Modern házasság

Összes megtekintés: 56 

A mai kor az újítások jegyében született és halad. Ennél a megállapításnál azonban nem sza­bad megállanunk, mert az újítások szelleme nemcsak a tárgyak, fizikai dolgok, hanem az embert közelről érdeklő intézményekben, vele organikus kapcsolatban levő dolgokban is érezteti hatását.

Ha az ember egy kis fáradságot vesz magának,könnyen megalkothatja a jövő képét. Gondoljunk gyermekeinkre és próbáljuk a házasságkötés képét a jövőben, mondjuk, tizenöt-húsz évre előre meg­alkotni. Ez a kép igy fog festeni
Elegáns jól bútorozott szobában egy huszon-huszonöt év körüli lány ül. Ruhája az utolsó divat szerint készült. Mellén egy akkora bross tű van, akár egy palacsintasütő. Frizurája, mint a jólnevelt lányokhoz illik, loknis, de a loknik úgy sorakoznak egymás tetejébe és olyan nagyok, hogy azokat bátran hágcsóknak is lehet nevezni.

A zongorán,amely szintén a jó neveltséghez tartozik, kecsesen díszeleg a kisasszony kalapja. A kisasszony mamája,aki már a tegnap emléke, még olyan kalapot hor­dott, amelyen bájos szalmavirágok, keleti selyem szallagok díszelegtek. Lánya, mivel a ma gyermeke,olyant hord, amelyen egy hatalmas élő pulyka ki­költhetné tojásait.Egyszerre megszólal a csengő. A szobalány kinyitja az előszoba ajtóját, amelyen egy piros frakkos, szűk nadrágos, nagy cipős úr lép be. Nem szól semmit csak egyenesen a szalon ajtójának tart és benyit.

– Van szerencsém drága kisasszony. Meg­engedi, hogy bemutatkozzam ? Én a szerencsés házasságokat kötő intézet kiküldöttje vagyok. Annak a megbízásából jöttem kegyedhez.

-Nagyon örülök, foglaljon helyet.A fiatalember helyet foglal és így folytatja:

– Az egyesület vezetője több menyasszony­nak való jól nevelt úrilány fényképét mutatta ne­kem, sőt a feltételeket is közölték. Én azonban a sok közül a kisasszonyét találtam számomra leg­megfelelőbbnek és legjobbnak. Az egyesület titkára volt olyan szives és azt is közölte, hogy kisasszony járandósága negyven millió lej, ötszáz hektár termőföld és egyéb ingatlanok.

– Mondja kisasszony igaz ez ?

– Nem, mert csak húsz millió lej a járan­dóságom – felelte a kisasszony, de közben hóditón az asszonyi kacérság minden erejével nézett a fiatal­ember szemébe.

– Akkor bocsásson meg, hogy zavartam.Nem az én esetem és már megyek is, Isten ke­gyeddel.

– Várjon kérem, csak tréfáltam, mosolygott a kisasszony. Az Ön értesülései tényleg helyesek.Minden úgy van, amint azt Önnel az intézet titkára közölte. A pénz, az ingatlan, minden annak a tulaj­donába megy át, akihez férjhez megyek. Egyetlenegy vonatkozásban nem helyes az értesülése; a pénzt nem egyszerre, hanem három év leforgása alatt kapom meg.

– Bocsásson meg kisasszony, a mi időnkben nem lehet ilyen részlet üzletekbe belemenni.Elkezdenek alkudozni, aminek a vége mégis a megállapodás.

– Jól van – mondja a kisasszony – tehát megegyeztünk, most azonban én kockáztatok meg egy néhány kérdést, hány éves, mi a foglal­kozása ?

– Hát kérem szépen most már megmond­hatom, hogy nem is én vagyok a völegényjelölt. Engem az intézet, mint ügynököt küldött ki.

– Hiszen megmondtam az intézet titkárának,hogy hozzám ne küldjön ügynököt.

– Drága kisasszony ilyen kicsinységekkel ne izgassa magát. Megbízóm egy idősebb úr, aki állandóan reumatizmusban szenved, így azután nem jöhetett személyesen. Nyugodjék meg, a köz­vetítési díj ebben az esetben csekély összegű lesz.

– Jó, hát közölje velem megbízója életada­tait, vagyoni állását és társadalmi helyzetét, egyszóval mindent.

