November 3. Kedd

-Igaz kalandorok!
Izgő-mozgó,lógó-csüngő!
Lampionok!
Báli keringők!,kijelzőkön levetített,bemutatott filmetüdök!
Erogén zónákba beférkőző idegen idegen,aki az ideglelés áldozataival táncol a megyeszékhelyek kastélyaiban!
Szertelen szertelenség szeretetében, így mutatva az érzéseket a világi bálok termeiben!
Szikvízbe áztatott!
Ázott!,de márkázott értékek közt válogatva nézelődő idegen lények, akik,kik tapintatokat keres-gélve járnak, szeretetükben!
Ezt kiterjesztetten,méltatlansági bálok rendezésével foglalkozó úri negyedekben, sokszor megha-jolva,lehajtott fejjel!

November 4. Szerda

Egy kis éji zene!
Egy misztikus rigoletto!
Törvényben a boldogság!,és a monoton munkarend,az elszánt tökéletesség irányt mutató trend!
Az érzékiségben ellazult ezredi rendek,amik az éltető napfényben sütkérező ,tikkadt,elfáradt NEMZET!
Kincs,ami nincs!
Volt is,lesz is!
Volt van,a van múltja és a múlt jelen ábráiban, gyöngyszemnek ábrázolt silány képi mozzanatai-ban!
Balsors!
Bal oldali,szív érzésében, ATÉ Istennő misztikus lényének képében, az álmok útján a zarándokok!
Egy napfényes sziklapart zöld övezeti zónáit körbezárva, ritusi táncokban, képekben mesélnek az Emberi jogok jóslatait teljesítve!

– Az összes igeidő használata!
Meghatározó életpályák, rögeszmés változásokat hozó, ragasztott ragaszkodás méltósági játékai-ban szétszedve akasztják egymást a királyok és katonák a háborúkban!
Kuruc és labanc, metaforikus változatait láttatják a csaták honfoglalásait!
Mikor és hol?
Merre és hogyan?
Meddig és miért?
Kivel és miként?
Szponzorágyak!,ionizált környék, állott vár romjai, és vastag bundát húzott vágyak érzelmei!
Valós szentképek!
Hamis a festészet!
Vad és szelíd!,rusztikus,rasszista, romlott erkölcs, de mindenhol vállalkozói szemlélet!,de mégis bitófához ballag a labanc hadnagy, és, mégis ő az!
Ő az, aki szerteágazó felhővirág festményében, látottan láthatást kér a túlvilág e világi tükörképé-ben!
Ő az!
Ők azok, akik,kik gazdag szegénységük alázatában, emelt fővel emelhetnek kalapot!

November 5. Csütörtök

Érzésekkel takart érzelmi sablon!
Szolgakész lelkek, inváziós csatában húzzák a zászlókra akasztott, bitófákhoz kötött szolgakész nemzetet!
Eszeveszett hajsza!
Elveszett rabszolgák, rivaldafényes bálokon, holdtáncban,alvó muzsikusként zongoráznak!
Zavart!
Rusztikus kivitelezésben, megmunkálatlan szép érzésben a piszkos érzelem és a koszos érzelmi felületen a tiszta értelmi, érzett értelem!
Intenek!
Integetve éreztetnek!
Intelligensen!
Stábokkal jár, kel,él és hal a tudatlan NEMZET!
Rituálés törzsi táncok!
Az éjszakai holdfény színében, amely a napfény ízének szerelmeseit takarják el a világosság sö-tétségében!

November 5. Csütörtök

Méltóságban bárói ezred!
Jelen élt! Él!,és jelenleg ítélve ítél és ítélt!
A jelen jelenkori jelen idejének jelenében, jelen van a jelenlevők szellemi jeleneteit így ismertet-ve!
Jótétemény jótettében!
Jót várva, jót cselekedve!
Jónak lenni jó!,lenne,ha a lenne ideje a jelenben lenne megértve!
Jóban elenyésző a gonosz lelke,ha a jót jónak jótette jónak lenne el és felismerve!,és, ha az ige-foszlányok tartalmi lényegében, nem szerepelve, szerepelne a feltételezhető, feltételezések felté-telekhez kötött, köthető feltett érzésében a jövőre vonatkozó feltevések érzése!

Az utcán

Az utcán
-Méltósági báj és gúnyezredek!
Utakat járó, ténfergő, kóborló tömegben lelkek!
E világban alaktalan alaki ezred!
Katonai hitoktatást kerülve, csak pórázon vezetett egyedek!
Nincs hang!
Nincs szó!
A sírásó, ásatások között keres!
Egy lélek a síntértelep középen, aki a világ számára egy hely az ugrólécet tartó hely helyének he-lyén!
Valósan gonosz e a gonosz?
Valósan igaz-e az igaz?
Mind a két érzésű jellem az Emberi megformázás szelleméből fakad!
Alaktalan alakjából?!
Maga a szellem szelleméből!
A lét értelmében?!
Így talán elnyeri méltó büntetéseként az igazságot a jelen korok hazugságaiban élve az EMBER!?

