december 25-30

1.

Szabad szabadság!
Lángokkal égetett lánc!
Lefaragott szobrok!
Alakok! Alakzatok!,másolt másolati példánya!
Hiábavaló a mese!
Hiábavaló az igazság igéje!
Hiába is hibázva, hibákat hibákra halmozó színskálás festészeti ábráiban maga a lélek igazságban átérzett igazsága!
Kuruzsló, pszichoanalitikus megosztott szerepek!
Ki az aki lát?
Ki is az aki hall?
Halva hallhatatlan lelkek között, ki is sétál a napimádó, barlanglakó népek között?
Kik is az angyalok?
A lélekemelő e világi grófok?
Kik is a királyok, a bárók, a rabszolgák hercegei, és Kik azok,akik a keresztekre felírt feliratokat eltüntetik?
2.
Színfoltok!
Színesre színezett alagutak, átjárók!
Érzett! Érzékelt! Érezhető!
Meseszerepekben túlfűtötten esendő, eretnek,és bűnös elkövetőként tartják számon a sorstalan sorsokat és a sorsok sorstalanságait az égiek!
Érzelmeket szórnak!
Előkelő tudatnak teret hagyva, tisztelt tisztelendő játékokban tisztelt tudatlanságot látnak a világi játékos meseszerű alagútjaiban!
Sötét és világos!
Fényes és fénytelen!
Matt és lakkozott!
Trendi!,a szlogenek tartalmas értelmezéseiben kérdéseket keresnek a válaszok feleleteire!

3.
-Titokzatos éjszakai nappalok! Titokzatos átjárók!
Híd alatti alagút! Barlangrajzok!
Felfestett ábrákból látogató jövőemlék az út forradalmi lét értékében az értéktelenség!
Érzet és értelem!
Érzelmi szövött szálak az EMBER maga tanítja az emberi érzést a mában!
Harci diszkelengyék!
Emberben az EMBER, az értelmi és érzelmi szövetségek harcosaként!
Hipnotikus bájcsevej!,a túlon túl túláradó szeretet egyesítésével!
S az összekötött szálak érzelmi és értelmi vonalain áthaladva, néha csak legyint az EMBER az összesített, össznépi harcok harcaiban!

4.
-Múlandó!
Múló idő! Múlt idők rabjai!
A múlt kori kortalan korszakok koldusai!
Megtört szerethető szereteti elemek!
Tartalmakban elveszett, tartalmi indulatok értelmei!
Igazat a hazugnak!
Hazugságot az igazságokban elhintett elhitetett hitek hitetlenségeinek!
Hevesen hisz, hevesen heves,heves érzelmekkel keres!
Keresi az EMBER az igazságot, a családi túlfűtöttség hajszolt hajszái révén!
Igazságban hazugság! Hazugságban igazságok!
Hamis a baba! Hamis a bábú!
Hamis a hamisítatlan hamisság a mintázott képekbe rejtett valós igazság!
Minden titkosított!
Minden köztudottan eladott és el is adható!
A romok felszíne alatt és fölött rabol a rabló!
Részegen józanok a szereteti himnuszok, és józanul részeg a részegnek nevezett józan EMBERI megérzett érzet, a tiszteleti,elfogadási trendek rendjeiben!

5.
Szikvíz! Tengervíz! Tóvíz! Lélekvíz! Óceáni mély árkok!
Ringató hullámai! Az álomórák röpke pillanatai,mikor is az EMBER, tiszta érzésekben lát, tiszta érzetek érzelmeiben!
Átutazó lélek!
Kalauzok és pilóták!
Repülési útmutató tervekben lehet és lehetséges is a szabadság látható szellemi léte!
Egyben ugyan az!
Érezetben a mélység, bántó bántásában a bántó gondolat!
Egy látott kép az álomvilág oltára előtt állva! Emlék?
Bölcsődal? Bölcső kép? Festmény? Rajzolt? Illusztrált? Kitalált?
Valós és valótlan elfogadás?
Elfogadva utál a SZERETET?,a szeretet elfogadott utálatinak szereteteiben?
Igaz lehet a hazugság? Hazug lehet az igazság?
Utálat lehet a szeretet, és szeretve ölelve öl meg mindenki csak egyet?
Az egyéni én képéből kimásolt tükörképet?
Víg ború? Borús lepel alatt a vidámság?,s míg él az EMBER, taszítva taszítja és kutatja is egyben az elfogadás misztikus e világi létformáiban a szeretet valós, igaz és valósan hazug, trendi, alkalomhoz illő megnyilvánulását!

