Összes megtekintés: 22 

1.
-Egyben hat!
Elszámolt, átszámolt, végig és ki is számolt megszámlálhatatlan részes hányadosok!
Keverten!
Átigazolva!
Össze és ki is vonva, ki húzott egyenes ívben be és ki is állított báb a bábok háborújában!
Űrközpontos manipulációk!
Tudati rangok!
Tudományos, manipulált,féltett rangban féltő angyalok!
Átváltoztatott felöltök felöltött jelmezeiben!
Lélekbe szállt maga a lélek a lelki lét jelenlétével!

2.
-Szívköves ékkövek!
Szív érzés! Metszeti kép! Kép a képben!
Kártyaletét szerint, játszott és játszva játszadozó, játszható játékok!
Szerepben szerepet vállaló és kérő, majd fejet hajtva végzetig, kisértően eltérő más -más nap!
Másolt tudat!
Mártír angyal, vétkező démon, is-is angyal-ördög formációk látszataiban!
Tépett ruhadarab!
Öltött öltönyben a kilakoltatott URAK!
Fényképezett fényév!
Lemásolt fénykép!
Tudottantudva, tud a tudatosított, módosult, akarnoki akarat!
Hit hitben!
HIT a művészetben!
Körbe-körbe forog a NEMZETI LOBOGÓNa körtáncok körtáncaiban a nemzet!

3.
-Naplementés hősök atyjai!
Körívekben az ősi motívumok, mintázott, röpke életpályák útjai!
Egy vázlatilag, gázköppenybe burkolt burok, s benne az éledező élőlénybe beültetett lény érzete!
Minden lélek átutazó!
Minden lélek a lélek szívébe ad érzetet!
Átigazolt szellemi nagyságok!
Beköltöző én tudat,az Ő és a TE által beszámozott MI egység közösségi képében!
Értő logaritmusi másolatok az ÉLET nagy könyvében!
Irottan és íratlanul is íratlanul írva, el és megmásított én tudatok!
Az ÉLET könyvtárában a központilag elfogadtatott, „nagy könyv „kulturális mitológiájában, ŐK, akik mítoszok!

4.
– Az életpályák köríves, lankás szirtjei!
Nagy igazmondó ősi lelkek, féltő, de manipulatív, érkező lét ténylegesített feltételei!
Létek létben!
Lét elmélet!
Lélek létben, rab-szabad mozgalmi hitek!
Hittételi eskük!
Esküvő a létben!
Angyali brigádok titokzatos léte!,s misztikus ébredésben hamvazó hamvakat szórnak szét a földre! ŐK a lelkek!
Kis és megnövelt statikus lételem!
Mozdulatlan!
Kiegyezett egyezmények elrettentő jelentéseiben a féltve ugrik a NÉP a sikátorokban állomásozó akarnokok övezetébe!

5. A sorsi sorstalanság a sors sorsi sorsa!
A sors sorozatos szerepvállalási kötelezettségében egy tanodai tanulmány!
Kint és bent!
Mind,mindenhol a humánus osztálytermek közösségi és az egyedül a nagyvilág kioktatott rendezésében!
Szinkronizált tudati báj!
Nevető bohócok!
Sírig tartó olimpiára készülő zsokék és versenylovak!
Átírt szerepek!
Átköltött, énekelt ódák hangos és csendes hangjaiban énekek!
Szerepbeli ügető bajnokok, kik a vágtázok hátsó sorából közvetítve élnek!
Lelkekben énekek az esőben!
Létekben fénysugár a hold árnyékában, a megvilágított csillagok láttán!

6.-Viasz bábuk!
Fogott kardok! Seregek!
Láthatatlanul mutat!,örökölt, NEMZETI, tartott tudomány a tudat!
Fekete-fehér kottás jelmezek!
Partövezeti sétányok!
Titkolt titkok minden rész, részes részek részeiben!
Hadelméletek, harcoló migráns e léti létek!
Harc maga a tudat!
Háború magában a NEMZET!
Hamis kuruzslás az igazat hirdető kobold életek létében!
Megmozdított tényekben, mozdulatlan tételek!
Ki és elmozdított téglák az alapokban, végzetek!
Intelmi, intő jel! Jelek!
Túlon túl, a túlvilági lét létében!
Őriz! Óv! Véd!
Vétlen véletlenség vélt véletlen véletlenségében!
Mítoszi nagyságok!
Manipulatív e világi bálok!
Fejetlen katona sereg, s lábak nélkül, szállva repül a NEMZET!

7.
– Az átutazó lelkek érzésekben hiteket rengetnek!
Értelmi érzetben súgnak, jellemet igazoló értéket! Kérő! Kedves!
Tekintély a tekintetek nézésében!
Kéretlenül kérnek, vágyakban értékeket igazoló érzelmet!
Midőn, majd az érzelemben lesz,majd volt, vala,valaha az értelem!
Érzetek értelmével az értelmek érzeteiben!
Kuruzslók az emberben az EMBEREK emberei, egy napnyugtás esti fényben, aki sziklán álló báró, s hitet osztva jár a népek közösségeiben!