November 8. Vasárnap

-Élvhajhász NEMZETI lét!
Eretnekként kísértő tényleges tény!
Alap adatokban alapeszmék!
A növendékek koboldjai az elhagyatott,négyszögletű erdőt elvarázsolva kérik, legyen háromszög-letű az érték mitológiája!
Varázstanoncok esti rivaldafényben!
Varázsló inasok a másvilág látható képi formáiban, akik még alaktalan alakok az e lét megvilágí-tásában!
Ebben a világban!
Érezhető az értett kincskereső lélek!
Érezve érthető a nem látott képzet,amiben fél lábbal már a túlvilág oldaláról figyel az EMBER!

November 10. Kedd

Hajdani!
Óművészeti képzőművészet!,eklektikus távolodó, tétova egyleti rengeteg!
Rettenet!
Rémisztő rémület!
Intravénás bábeli zűrzavar!
Zavart okozó, zavartan zavart,zavarodott, el és még is formált, elformálódott üres halmazok!
Átalakult körkörös alakok!
Egy légköri buborékban éledező, életmintákat utánozó mamutok!
Lények!
Lényegi tény, tények!
Kihalt!,de őskövületben feltámasztva, életben tartva!
Ciklikus!
Evolúciós háborúk!
Újabb és újabb manipulált génállományba ültetett mirigyekben az új élet!
Egy új kör!
Új korszak!
Újbóli megformázás, a más-más bolygóközi inváziók, inkvizíciós harcaiban!
Megtudva nem lát!
Értve nem értékel!
Megélve nem él, hanem hal,és átélve megélt érzetekben sem érti és nem is érzi az érzetek érté-két,az értékek érzetét!
Ezek között elveszett érzelmek mértékét az EMBER!

November 11. Szerda

-Tutti frutti színes játszóház!
Megtestesített angyali takart másság!
Vegyes egyveleg!
Egyenletben megadott,tudatosítható számvegyületi képlet, mint a világról, világból átszellemült túlvilági élet!
Szárnyra kelt angyalok!
Földre szállt ördögi másságok!
Fektetett,majd akasztva felállított területi hasábok mintái, akár, mint a vizes ruhák kiteritett, via-szos terítők árbocai!
Vásznak!
Kifestve,átfestve!
Színesítve, vagy fekete-fehér színben árbocra húzva, a megadás vagy a feladás érzését így kivetít-ve, megmutatva az Életekben!
***
Ki és be!
Adoptált érzetek!
Hamis NEMZETI hitek! Hittételi, tudatlan elméletek!
Nem értett, tudatlanul értelmezett tantervek!
Tanórákon tanított, taneseti tettek,de tehetetlen megmérettetések tetteiben!
Titkos irások!
Titkosított másolatok, melyeket,csak számozott és megjelölt példányszámban, terítendő áruként adnak nyilvánosságra!
Piacokon,pultok alól kínálva!
Egy drogambulancia!,amely nyilvánosan van kiállítva!
Szabad piac!
Szabadlábon védekezhet maga a kábulat!
Példányszámban sorszámozva, hogy ki mettől-meddig is tartható még szabad fogságban a világ bohóc tanodájában!?
Meddig is fizethető az EMBEREK, az eltartottak életviteli, cinizmusi kiadott, rendelt utak útja?!
***
Dekatloni tusa!
Miként is?
Miért is?,vigyáz állásba tett, megmérettetési mustra!
Ápolt!,de koszosan!
Kimérve, tégelyekből isszák a népek itató vízét, a kitenyésztett baktériumokkal megfertőzött élte-tő nedűt!
Osztanak és fosztanak!
Osztogatva adnak, majd eszeveszett hajszák háborúiban, koldusbotra zászlókat aggatva meg is adják magukat!
Adományoznak!
Fórumokba kiírt pályázati, mentsd meg magad mozgalmak!
A szint színre rakott, távirati szabványok rendeletei szerint szabályozva!
Három érem!
Az adakozó Szentlélek, a szentek fiai, az egyesitett egységben az Atyák leszármazott utódai!
Így egész az egység, így igaz a HIT, a többi evolúciós maszlag az áldozati bárányok felszentelése miatt!

***
Mesterség!
Egy magasfokú termelékenységi érdem!
Hitvány lelkek!
Grófok! Parasztok! Nemesek!
Közérdemű szlogen a báltanodai disztermekben, félten félve!
Valós hipnotikus eskü!
Eltökélt, szándékban érdekekkel tűzdelt, változó nagyságok átszellemült szellemeit szertelen hit-ben fogadva!
Tudottan tudva!
Foltozott zsákokban, minden a minden egészében!
Az út porába elporlasztva!
Incselkedő!
Mississippi áramlatban mégis adott folyami átkelő!
Igaz út a hamisság foltjaiban!
Tintafoltokkal megfestve az igazságot, de csak ópium-foszfátok származékainak használatával!
Szennyezve a tisztaságot a tisztázatlan tisztaság meghatározását is stimulálva, kimutatva!