6.
-Múlandó!
Múló idő!
Múlt idők rabjai!
A múlt kori kortalan korszakok koldusai!
Megtört, szerethető szereteti elemek!
Tartalmakban elveszett, tartalmi indulatok értelmei!
Igazat a hazugnak!
Hazugságot az igazságokban elhintett, elhitetett hitek hitetlenségeinek!
Hevesen hisz,hevesen heves, heves érzelmekkel keres!
Keresi az EMBER az igazságot, a családi túlfűtöttség hajszolt hajszái révén!
Igazságban hazugság!
Hazugságban igazságok!
Hamis a baba! Hamis a bábú!
Hamis a hamisítatlan hamisság a mintázott képekbe rejtett valós igazság!
Minden titkosított!
Minden köztudottan eladott és el is adható!
A romok felszíne alatt és fölött rabol a rabló!
Részegen józanok a szereteti himnuszok, és józanul részeg a részegnek nevezett józan EMBERI megérzett érzet, a tiszteleti,elfogadási trendek rendjeiben!

7.
-Értékrendbeli értelem! Tágult tudat!
Ismeretlen, bódult e világi szabályzatokban a tartalmi intellektusok!
Ki hogyan is? Kik miért is? Kiket miként, és hol is ér a tetten ért tettekben a tettlegesség, mint végzet?!
Titkok! Tilalom!
Takartan felfedett ultimátumokban jutalom! Hanyag szorgalom!
Hanyatló társadalom!
Hanyagul mégis, kitartó a tudati hatalom!
Változó változás!
Az ég kékje pirosra váltó színeiben a harag harangja szól, hiszen a nem tetsző tartalmat, a túlvilági létek kihúzva remélik az igaz érzeteket!
Heves hitek reményei!
Hátborzongató tettlegesség a tétlen tartalmi, tudati vesztés!
Hiszek,hisznek! Hazudva, még koldusbotra támaszkodva hazudnak az érzés, jólét, jól érzett lét, lételemeit kitűzve a fejfák elé a köztérre! Látható! Látnak, de nem nézve lát a NEMZET!
Tartalmatlan érzetekben elviszi az ördög a képzeltnek hitt szereteteket!
Szeretnek! Utálnak! Hazudva igazat szól mindenki a mában, s gyönyörködve nézik a jövő rózsabimbóját a lugasok előtti téren csak állva, némaságban és halkuló szó, halk várakozásában!

8.
Értékrendbeli értelem! Tágult tudat!
Ismeretlen, bódult e világi szabályzatokban a tartalmi intellektusok!
Ki hogyan is? Kik miért is? Kiket miként, és hol is ér a tetten ért tettekben a tettlegesség, mint végzet?!
Titkok! Tilalom!
Takartan felfedett ultimátumokban jutalom! Hanyag szorgalom!
Hanyatló társadalom! Hanyagul mégis, kitartó a tudati hatalom!
Változó változás!
Az ég kékje pirosra váltó színeiben a harag harangja szól, hiszen a nem tetsző tartalmat, a túlvilági létek kihúzva remélik az igaz érzeteket!
Heves hitek reményei!
Hátborzongató tettlegesség a tétlen tartalmi, tudati vesztés!
Hiszek,hisznek!
Hazudva, még koldusbotra támaszkodva hazudnak az érzés, jólét, jól érzett lét, lételemeit kitűzve a fejfák elé a köztérre!
Látható! Látnak, de nem nézve lát a NEMZET!
Tartalmatlan érzetekben elviszi az ördög a képzeltnek hitt szereteteket!
Szeretnek! Utálnak! Hazudva igazat szól mindenki a mában, s gyönyörködve nézik a jövő rózsabimbóját a lugasok előtti téren csak állva, némaságban és halkuló szó, halk várakozásában!

