Recenzíó: DR.MEZŐSZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ: ÖT ÉVTIZED AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS NYOMÁBAN

Nemrég jelent meg DR.MEZŐSZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ : ÖT ÉVTIZED AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS NYOMÁBAN című kötete. A könyv előszavában írja dr.Szabó Tamás egyetemi magántanár: A versenysport utánpótlás-nevelése, az ehhez kapcsolódó iskolai testnevelés és sport napjainkban is központi témája az ifjúság nevelésének, a tehetséggondozásnak.. A területen történt változások, folyamatok áttekintése nehéz, nem csak a gyorsuló idő miatt, hanem azért is, mert nincsenek olyan átfogó elsősorban leíró munkák, amelyek segítségével megérthetjük ennek a fontos társadalmi szerkezetnek a mozgását, fejlődését, dinamikáját.
Mezőszentgyörgyi egy olyan kötetet szerkesztett, írt, amely minden bizonnyal forrásmunkának tekinthető a következő időszakokban.
Mezőszentgyörgy Lászlót nagyon sokan ismerik Fejér megyében, de az egész országban is.
Az inas, bányász, sorkatonai évek után a munka mellett testnevelő tanári, szakedzői diplomát szerzett, majd elvégezte a filozófia kiegészítő szakot is.
Fejér megyében elsőként (1982) sikerrel védte meg az \”Utánpótlás nevelés és iskolai testnevelés\” témájához kapcsolódó doktori értekezését,mely summa cum laude minősítést kapott.
Munkásságának nagyobb és jelentős részét a testnevelés és sport területén végezte, de ilyen vagy olyan formában tanított valamennyi iskolai fokon (főiskola. középiskola, általános iskola), és edzősködött is, sikeresen.
Az edzőképzésben több mesteredző, szövetségi kapitány került ki munkája nyomán.
Hosszú időn keresztül, a Fejér Megyei Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyetteseként, eredményesen koordinálta Fejér megye versenysportját, utánpótlás nevelését, az utóbbi terén elismert kutatási tevékenységet is folytatott, őt VEAB-díjat nyert.
Több sporttudományi bizottságnak, társaságnak is tagja volt.
Mindezeknek köszönhetően – még a rendszerváltás után is – több magas kitüntetésben részesült, különböző tudományos pályázatokon több díjat kapott.
Szakirodalmi tevékenysége jelentős.
Fia viszi tovább tudományos munkáját, aki címzetes egyetemi tanár.
A tanulmánykötet részletesen foglalkozik általában az utánpótlás neveléssel. Szó van benne az utánpótlás nevelés egységes rendszeréről, az átmeneti időszakról, az új időszak kezdetéről, az utánpótlás nevelési műhelyekről, akadémiákról. Nagy hangsúlyt kapnak az utánpótlást nevelést lényegesen befolyásoló tényezők (mindennapos testnevelés, felmérési rendszerek, a tehetség).
Ezen kívül a szerző ismerteti még azokat a tényezőket, melyek az utánpótlás nevelést befolyásolják (edzőképzés, iskola, család, szülők, anyagiak).
A kötet több ábrát is tartalmaz.
A Fejér Megyei Hírlap munkatársaként annak idején e témában több interjút, cikket is készítettem dr. Mezőszentgyörgyi Lászlóval. Sőt a Népsport (ma Nemzeti Sport) hasábjain is megjelent az interjúm Laci Barátommal, az 1980-a években.
Tehát elég jól ismerem sportvezetői, edzői és tudományos tevékenységét.
Jó szívvel ajánlom tehát mindazok számára e tanulmánykötetet, akik a testnevelés és sport szakmai területén dolgoznak, de azoknak is, akik mélyebben érdeklődnek a téma iránt.
A könyv kiadója: Agrodoktor Bt. (Lektorálta: Köpf Károly). Nyomdai munkák: Pharma Press Kft. Forgalmazza a Magyar Edzők Társasága.
A kötet megrendelhető a Magyar Edzők Társaságánál és a szerzőnél.

CSATÓ JÓZSEF
újságíró

Szólj hozzá!