December 9 – 15

1.
December 9. Szerda
-Szíves örömest!
Kiabálnak a lelkek!
Fenomenikus tudatban az állónak hitt tudat,foglalkoztató tudatára!
Az ittben a most hatalma!
A most,az itt variálhatóvá váltható igazságok zsoltára!
Voltaképpen!
Históriák a hermetikus, elzárt területek nyitott sávú útvesztőiben!
Látott!
Fogva tartott!
Másnapossági bűbáj a színtiszta igaz valóság!
A józan józanság szomjúságában a lélek, s mégis mindig részeg, hiszen szomjas a megmérgezett józanság oltárán!
2.
Tapintatok tapinthatatlan tapintásának tapintatában!
Mérgezett diszponáns lélekvándorlás a koldus-nemes-paraszt, erogén zónákat simogató hitvallás!
Egy-egy szerepeltetett!
Egy-egy harci dísz!
Nem igazolt egyenletekben a karót nyelt nemesi fegyencek!
Koldus!
Fogva tartott rablók!
Igás múltú, igavonó nemzedék!
Kátyúba megrekedt nemes szívű söpredék!
Vándor NEMZET!
Vándor ezred!
Vándorló lélekvízi túrák, s csatarendekben felsorolható jövő életi trendek és rendek!
3.
-Tomográf vizsgálatok, nyugalmi álombál éjszakájának!
Variálható násznépek, társasági jövetelén rátámadt elit alakulat a hátságok völgyeinek közepén!
Tartható!
Lakkozott!
Félkész tudatban a humánus érzelmi, EMBERI kontaktus!
Látható! Erezhető!
Násznépi rivaldafény lüktetésében, ami képekben ki is vehető!
Tévedésben tévedés!
Érzelmek luxuskivitelben!
Vásott!
Hamisságban értékelt munkálatok!
Koldusként szegény ezred a végtelenben elvesző tizedes rend!
A katonai hadseregek, csak a homályos, látszólagos érzelmekben javítják ki és fel a tisztelt szereteteket!
4.
Életúti pályázatok!
Foltokba ragasztva rakott!
Rakottan rakoncátlan színes végzet!
Variálható szép ígéret!
Hadosztály, akár egy körhintás játékban éledező egylet!
Önként is társul az önkényes uralmi rendben a rendszer!
Társított monopolyumban, egyenként egyedüli versenyek! Társak nélküli társaságok!
Rakoncátlan lelkek és rakottan ki is rakott trendek! Lépcsőzetes színi tanodák!
Ne bánts világ! Ne taposd szét a birodalmi kertekben nyíló rózsák bimbóját!
Hitekben színi tanodák!
Hitelesítve, erkölcsi normák!
Kül és bel értékben érzett, érzelmi képek, s a kimagasló tudati elméletekben felborítva, újra írt rendszerezett rendeletek! Mit is? Miként is? Hogyan is?
A világ a maga világában halva szenved!
5.
-Koldusoknak nemesi arany!
Pankrátoroknak aranyló gyémánt!
Fesztivál győztes nemzetnek, fekete kő, melyben a rangbéli kötöttség még húzható!
Kötélre akasztva csak egy kendő! Csomózott!
Oldatlan,oldott szálak!
Fogva tartott tartalmi vágyak!
Félő igei hirdetésekben az igaz tartalmi végzetek!
Koldus király! Koldus nemes! Koldus paraszt! Koldus maga a lélek!
Vándor madarak,szárnyak nélkül repülnek!
Vándor lélek a test szellemében, kötötten kötve, láncra szemekben össze és felfűzve!
Értékekben keresve élik az EMBEREK az érzelmeket!
6.
-Rangbéli hitelvek!
Megformázva,angyal szárnyon érkező, védelmi, képzeteknek hitt valós vigyázó lelki létek!
Megformázott! Színes!
Színeket változtatva, mégis fekete-fehér képek, fekete alteregós mintázataiba jeleníti meg a léti lelkeket!
Túlvilágról érkező!
Érintetlen keszkenő! Menedék oltalma alatt szárnyakat bont az éjszakai érzelmek harcoló vágyaiban!
Oldható, védtelen érzelmek, mely álruhát ölt a színész jelöltekkel szemben, hiszen az EMBER valós valósága csak a túlvilágon látható igaz ábrázolásában!
7.
Szaladt! Futva rohan!
Jön, majd menekül szellemi nagysága valójában!
Érint!
Titkolva szédít! Titkolva láttatja magát, de csak a léte valós világát!
Bemutatva a túlvilági, forradalmi béke hadjáratait!
Rakoncátlan lelki világ!
Világi világosság!
A sötét nektárban úsztatott e léti élet délibábja kínál tiszta utat a lélek nagyságában!