9.
-Vigan játszik a tudat!
Víg borúban meseszépen csilingelő szólamokkal szólnak a nem e világ szindarabjaiban kivetített e világi szponzorált bálokban!
Váltakoznak a tudati érzelmekből kivetített érzelmi intellektusok!
Forr a forradalmárok vére!
Az életükből kiáramló verejték cseppjei!,az ami a népnek felkínált, üstökben főzött értékrendben az alaptételeket osztja szét a felhozott bűnök bocsánatai közben!
A tudatban a tudás amit az EMBER maga akar a tudni akarás hatalmában!
Mindent lehet láthatatlanul is látni a tartalmak tartalmában, a valóságot igazoló, igaz,valós, de megfoghatatlan alapokat!
Ezt maga tudja az EMBER, aki érez és tapasztal az adott tudás átérzésével!

10.
-Meseszerepekben mesélők!
Alulírott és feltüntetve, felülírt, féltett köznemesi köznövendék!
Adott korszakok utónemzedékei,a jövő nemzedéke az ÉLET életeiben!
Hologrammos köztudomány!
Adott nemesi, nemzeti arénabál!
Herceg! Koldus! Agg!
Szent kegyelmes ,kegyeletes tiszti rangok pozícióiban minden EMBER csak szegény, koldus,árva, aki ad és elvesz, szánakozik és megvet!
Szentkegyelmes, kegyeletes kegyelmeket kérő és kapó bűntudati szánakozó variációkból áll a világ!
Az élő és a holt vegyészpilóták a burjánzó lelki manipulációk között még keresik a valóságok valós igazságát!

11.
-Egy szív!
Egy tudatbeli lélek!
Egy indulat!
Egy szereteti himnuszokba szőtt ének!
Egy dallam!
Egy hang,egy néma szó a szótlanság,szótlan némaság világában!
Tán, az ÉLET játékában játszik a színház, a magán paródiájában?
Igazságosztói főszerepek!
Bohóc álarcokban tanakodnak a keresett egyének!
Keresik őket!,az igazságot követő fegyenceket!
Láncok markolataiba vésik nevük idézhető tartalmaiban a jellegzetes, „Hol is, és hogyan is áll a világ megváltása a forradalmi háborúkban? „

12.
-Hibernált lelki világok!
Jégcsapból kifaragott művészi alkotások!
Igaz szemfényvesztés!
Igaz érzetekben igaz hiénák martalékainak tekintik az érzelmi trófeát!
Kik igy!
Kik úgy !
Kiknek,kikben is hanyagul hanyag a zarándokút!
Ott,ahol,amin járhat a tudat!?
Határcikkek!
Határok nélküli játszmákban, határsávokba csak katonák húzzák fel a határokat!
A határvonalat jelölő sávokat!
Megtartva kitartott, kardokba még égetik a jeleket, hogy a test felületén látható legyen minden égetett, képleti végrendeletet!

13.
-Hamisitatlan lelki szindrómás féltő és féltett megmozdulás!
Finom gesztusi hadálarc!
Érzett lélekjelenlét, amikor a misztérium zárt palackba zárt szelleme, intellektuális szívszorító tényként érezteti az emlék jelenlétét!
Vizuálisan nem látható!
Túlvilágról érkező!
Túlpart oldaláról integet a hajón álló kapitány!
A seregek élén, akár egy szentté avatott életi érték!
Megtestesítő!
Megtörten, élen álló képviselő!
A harcokban a békét közvetíti, és a türelmi kártyalapokat osztja szét az emberi emberség türelmet kérő játékaiban!

Szólj hozzá!