Február 15-18

Összes megtekintés: 36 

1. -Hiány!
Bárddal áll a násznép az utcán!
Formatív, forradalmi akcióban!
Alkut köt az érzék a nem vélhető érték konfigurációk formációiban!
Számon vet!
Tételt mesél!
Feltérképezhetetlen bájcsevejben, nem érzékelt erény!
Ígéret és képzelt tett!
A szereposztásokban a lapot nyert, majd eljátszható lénybeli lények!
ŐK,akik már csak tények!
Menekülő érzés!
Mentett,eltökélt, képződményes kertépítészet!
Ott,hol van alap!
Ott,hol van a rakott téglából biztonságot ígérő lak!
Ott,ahol a belső érzék az értelem és a külső ténybeli lények, csak fertőzhető mintaívekben töltik ki a szerepköri szerepeket!
2.
-Variált víg kedély!
Szentségekben megtört alvilági hév!
Hamis! Ál!
Egyenleti lista,egyenként, szponzor háborúkban áll a megtisztulásra váró lélek a folytonossági ál harcok, ál háborúiban!
Igaz hitben kérő lelkek!
Igaz érzésekben, igazul hittel hisznek!
Halálos iramban, halál tusát vív a lélek a szív árnyékában!
Köztudatban álszent!
Hiedelmekben hittel álcázott érzet!
Leporolható lepel alatt,hamis,megtisztulásra váró lelkek,kik az út porában írnak újabb végrendeleti rendeleteket!
Értelem és érzelem!
Értékek,anyagi javak közt kioltható léti elemként nyilvántartott számoszlopok!
Amelyek tárgyi ragaszkodásban tárgyilagositják a lelki értékeket, s a leporolható leplek alá temetik el a lelkeket!
3.
-Készen áll a harcra a harcoló szellem az emberi, tudati elme rendszerében!
Harcol a képesség képes képességeiben! Érzett tettekben és érezhető tettek nélküli ténykedésekben! Határozott határozatlanság!
Határhoz kötve, látható képi üdvösségben a láthatatlan láthatóságban felállított vár
Váró váratlan!
Váratlanul érkező, nyugtató szélfuvallatban a mélységet tükröződő hang!
Hangtalan hangok! Érzések!
Érintetlen érintések!
Igazságot hirdetve, száműzött rendszertelen rendszerben élve hal meg a NEMZET!

4.
-Távol és közel!
Messze és itt az innen el! A végtelen sűrűjébe!
Szólt, szól a hang,az érzet ,a népköltészet sűrített tartalmú ponyvaregényeit elemezve!
Hideg és meleg! Tapintatos és tapintatlan!
Tény a megnyugvásba az elmúlás elnyugodó hatás, hatásvadász rejtekhelye!
Szelíden merész a szépségben a szörnyeteg létét létrehozó elme!!
Végig járt járatlan úton, végére érő, végét kísértő nyugalom!
Hajós kapitány! Katonák!
Gyári munkásosztály!,s a seregszemle alatt egy kiöntött bronz szobor!
A seregek hadjaira emlékezve!
Igézetten térő, megtérve remélő!
Hisznek a nagy EMBEREK a kelléknek tekintett életviteli trendekben!
Éreznek a fényt kérő érzelmek az elpazarolt érzelmi randevúk bájcsevej alapú, légyottok terveiben!
Hidegben forróságot érint a képzelt képzelet, amely alatt a meghajlási rendszerek között veszik el az érzet!

5.
-Fennkölt költészeti minta!
Ékszerdoboz alján a másolatok klónozott utódjai!
Amint a lélek, értékek közt értékelve, értékben méri fel az érzelmi értelmek értelmeinek lényegét!,és az érzetét!
Képviselt képviselők!
Nap,nap alatt!
A HOLD árnyékában, igazságban adják át a túlfűtött érzelmi, idealista intrikákat!
Elragadó!
Táviratban okiratot tartalmazó! Tartottan tart!
Fogva enged!
Tiltva tilos és nem megengedett!
Érzelmi ténykövetelés a mérgezett csontszövetű ketrecben, hol a mélység a lélekvíz mélységében pihen!

6.
-Szisztematikus hirmese!
Ismétlődő felkérés a táncra kiéhezett lelkek lelkeinek!
Túlvilági nóta!
Túlra át, túlra innen, túlra túl, túlra el!
Takarva,de átszőtt! Egy lírikus nóta! Lírai dallamok kottázva!
Énekek éneke!
Ének a szózati himnusz verseiben elköltve!
Megköltve! Át költve!
Vissza olvasott elemzés a lét kérdésének értékekben értelmezve!
Amit lát a szem!
Amit hall a fül! Nóta az ének! Dal a vers!
Költemény a rajzos kotta!
Novella a történet filmes eposza!,és egy regény a HIT áhítatott áriája és mind írottan
énekelve, olvasva is más -más értéket ad az érzetek e világi otthonok, lakosztályos
fesztiváljaiban!
7.
-Hajdan!
Hol a FÖLD nyughelye a NAP mélységében, tűzben égve kelt életre!
A megtisztult lét kezdetén, a por állítmányából születettet az alany,az alanyi lény!
Csekély és sekély!
A tisztító víz tisztuló mechanizmusaiban a lelket megmosdató anya!
A kultikus nászi áldás hálójában!
Olykor,a hálátlanság is felkeresi a lelket a tükörképbe át, és kivetített érzéketlenség
megteremtésében!

