Imádságok

Összes megtekintés: 122 

…ONNAN LÉSZEN ELJÖVENDŐ”…

Az Úr imádsága (Miatyánk)
A ma használatos szöveg a lexikon szerint

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

Ahogy gimnazista korunkban imádkoztuk:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
úgy a földön, mint a mennyekben.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
és bocsásd meg a mi vétkeinket
ahogy mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.

Apostoli hitvallás:

– A mai hagyományos forma: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egy Fiában, a mi Urunkban; aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada; fölméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben; egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat.

Mi régen így ismertük:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
Aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától,
szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték
szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada; fölméne a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, egy keresztény Anyaszentegyházat és az Örök életet: Ámen

Hogy mi vár még ránk az életben, vagy hova száműznek bennünket a vírusok, nem tudhatjuk. Most, hogy nem hagyhatjuk el az otthonunkat, reggeltől estig a rádiót hallgatja az uram. Én nem annyira a hit miatt figyelek néha bele az istentiszteletek szövegébe, hanem gyönyörködök a gyerekkoromban hallott szavakban, mondatokban. …”ONNAN LÉSZEN ELJÖVENDŐ ÍTÉLNI ELEVENEKET ÉS HOLTAKAT”… Szeretném, ha ezek a csodálatosan szép mondatok megmaradnának az unokáink számára is.

“Imádságok” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!