– Megbízóm ötvenkét éves. Dacára előre­haladott életkorának, az emberek nagy összegeket kölcsönöznek neki. Két szabója is van, akiknél természetesen korlátlan hitelt élvez. Soha egy lépést sem tesz gyalog.. Meg kell még azt is említenem,hogy nagyszerű kereskedői érzéke van. Tudja kis­asszony, hogy még a patikában is nyílt hitelt élvez?

– Hát hogyan, hitelekből él?

– Igen, a kölcsönszerzés a főfoglalkozása.Olyan nagyszerű tulajdonságokkal, mint megbízóm,kevés ember rendelkezik. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy senki sem tudja olyan ügyesen elsütni a hamis bankjegyeket, mint ő. Mindezeken kívül meg kell azt is említenem, hogy unoka­öccsének, aki kiskorú, ő a gyámja. Ez a tisztség is több, mint három milliót jövedelmez neki. De men­jünk kérem szépen tovább. A színháznál úgy isme­rik, mint az egyik fővárosi lapnak szigorú, de tárgyilagos kritikusát, épen ezért ott sem fizet, sőt neki fizetnek jó és sok fogásos vacsorákat. Két ízben ült az adósok börtönében, most pedig pénz­hamisítás miatt folyik ellene az eljárás.

– De uram, hát még mindig létezik ilyesmi ?

– Legyen nyugodt drága kisasszony a törvény­kezést, mint a múlt század lehetetlen intézmé­nyét rövidesen elsöpri korunk ujitó szelleme. Ezek után Ön mindent tud. Kíváncsian várom válaszát.Mit mondjak megbízómnak ?

– Mondja azt, hogy még gondolkodom a dolog felett.

– Miért akar még efelett gondolkodni ? Jó akaratúlag mondom Önnek, hogy ezen nincsen mit gondolkodni. A kor szellemének megfelelőbb, több jó tulajdonsággal megáldott férjet úgysem kaphat.Ha kisasszony még gondolkodik az ügy felett,nagyon lehetséges, hogy megbízóm mással lép érintkezésbe s akkor ez a kiváló tehetséges ember kegyed számára elveszett.

– Igaza van, mondja hirtelen a kisasszony – beleegyezem, hogy az övé legyek.

Helyes, akkor engedje meg, hogy megbízóm nevében és számára előleget kérjek. A kisasszony a szalon egyik sarkában álló pénzszekrényhez megy és néhány bankjegyet ad át az ügynőknek.

– Nyugtát kérek az összegről – fordul hozzá.

– Bocsásson meg drága kisasszony, erről szinte el is feledkeztem.Azután kiállítja a nyugtái és sugárzó arccal járkál a szobában.

– Ó milyen boldog vagyok kiált fel kitörő örömmel, szeretem őt, ő is szeret engem. Ó milyen boldog vagyok!Ez a modern házasságkötés, Az már a múltak emléke lesz, amikor a vőlegényjelölt a szü­lőkkel beszélt, azután kiválasztottjával. Régen volt,talán igaz sem volt.Az első szerelmes csókot ellopni a szerelme­sünk piros ajkáról, az is a múlt idők patinás emléke.

Vége

“Modern házasság” bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Drága Magdika!
  Örvendek,hogy itt jártál!
  Elgondoltam magamban, régebb mindig az volt a probléma ,hogy kinek mennyi
  vagyona van ,aszerint választott a férfiak feleséget.
  Gondoltam most írjak egy olyant ,ahol fordítva van ,ha már egyenjogúak
  vagyunk!Mennyi szegény lány maradt “öreglány” vagyon hiányában.
  Bizzunk ,hogy lesz “szűz férfi” is!
  Nagyon szépen köszönöm kedves soraidat……Babu 😉😉😉

 2. Drága Babu!

  Mosolyogtam történeteden, milyen lesz a.modern házasság a jövőben?
  Lehet, hogy teljesen üzleti alapon kötik meg?
  Szeretettel gratulálok,
  Magdi🌻🥀

 3. Drága Rita!
  Ez lesz a modern házasság titka! Kinek mennyi vagyona van aszerint megy a
  dolog!A szegény lány szegény legényhez megy feleségül.
  Nagyon szépen koszonom,hogy olvastad!
  Sok szeretettel…Babu😃😃😃

 4. Kedves Babu!

  Tetszéssel olvastam az alkotásod. Ezek szerint a hölgyeknek kell majd gazdagokká válniuk, hogy férjet találjanak maguknak. A szegény lányokkal mi lesz?

  Szeretettel: Rita🌷

Szólj hozzá!