 

 

 

-Szem! Tükör! Lelki nagyság valós ábrája!
Értékben érdem! Érdemben érték!
Igaz diszponens, vágyakozó nem e világi létek léte!
Igaz mondó igaz érzések!,igaz hitét hirdetve, igaz szavak szavait elemezve!
Nem e lét a lét valós ÉLET
Nem e világ az igaz lét léte!
Vakbuzgó hazug hitek hazug délibábja a valóság kaptárába űzi a lelket a félhomály nektárban úsztatott délibáb láthatóságába!
Vidám! Borús!
Értékkel eltakart értékekben a végzet ironikus, igaz hamissága, ami a hamisság valós igazsága!
Egy arcban,két élet! Egy szívben, két lélek !
Két életben egy a szív!
Egyesített egységekben egyesítve, összesítve van összetekert szálakban kuszálva a minden, a valóságok homályos valóságaiban!
9.(Nagybátyámnak! )
Nézzük egymást féltve!
Gondolatainkban, merengő kérdésekben csak elülve halkul a lelkünk éneke!
Mit tehet?,az,az EMBER, aki a szenvedése érzékelésével csak egy ábrát mutathat ki a világi festészet emberek közti meseképében !
Értesz és érzel! Takarsz és féltesz!
Féltve őrzöl titkokat!,titokban a násznépi fesztiválok éjszakájának csendes halku mosolyában!
Egy szép ígéret éjszakáján a hited erősítve áll ki a fenyőfa feldíszített környezetébe, ahol,hol a hangok csak nevetésbe mosolyogva titkolják a titkokat a lélekben!
Vársz és remélsz, reményben élsz!
Incselkedő mosolyban TE magad tudod a válaszokat a csendes, lelki otthonodban!
Vigyázz az éjszakádra!
Vigyázz a meséket titkoló SZENT IGAZSÁG valóságára, s még küzdj amíg a gondolatodban tudod, hogy a SZENT ÉJSZAKA csillagában a remény még súgva hallat szólamot!

 

 

10.
Fognak! Fogtak! Tartottak!
Tartalmat adva érzékben súgva nyugalmat bont a csend halk szava!
Vigyázó SZENT életű lelkek!
Vidéki nászindulók hangjaiban csendesen jelentkeznek!
Titkolva! Szirénázó!
Lakatolt zárak mögé rejtett érzelmeket mutatva játszadoznak a lelkek!
Hol is?,a függönyök előtti státuszok színi előadásaiban! Mindenki játszik!
Mindenben játszanak! Mindent és mindenben, lakva társítanak, színtiszta érzelmi világban tükröződő, látomásoknak ható, de valóságok a valós hazugságban!
A valós hazugság valósága a valós világi nektárban úsztatott boldogságok hazugsága!
11.
-Szótlan szírének misztikus áldozati bárányként mesélnek!
Igaz zsoltárok hangtalan hangjaiban igaz érzelmekkel toldanak érzeteket a temperamentumok alázatában! Tudva toldott!
Toldva széttépett!,rítusi táncok mutatványosaiban, cirkuszi meséket játszik a nemzedéki ifjak!
Referált alázatokban, alázatra nevelt közhiedelemi státuszok járható útjaira lefektetve mindent, ami a járhatatlan státuszi szintézis a világ másnapossági báljaiban!
Oltalmazott menekült jogalanyok, s mind egy szálon futva csomókba bekötve, láncra vert sorsok a sorsokban!
12.
Harcoló! Vágyó! Vágyódó!
Zaklatott zajban tompuló világhiradók!
Létező!
A lét, e lét forradalmi báróinak a koldus király, ősi lovagi SZENT lélek!
Misztikus nemesi rangban megbéklyózott, luxus kivitelben eladva tetett létek!
Rigoletto, egy érzésben az érzések játszható játszhatósága!
Féltő szándékok, de nem féltési jogban, csak javaslati jogalanyoknak szánt jogok!
Megtörve, a tört szívek szívélyes üdvözlete!
Üdvözült lélek a lelkek színterein lelkesedve!
Egy-egy az alamizsnás, koldus és a nemes király valós lelke!