8.
-Léti ÉLET!
Zónák közti kaptár! Fejlődő szervezetek, egy fejetlen, lábatlan brigád!
Limitált kiadású, renegát díszpolgári egylet!
Átélők! Érzelmi tébolyok, átélten tudott, túlnépiesitett űrállomási központok !
Béke és háború!
Háború és béke!
Békés háborúban, a háború békessége!
Megfestett díszlécek!
Cölöpökön álló várak! A tébolyodott világban magasak a vágyak!
Őrült vágy átka, a szebb a jövő holnapja a jelen múlt jövőjét, megfestett kifestőkkel látva!
EMBER kérj méltóságot!
Várd a nem látható, büszke holnapi tegnapot, jelen-jelen múlt jövőjét, a jövőnek a jelen múltjában a jövő-jelen múltat!
Láthatoda fényed, s koszorúkkal övezett övezetben leled meg a világ békétlenségében a békédet!

9.
-Holtig! Holtodig,holtomig, holtotokig, holtunkig elő lelkek!
Holt szívekben, lelkek, élő szív értelmében keresnek érző, élő lelkeket!
Szívek szívkirálynői!
Szívek szív királyai!
Érzéstelen mintabábuk katonai seregei!
Központi, egysejtű lények, és a mikrobiológiai kutató és űrközpontok világa!
A fejlődő világ visszafejlesztését szimbolikusan mítoszokba záró lét!
Maga a lét evolúciós világa!
Komposztáló tartalmakban mindenhol liturgiás érzetek, amelyekben a folytatólagos ábrándok adnak evolúciós képzeteket!

10.
-Sóhajokban hangok!
A földtörténet bárói mint a nagy alakok!
A főszereplő angyal leszármazott utódai, még a lélek nagyságában!
Cinikus e léti szeretetek, amik figyelmet nem kérő, klasszikus irodalmi műremekben foglalhatnak el helyeket!
Mind-mind, csupán, csak feltételekhez kötött, érzelmi képzetek!
Valóságban megtört akaratok!
Álmokban, féltő szív, a félsz fél érzésében egyet kíván a szeretet jelképében elrendezett, mítoszi művekben!
A hideg ráz!
A hideg forrósítja a tűzet!
A meleg érzet fázik, és a forróság el és magfagyasztja a jeget!
Vaklárma!
A gyenge impulzusok hamis, riogató fesztiválja, hol maga az EMBER eltakarja az igazságot, s a felszíni képbe hazudtolva és hazudva játsza el a boldogságot!

11.
-Hamis hamisság hazugságaiban szeret a nép egyet!
Hazugságok kijelentve, gyorsan áramló láva az üzemi gyártósorok mellett álló népnek!
Fertőzött világ rendszertelenségében, táblákra rajzolt, hintaló a széken!
Egyensúlytalan kötéltánc!,és meghajlást elősegítő, vak vezet világtalan léteket a kötéllel elválasztott tétek felett és mellett! Választ választást!
Választásban választanak, választható választásban, megadott választásokat!
Vadóc! Hajadon! Öreg! Agg!
Fiatal és vén!
Korfüggetelen,fejetlen lelki testek,s kardélen táncol a végzet a sors ironikus szonettek meséiben!

12.
-Másvilágban látható!
Máslét oltalma alatt álló!
Más-más másitott,módosított, eltorzított akaratok a földi víztükörben az akarnoki látszatok!
Megtámasztott!
Alá és fölé is, kiemelten íródott végzeti sorsok!
Látó jobbágy!
Érző látnoki referens!
Küzdő és felső osztályos látnoki referens!
Hideg érzetekben, mélykék oldott anyagban, cseppfolyós, forró vegyszerek az oldatokban!
Érzelmi mérgezés!
Érzelmi ölés, gyilkolás a természet édenkertjében és meghalás az érzelmi drámák labirintusi völgyeiben!

13.
-Szakrázis indítványok!
Formasági nyomtatványok!
Fizetve elkódositott NEMZET!
Fejlécek, díszléceihez szúrt keresztek!
Izomtónusokban, művészi stílusokban eljárható rumba!
A vágyak tánca, de díszmanipulatív felöltőket a ruhatárakba akasztva!
Feltölthető jelmezek!
Felöltőknek használható egyszer használatos űrruha, a komposztálható darabok darabja!
Elszámoltan kiszámolva!
Megszámozottan meg is számozva!
Félelmek értékrendjei, és a féltő szívek elhumorizálható valós érzetei!
Fizetett jobbágyok, de megfizethetetlen életben az élő szervkereskedelem, érmet nyer a versenyeken!

Szólj hozzá!