Február 1-3

1.

-Forradalmárok cselszövései!
A nép hitet oktatva kér! Elvesznek a lelkek!
Világmegváltó tézisekben hitetnek hitet a nagypolgári szeretetek szeretett szereteiben!
Másnapossági fogadalmak forradalmaiban a szép ígéret, halk szó suttogása!
Suttogó szív!
Suttogó szó!
Suttogva, lelki ima szerenádja!
Céllövöldei árusok! Hintáztató lélekdonor,bemutatva mindent egy kábított verzió!
Oltóanyaggal,konfigurált kompozíció!
Virágos bál!
Világtalan hadosztály! Árulkodó félszeg, fél kegyelemben ülő társaság!,mindenhol a keresztekkel kirakott oltárnál!
2.
-Három a hites szakosztály!
Harmadrangú állományban, három felvonásos szereposztásban vezet, világhívő világot éreztetve, a jelmezes jelenetekben életeket!
Igazságot nem kérve!
Igazságot hittel tudatva, az álarcos bálok bemutatott műsoraiban!
Vadul és pimaszul! Vadnak született! Szegény érzésben, éltető életvíz a mély kút barlangrajzok felfestett képek tükröződéseiben!
Ott,ahol látható a visszaverődő felszíni képben a tisztaság a lélek vízének mélységeiben!
3.
-Összekapcsolólodott árnyak!
Szárnyas lények! Érzékelt lélekjelenlétek! Érzett életek!
Nem e világi szózatokban mesélnek!
Értékben nem képviseltetik az életet, az anyagi dicshimnuszok minősítésében értékelhető életekben!
Eskütételt nem követel az, akinek vízben úsztatott ábránd a menny kapuja előtt tér az álmok útján járva! Hamisitatlanul vádalkut ítélnek, mert nem a vád az alapja az önbecsülésnek!
Nem mutogat!
Nem hazudtolja meg az igazat!
Nem kér, és nem hajszol, amit adva kap,elfogad és meghajolva megköszöni a múltat!

4.
-Hites értékek !
Hitmentes övezetben, hitet gyakorló, örök intrikás, öntörvényű létek léte!
Minősített minősítések között felcserélve! Értékelendő, víg Carbonara fesztivál!
Ízesítésben, miként is található fel a köretnek használt körítés? A főnép, fő főszólóinak tett, főnép rabszolgáinak asztalára?! Hiányzó értékek!
Érzelmi szinten,negatív vegyjelekkel kikódolható titkos rekeszek!
Elfogadtatott, elfogadhatatlan, feljegyzett kód alapú időtartam!
Megfejthetetlenül megfejtett, feltett tételek szerint számozott értékű trendek és rendek a tézisek meghatározásában meghatározott életek!
5.
-Nem tud! Nem ismer!
Nem ért értelemben, érzelmi értékben értékelve az EMBER!
Fajtalan faj!
Leporolt, leplek alatt, egy meztelen lélek testi szobra!
Levetkőztetett test, lelki arborétuma!
Virágosítás nélkül! Fák mögötti, árnyékos rét!
Nem mutatható lelki tűz! Lángoló part, égő bokor, égetett gallyak!
Örök örökségben, örökölt tág tudati torz mesék!
Az óriások földjén és a törpék nem e léti létének mesébe illő meséiben!
Idézett, üldöző, üdvözítő és üldözött szabad lélek és a börtönbe zárt lét értelmében, míg lét elem a lét a létben!
6.
-Tényleg ténylegesített!
Leporolható lepel alatti lepel!
Formatív alakzati minta, és szinten tartott értékben tárolva!
Rajzolt sablonok kifigurázható, váz alatti váz a test!
Megtestesítve!,de szellemi nagyság nélkül hitelesítve!
Maga egy alakot öltött alak!
Egy szekrénybe akasztott varázslatos ruhadarabok alatt!
Mikor?,és milyen, felöltőt ölt fel a felvállalt szerepekben, mesékben íródott filmes, enciklopédiás jelenetek jelentéktelen vagy jelentős jeleneteiben?!,maga az EMBER?
7.
-Igavonó! Napközis riadó!
Szánhuzó nemzedéki ifjak! Látnivalónak!
Hangot ad!
Dalban kifakad! Hulló zápor!
Esőcseppekben tisztítja ki a foltokat!
Takartan fedett! Fedve le és eltakart!
Lélektár!
Oázis mentén haladt sereget hajtó, serlegért serleget adományozó tiszti referensek!
Had! Vázolt tudati rang! Hamisitatlan lélekvesztő!,lélek jelenléti ívekben aláírt szerepek vállalásával mindenki fejet hajt az ökrök által húzott szekér előtt!
A NAP, az ESŐ, a SÖTÉTSÉG és az égő nappali és sötét árny és fény világosságában a sötétség erőit börtönökbe zártan!
8.
– Nemesek nemesei!
Parasztok paraszt katonái!
Önigazult bárók
Napkirály és az alászolgált szolgák, és kiskirályok!
Beragyoghat mindent a fény!
Elnémíthat a némán érzett szenvedély!
Hangot adhat az önérzet, mint a feltárt kincs a kincses sziget rejtekhelyén!
Az értelem és az, leporolható lepel alatti tisztelet tisztességében!
Értő referens!
Értékelő, közigazgatást elősegítő köznép, és a jótett jótettében, jóért jót adakozó önérzetes jó emberek embere!
Jónak jót!
Jóként jól!
Jót a jóért cserébe és felcserélve, jobban jobbat adni,jobbért jobbat kínálni, a szemekben égő lelki tűz tisztaságát megőrizve!

9.
-Szántó! Vető! Magkeltető!
Magvető, ültető és aratni vágyó vakrandis, hitvallási variációk!
Humánus, elgondoló!
Gondolatnak súlytalan súlya, még teher a legalizált életek szárnyain!
Keresztekben ugrálva!
Léphet elölről hátra!
Hátramenetben oldalazva járva,jártan!
Jár a lét javaslatait javaslatokban javasolva a súlytalanság állapotában!
Az EMBER az EMBERI SORSBAN!
Köröket körönként, ciklikusan, de keresztezve a légyott társasági játékokat a szponzorok báljain álarcokban bemutatva!
Az EMBERI sorsok sorsaiban!

Szólj hozzá!