November 12. Csütörtök

Hercegek és bárók!
Napfényben úsztatott kolosszális nagyságok!
Leporolható!
Injektoros porpárlatokban fecskendező kobold lelkek,akik,kik az eretnekség vádalkúi mellett haj-tottak fejet!
Igazságot kóstolgatnak!
Hercegek!
Bárók!
Kulturális rabszolgák!
Mind a igazgatások alatti,nem lehet az ÖN magassági szelleme,tudottan tudható a földi létben!
Munkás rendszer!
Fakultativ közhiedelemek rendeletekbe írt rendeleteivel!
Amíg a tudott nagyság fel nem épített vára áll a meghajlás trónja előtti pusztaságban!
“Addig nem lesz eltökélt szándék a hitvilágok előtti oltárok meseszép világában!

***

Kézben a misztikum!
Távolodó önkényuralmi sokadalom!
Sokoldalú tömeg!
Ezerarcú, mesterséges ezred!
Valós!
Koldusbottal varázsolva az elátkozott, elvarázsolt kastélyok ideje múlt korszakait idézik!
Vissza is hozzák valós látszatokban!
Hercegek!
Bárók!
Adj király, koldust segítő katonát!
Adakozva az adott méltósági bálok éjszakai megmozdulását látva!
Várva! Vártan! Várt váratlanság várakozásában!
Igazul a hazugság világában, ott,ahol az EMBER még bízik és küzd az élete halálában!

November 14. Szombat

Misztikus látlelet!
Sereget hajtó, eszmeileg fel sem fogható ezred!
Takart intellektuális tudat!
Megmutatkozó haragban cipelt háború és béke a por porladó hamuiban csak eltemetve!
Az öröm misztikus bánata!
A bánat mitikus öröme!
Az egyenlítő tégelyében úszik a béke éltető vize!
Italozó társadalom, de üres poharakat tartó, kordon előtt ülő sereg!
Sereghajtó szemle!,és a seregeket csak a pásztorórák ajánlásai alatt tekintik féltett kincsnek!

***

Integető lelkek!
Egy adott egyenlet!
Egyéni mesterségek címere a féltés feltevéseiben az érdek nagymesteri jellem képe!
Intuíciós szolgálatok!
Összefüggő képegyenleti mitikus sorsok!
Sorstalan, utaztatható lélek, a szoros összefüggő érzelmi zónák gondolataiban, a be és megmuta-tott valós képlet!
Érzelmi értelem!
Értelmek érzelme!
Értelmek érzelme!
Érthető válasz az éteri vegyületben elkeverhető laboratóriumi seregszemle!
Szemléltethető!
Kiterjeszthető!
HIT alapú, hit a hitben!
Tantestületi taggyűlések földön túli jeleneteit átélve!
Ezekhez képest, viszonyítva nem érthető az életek érzelmi, morális szintje!

November 15. Vasárnap

-Kerekded!
Fenséges, magasztos,misztikus,intézményileg elintézett sorsok!
Sorstalansági képzetek!
Vele! Benne! Előtte! Utána!,következő és vele járó érdeküző egyenletek!
Kapitális hatások!
Kiszámolt, kiszámolós játékok!
Egyet ide,egyet oda,TE nyersz,TE vesztes maradsz,s a végzet, elvégeztetett végzetében idülten van jelen a beteg NEMZET!
Beteg a FÖLD!
A világkép ábrándos látszatában maradandó lefolyás, s turisztikai látványosság a beteg NEMZET idült képe, a várandós anya méhében!
Partok partján egy nádszál hajlítás, s repülő szentjános bogarak viszik majd tovább a fényt a sötét-ség leple alatt!

***

-Diktatórikus!
Izolda szemhéjára festett lélektükör!
A szem!
Az árulkodó tekintet!
Ki kiben,ki mit,kit hogyan jelenít meg az angyal mintája, a festményekben az ördögi végzet akara-ta!?
Hivatott!
Hamis hangok áriájaként elfogadott!
Egy érzéki képzet!
Egy érzelmi termésben a terméketlen talaj beágyazódásában az életben nem életképes mag el és bevetése!?
Egy ciklonos kolosszeumi túra!
Egy arborétumi hajsza!
Egy gigantikus, lankás hegytetőn egy halálugrás haditerve!
Egy mitológiai mese!
Egy mítoszi álom!
Egy alvó oroszlán szájában dédelgetett csecsemő hangjainak fájdalmas küzdelme!
Mindenben minden érzés adott és kapott!
Felosztott és leosztva ki is osztott!
Menetelés a sűrű erdő fényes tisztásához érve!,S mentsd meg magad,a halál előtt borulj térdre!

November 16. Hétfő (Tesco után)

-Seregélyek közti terepszemle!
Bódult társulatok, hidrogénezett megjelenések!
Felfordult,átcserélt szerepek bábuiként mozgatott emberi tömeg!
Sokadalom!
Sok ártó ártalom alatti,általi hatalom!
Gazdag népi ered!
Bábeli zűrzavar az epiduális érzéstelenítések mellett!
Sok hűhó a semmiért, csak a valami látható valótlanságáért!
Esszenciális fontosság a mentsd meg magad tarthatatlan fogadalmak.s az érthető, anatómiai leve-zetésekben nem létező élőlény az EMBER!,csak egy szellem!

Szólj hozzá!