 

 

13.
-Tábornagyok!
Őrmesterek!
Ördögűző kivételek!
Támadható jogalanyi NEMZET!
Elegáns, referált túlvilági tételek! Kárhozott a kárhozottat!
Kart rántó nemes a zsoldos hadat!
Jótét lélek, a víz esőzésének zuhatagában fürdőzik az ÉLET színterének esőköpennyében!
Láthatatlanul éreztetve, kitámadva feltámad az EMBER lelke!
ŐK, akik még mégis hisznek és a látható láthatatlanságboldog érzésében keresve szenvednek!
14.
Ritka!
Referálható! Távolról érzékelhető biblikus és librikus valós útvesztőiben elmenő!
Menetel a koldus!
Jogokért harcol a rab!
Integet a király, s félszegen, alázattal harcol a szabadság fogságában maga a had!
Alamizsnás ténfergések!
Alkut kötött bárói réteg!
Haldokló királyok, csak álszent, alkut kötött alázatban, a szabadság szabad rabságában koldusan szegények! Hipotalamuszba vetített képsorokban képregények felvonásos műsoraiban, a szünetben csak szüneteket kérnek!
Érdeklődő, érdektelen! Érdekekben hősiesen, hálával zengő csendéletben látott művészi jelenetekkel, alázattal kérve adnak!
S a háborús hadosztályok katonáival, muzeális értékű érméket a gyártósori kellékek alamizsnás középének osztogatnak, szorzott akaratok alázatával!

15.
-Indulók!
Végzetes válaszokban féltett kérdések, melyek,amatőr színészeti kiképzést biztosítva tanítanak!
Táborok! Népegyesitő alakulatok!
Kik,akik bonctanban hirdetik a léteket, a lélek titkos, nesszeszerbe gyűjthető érzéseiben az értékeket!
Ki mit?,hogyan?,és hol is él a titkolva, titokban,eltitkolt titkokban?
Mindenben,ami szépít ,s ami rombolva tép szét, de még építve is ketté töri a lélek elméjét!
Etimológiában kutatva a szavak eredetének eredetét!
Eredeteket, melyben hirdetve ölhet maga a tény!
Egy naptári szószedet! Nyelvészeti bölcselet!
Érzésben referensek! Értékben, rádőlt falak alá temetett kincsek!
Félelmet sugalló, ne bánts elméletek, s a csendes némaság, halk sóhajának hangtalan szavában, nem szól senki a túlvilág forradalmi, e léti, kivetített otthonaiban!

December 15. Kedd

Tudott tudat!
Alteregós másolat!
Adottan adott!
Adva,kapva,tárolt momentumok!
Fizetett léti életek,létek!
Takart tudati ismérvben kapott tételi elméletek!
Töviskoszorúk alatt leporolható leplek,és a korosztályos bábjátékokban a szeret nem szeret,kidobós harcokban tékozló nagyság a lélek!
Hideg és meleg!
Hitoktatásokban csak kellemesen szendereg a lélek a kikötők előtti sétányok járható útjain,de a járhatatlanság érzésével!
Közben,ütött-kopott botokra aggatott nehezékek pörgetéseivel!
Kitett poharak az asztalokon!
Kirakott macskakő a füves sétányon!
Egy mély mélység érzetét keltő kikötő,ahol még a lélek nem teheti le a rakományként feltüntetett terheket!
Néhez a sors a sorstalanság letétbe tett járuléka!
Egyet fizet,kettőt vihet,és a szereposztásokban veszítve nyer és vesztesként nyertes az eladó bolond és a vevő egy cirkuszi koldus a nyeremények szigetén,az ÉLET játékaiban!

 

Szólj hozzá!