Március 7-9

1. Mikro-makro!
Elegáns művészeti stúdió! Hirtelen jön! Hirtelen megy!
Hirtelen hirtelenségben lehelli a bölcsességek bölcseleteiben a tényeket!
A lélek megváltásának Hermészi útja!
Felemelkedés!
Felülemelkedés!
A végzet hatalmában a végzet hatalmával, a végzet hatalmán!
Tisztább látás!
Tisztábban, tisztán hallás, a homály el és feloszlatása a FÖLD kaptárában!
2.
-Felszini tükörképek!
Rothadt hús! Erek elmeszesedését okozó végtermékek!
Partizánok terepszemléje!
Védelmet kínáló, fejetlen polgárok kivitelezhetetlen ígért ígérete!
„Mentsd meg mindenki által magad, a többségi nyilatkoztatok kérvényeibe!
Illegális tanodai közösségek!
Fertőzést kínálva, üdv az illegális törvényszegülés oltalom alatt álló, kerekasztali gyűléseken!
Hirdetnek! Hitegetnek!
Alagutak láva folyóiban tisztulva melegednek!
Érzéstelenül, érzésektől mentesitve, robotok módszertanait tanítják, okítva a nemzedéknek!

3.
-Vígan!
Nemzeti fejdíszként, nektárban úsztatott trendi végzetek!
Elmeszesedett! Evolúciós végkifejlet!
Mesterséges, intellektuális ezredi vég, végzett, végezhető, tartalmak nélküli tettek!
Mind,tudatosított rendeletek rendeleteiben! Eltorzított a makulátlan tisztaság! Elnehezitett, nehezékkel érkező űrszondák! Űrközpontok!
Illegális fegyverviselési engedélyek, és legálisan kiírt tanodai követelmények!
Illegálisan betartatott hivatali, meghonositva elhaláloztatott EMBEREK! Kiírt pontok!
Betartatott akaratok! Akarnoki fejdíszként, végső nyugalmi terepszemlékért fizetve és nem fizetve, tisztelve és nem tisztelve az EMBERI, sorsi, küzdő és feláldozva feláldozó léti mivoltok!
A ma világi EMBERI SORSOK!

4.
-Humanoid társasági alakok!
Kivégzett EMBERI léti tudat!
Fénymásolt, fekete bábokkal a táblákon játszható és el is játszható játékok!
Méltányolt, felszínes tudat!
Kivégzett, alanyi jog alkotta jogos akarat
Istenek összekevert szerepei!
Átmásitva átmásolt és át is kódolt rangok alteregós másolatai!
Hipnikus,nem érezhető mozgások!
Érezhető viszont, a nem várt lét valós, jövő igazsága, miszerint báb az ember a színi tanodák misztikus világában!
5.
-Rezidens bárók!
Őrszolgálatos legények!
Tisztuló lélekvíz és fertőzés!
Cseppmentesített tételi trendek!
Homály és mély űr tartalmakban az elveszettek!
Tó vize!
Mélység!
Áradó folyó! Hideg-meleg kékség!
Szürke szinfoszlányok!
Érzett, tagadó és elfogadó elfogadtatások!
Kimért, tartalmi léti, e világi létek s mérsékelt érzésekben veszítik el az EMBEREK az értelmi és érzelmi érzeteket!

6. -Hisznek! Hisztek! Hiszek!
Hittek! Hittettek! Hittem!
Hitek! Hitetek!
Hitszegési elvekben, mesterséges érzésekkel, érzések közt szerkesztve szeretnek!
Világfájdalomban művészien oldatokat kínálnak a műtétre váró és vágyó lelki nagyságoknak!
A szív, bal pitvar elzárásához, adottságokban már a megvett ajánlatok ajánlásait tűzik ki az olimpiai mezőnyök hosszában!
Váratlanul is várva!
Várható váratlanul!
Várakozás vágyában a hideg-meleg érzés párosul!
Párosítva párosítanak, pártlapokból, kártyákra kihelyezett egyéni sorsokban adu-ász méltósági részes arányt!
Hezitáló népes hadsereg, de bilincsekhez kötve, nem az adott választások megfeleléseiben élnek,halnak,fejet hajtva szenvednek!

7. -Egek URA! FÖLD KIRÁLYA!
Hadi rokkantak, állományba helyezett, földi misztikus sorsa!
Leplek alatti tükörképek! Visszaverődő, külvilági érzésben érzetek!
Tükröd vagyok és tükröm vagy!
Emberi, sorsi,kivégzett, jelölt jelenetek! Fiktív minták!
Álarcos jelmezek! Mindenki néz, de valóságban nem tükrözi az átélt érzeteket!
Vadnak született szabadok!
Szabadon, szabadságban vadulnak el az indulatok!
Szabad rab! Rabságban szabad,szabad a választás a szabadon választható akarat!

9.
-Hermetikusan elzárt légköppenybe, inkvizítor harcosok!
Szárnyak nélkül, nem látható, nem e világi, őrző-védő angyalok!
Meseszép szerepekben, meseszépen hírdetett igék!
Mind a vészjósló ómen feltevéseiben!
Féltő! Védő! Óvó!
Oltalmat adva, oldott anyagban, oldatoknak látszó oltott anyag!
Kérdőjeles kérdések!
Választható válaszok!
Választást nem kínáló, felső kategóriás ördög báró koboldok!
Koldus szív! Koldus az érzet!
Koldus a lélekben az ÉLET! Koldus hitvallásban megjátszott szerepek, s ultimátumokban megadva, azt,amit elfogadtatva ki is adnak a szerepelt alanyoknak!
Rendeletekben számozva, a személyeket számokkal felsorakoztatva!
10.
-Mesterséges intelligencia hányados!
Intellektuális irodalmi kapocs!
E földi lét árulkodó momentumai, a túlvilág hírnökének, hírekben átvezetett folyamatai!
Amely,mely nektárban úsztatva úszik!
Kidíszített szinkron hangok!
Irodalmárok számára még megfejtést kínál a részes hányadosok tárgyi megnevezésében, a világi szinkronos bál megteremthető díszítéseiben!

Szólj hozzá!