály adta át Lászlóné Lakner Lillának.
Az est részvevői zenei élmény részesei is lehettek:Berényi Attila előadóművész szintetizátor játékával, Török-Szabó Ottilia pedig énekével kápráztatta el a nagyérdemű közönséget.
A rendezvényen Lászlóné Lakner Lilla könyvtáros nyújtotta át az ŐsfAlköz és a Vörösmarty Mihály Könyvtár díszes oklevelét bemutatkozása alkalmából, Lovag Bornemisza Attilának.
Szőcs Sarolta Art-díjas képzőművész, költő saját alkotásával megajándékozta Bornemisza . Máriát.
Igaz Gyöngyi Art-díjas festőművész pedig gravírozott poharával lepte meg a vendég művészeket.
T.Tamás Ferenc költő, író a nemrég megjelent Fehérvár János, A Don-kanyar irodalmi kisregénye című kötetével ajándékozta meg Lovag Bornemisza Attilát-
Az esten Lovag Bornemisza Attila és Orosz Margit költő dedikálta köteteit.
A rendezvényen Sipos Mari, az ŐsfAlköz vezetője tájékoztatást adott a következő rendezvényeikről.
Az est a fehér asztal mellett baráti beszélgetéssel zárult.

Csató József

Szólj hozzá!