CAIUS VALERIUS CATULLUS

A latin nyelv és irodalom bemutatását Caius Valerius Catullus munkásságával kezdem.
Caius Valerius Catullus, általánosan elterjedt nevén CATULLUS Sirmioneben vagy pedig Veronában született időszámításunk előtt ( a továbbiakban i.e.) valószínűleg 84-ben. A születési pontos dátuma azonban kérdéses. Halálának időpontja,
a források szerint biztosan i.e. 54. Rómában hunyt el a római költő az aranykorból, a neoterikus költészet legnagyobb és legeredetibb alkotója.
Elsősorban verseket írt. Jellemző, kedvenc műfaja az epigramma volt.
Életéről sajnos kevés bizonyosat lehet tudni. Gallia Cisalpina tartományban, jómódú családban született. Apja Caesar vendégbarátja volt. Szent Jereomos szerint Kr.e. 87-ben született, és Kr.e. 57-ben halt meg. Azonban egyik költeménye tartalmaz utalást i.e. 54-ben történt eseményekre (11.carmen).
Neki vagy családjának volt villája a Garda-tó partján található Sirmióban (31. carmen).
Én Olaszországban jártam a Garda-tó környékén. Mediterrán éghajlatú, gyönyörű környék, sok-sok virággal és fával. A Garda-tó nagyon átlátszó vizű tiszta és mély tó.
Iskoláiról nem sokat tudhatunk, első verseit valószínűleg 15-16 éves korában írta (68, carmen).
Rómában tagja lett a neoterikus költői csoportnak. Műveiben számos utalás található a kor ismert közéleti szereplőire, Ciceróra, Cornelius Neposra, Pompeiusra. I.e. 57-ben C. Memmius Gemellus praetort Bithyniába, és az út során megnézte bátyja sírját (101. carmen).
A feltételezések szerint Bithyniából visszatérve írta legtudósabb verseit, az Attist (63. carmen), valamint a Paleus és Thetis nászát (63. carmen),
Költészetének egyik fő motívuma Lesbia iránt érzett szerelme: a feltételezések szerint Lesbia azonos Clodiával, Q. Metellus Celer ( Gallia Cisalpina proconsuljának feleségével, P. Clodius Pulcher testvérével.
Catullus halálának oka ismeretlen.
Körülbelül csak harminc évet élt, de rövid pályafutása alatt is olyan műveket alkotott, amelyek hatással voltak az őt követő római költőnemzedékre, például Ovidiusra, Tibullusra, , Prospertiusra, de a későbbi európai költészetre is.
Hatott a magyar irodalom lírikusaira, így Petőfi Sándorra is.
Műveinek teljes magyar fordítását Csengeri János, majd Devecseri Gábor készítette el. Érdekességként említem meg, hogy korunk német zeneszerzője, Carl Orff oratórium jellegű zeneművet szerzett Catullus költeményei alapján (Calulli Carmina).
Catullus annak idején elindult az előkelő római fiatalemberek szokott pályáján, de hamarosan hátat fordított a közéletnek. Sok körülmény késztette erre: visszariasztották kora heves politikai küzdelmei, de bizonyára leginkább a költészet iránti érdeklődése.
Catullus is csatlakozott a fiatal római költőknek ahhoz a csoportjához, az ügynevezett neóterikusokhoz, akik a kallimakhoszi
(alexandriai) költészetet tekintették mintaképüknek, az egyszerű, természetes, a hétköznapi emberi érzelmeket közvetlen hangon és tökéletes formában megszólaltató kispoézist)
Sokat tanultak a korábbi görög irodalomból, de az itáliai népköltészetből is.
Leszámoltak sok korábbi társadalmi és irodalmi-esztétikai megszokással, a római irodalom korábbi patetikus hangjával Teljes közvetlenséggel tárták fel lelki világukat: ebben rejlik hatásuk titka.

GYŰLÖLÖK ÉS SZERETEK (ODI ET AMO)
LXXXV

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, miért teszem én ezt,
Nem tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.

(DEVECSERI GÁBOR fordítása.)

Catullus költészetét sok érzelem ihleti: a szülőföld iránti ragaszkodás, a testvéri szeretet, barátság, sőt az ellenség iránti gyűlölet is.
Legfőbb forrása azonban egy Lesbia néven emlegetett római hölgy iránti szenvedélyes szerelme. Vele való kapcsolatát foedus sanctae amicitiae-nek, szent barátság szövetségének hívja, és ezzel a szerelmi kapcsolatot legálissá, sőt két egyenrangú fél kapcsolatává emeli – tökéletesen ellentétben kora általános felfogásával.
Művészetének legjellemzőbb sajátossága, hogy kevés szóval tud légkört teremteni.
Catullus művei az elveszett veronai kódex másolataiban maradtak fenn: ezek a Codex Romanus (R), a Codex Oxoniensis (O) és a Codex Sangermanensis (G). Ezek 116 számozott költeményt, azaz carment tartalmaznak, a 18., 19., és 20. hiányzik, így összesen Catullusnak 113 verse maradt fenn.
A költemények csoportosíthatók méret szerint: rövidebb költeményekre és hosszabb költeményekre (61-68 carmenek). Feloszthatók formai alapon: az első hatvan költemény változó metrumú, aztán hét hosszabb carmen következik, majd 48 epigramma zárja a gyűjteményt.
Tartalom szerint a gyűjtemény nagyon változatos: találhatók benne erotikus költemények, invektívák, nászénekek, himnuszok, kiseposzok és gyászénekek.

Catullus az első igazán nagy hatású római költő. Az Európa Kiadó Lyra Mundi sorozatában Budapesten 1978-ban jelent meg a CATULLUS VERSEI című kis könyvecske. A bibliofíl papírra nyomtatott kötetben a legkiválóbb magyar költők fordításaiban olvashatók a nagy költő versei.
Érdekessége, hogy akkor mindössze 20 forintért meg lehetett venni ezt a szép verseskötetet,
Érdemes kézbe venni és olvasgatni Catullus verseit!
Mint már említettem költészete hatott a későbbi európai irodalomra köztük a magyarra is:
Thornton Wilder regényének (Március idusa) főszereplője Catullus.
Füst Milán Catullus című darabjának szereplői a költő és ismerősei.
Rákos Sándor Catullusi játékok című versciklusában felhasználja a költő műveit és alakját.
Cart Orff Catulli Carmina című dalműve Catullus szövegeire épül.

CSATÓ JÓZSEF

Szólj hozzá!