8.
-Igaz mintaívű!
Szegély!
Keresztezett keretrend!
Rendezett! Relikviás!
Ritka szinű, fekete torz madár!
Értelmet hirdetve száll!
Érzelmet ígérve repül!
Érdeket kioltva sétál!
Értéket kikerülve, sakk-matt játékokban, táblákon áll egy helyben!
Egy helyen, a helyén való valóság oltáránál!
Áll! Vár! Kézben tartva fog!
Értekező,tanulmányi hirdető cédula, melyben az oltár előtti eskü a legalizált ultimátumok
utódja!
Tapintat! Tény! Alku! Foganatot hozó foganat, amely fogantatott egy lélektől!
Született a Nő erejéből, test a testben lett egy test által kifejtett erőből, és megfeszülten,
de újra éledt a megbánt bűnök tiszta erejéből!

9.
-Szisztematikus hirmese!
Ismétlődő felkérés a táncra kiéhezett lelkek lelkeinek! Túlvilági nóta!
Túlra át, túlra innen, túlra túl, túlra el!
Takarva,de átszőtt!
Egy lírikus nóta!
Lírai dallamok kottázva!
Énekek éneke!
Ének a szózati himnusz verseiben elköltve!
Megköltve! Át költve!
Vissza olvasott elemzés a lét kérdésének értékekben értelmezve!
Amit lát a szem!
Amit lát a fül!
Nóta az ének!
Dal a vers!
Költemény a rajzos kotta!
Novella a történet filmes eposza!,és egy regény a HIT áhítatott áriája és mind írottan énekelve, olvasva is más -más értéket ad az érzetek e világi otthonok, lakosztályos fesztiváljaiban!

10.
-Hajdan!
Hol a FÖLD nyughelye a NAP mélységében, tűzben égve kelt életre!
A megtisztult lét kezdetén, a por állítmányából születettet az alany,az alanyi lény!
Csekély és sekély!
A tisztító víz tisztuló mechanizmusaiban a lelket megmosdató anya!
A kultikus nászi áldás hálójában!
Olykor,a hálátlanság is felkeresi a lelket a tükörképbe át, és kivetített érzéketlenség megteremtésében!

11.
-Igaz mintaívű!
Szegély! Keretezett keretrend!
Rendezett! Relikviás!
Ritka szinű, fekete torz madár!
Értelmet hirdetve száll!
Érzelmet ígérve repül!
Érdeket kioltva sétál!
Értéket kikerülve, sakk-matt játékokban, táblákon áll egy helyben!
Egy helyen,a helyén való valóság oltáránál!
Áll! Vár! Kézben tartva, fog!
Értékező, tanulmányi hirdető cédula, melyben az oltár előtti eskü a legalizált ultimátumok utódja!
Tapintat! Tény! Alku!
Foganatot hozó foganat, amely fogantatott egy lélektől!
Született a Nő erejéből, test a testben lett egy test által kifejtett erőből, és megfeszülten, de újra éledt a megbánt bűnök tiszta erejéből!

12.
Messze és itt az innen el! A végtelen sűrűjébe!
Szólt, szól a hang a, az érzet, a népköltészet sűrített tartalmú ponyvaregényeit elemezve!
Hideg és meleg!
Tapintatos és tapintatlan!
Tény a megnyugvásba az elmúlás elnyugodó hatás, hatásvadász rejtekhelye!
Szelíden merész a szépségben a szörnyeteg létét létrehozó elme!!
Végig járt járatlan úton, végére érő, végét kísértő nyugalom!
Hajós kapitány! Katonák!
Gyári munkásosztály!,s a seregszemle alatt egy kiöntött bronz szobor!
A seregek hadjaira emlékezve!
Igézetten térő, megtérve remélő!
Hisznek a nagy EMBEREK a kelléknek tekintett életviteli trendekben!
Éreznek a fényt kérő érzelmek az elpazarolt érzelmi randevúk bájcsevej alapú, légyottok terveiben!
Hidegben forróságot érint a képzelt képzelet, amely alatt a meghajlási rendszerek között veszik el az érzet!

13.
-Hipnotizált eskütétel! Letétbe helyezett ÉLET! Élt élten! Holt holtan!
Holt volt élve! Holt a halálos holtág kanyargó folyam, folyó hozott hordalékába, be és eltemetve! Magát elásva!
Misztikus HIT!
E lét, heveder általi megszorítás elszorításában!
A misztikum, nem e világi lét varázsát nem tudva, de tudott hatalomban!
Népköltészet!
Variált forradalmi indiántánc!
Vakon hitt!
Neptunusz, az ATYA belsejében, az EMBER tervez, ISTEN végez, hit hitének hitében!
Élve elevenen és holtan holt, halva!
Élő természet és az enyészet!
Halálos iramban,halálos futam a kővé dermedt lét és a kőbe vésett élet értelmében a kőbe zárt erdeti lelet titkának létezésében!

14.
-Kit? Hol? Mikor és miért?
Válogat a Szentlélek a testek között ugrálva!
Átlagos és átlagon felüli ismereteket tudományként koordinálva!
Ismert és ismeretlen! Egységesített keretrendszer!
Egyesítve a jó és a rossz! Egységesen szétszedve, a rokon-lélek, a ház hazája, a test a vár, az oltalom és árny, és a játékosztályon a játékosztályok lehetőségeit vizsgálva!
Igaznak vélt kottaivben zenélnek a dallamok a szélben, és vad őszinteség érzésében szólnak a túlvilági énekek az éj csendes, elhalkuló érzéseiben!

Szólj hozzá!