Április 8-11.

1. Alarm! Teli nádas! Dereglye!
Vadászatban indult halászat! Halászháló!
Partra vetett! Az édesvíz mély csatornáiból tonna szám, mázsázó, mérő, analizált gyűjtő, országos képviselő jelöltek!
Fejetlen ezred! Fej nélküli tömeg!
Látóhatár megítélésében nem látható, ködben elveszett vesztesek!
Homály! Árnyék! Fényben sötét fényesség!
A fény pirkadó, napnyugtás napkeltében, s lám nyitott sötétség fényessége!
Zárt tér!
Kapuk a légörvény kertjeinek lakatlan felszínén, melyek kinyitva zárják be a lélek kapuját az érzelmek humánus négyzeteiben eltéve!
Korlátok közé szorítva, leírt, letudott, lemondatott lemondó nyilatkozatokban, lemondást kérve a lét,trend szerint megírt ÉLET tartalmi részeiben!

2.
-Labirintusi tévút!
Fejetlen disznemzet! Fakuló érzeteknek kiható, bemutató felvonulásokban koldusként szeretnek az EMBEREK!
Egy a király érzés érzékeléseiben! Egy a tudatban a NEMZETI határ!
Támadó támpontok az igazság nevében megkérdőjelez minden érzet, minden érzetet!
Érzelmi halleluja!
A vidéki sanzont éneklő musicalek parádés színpadi táncaiban!
Megkésett! Elkésett!
El nappolható léti érzetek, s a magán vár oltalma alatt bebörtönzött érzelmi értékek!
Mindent minden, mindenben mindent, erogén zónák érzelmi rapszódiájában, életre kelve halnak el a lelki értékek!

3.
-Látó! Néző! Féltő! Érző!
Érintőleges érintő!
Tavirózsás naplementében, fénytelen fények csillogó ékszere!
Festői, mitológiai!,látnok az EMBER az élő emberben!
Igazságban van és nincs, valós, nyertes kártya!
Mindenki a maga másságában, a maga igaz,vagy hazug formációit betöltő báb az érzelmek, tisztelt érzelmi világában!
Egyedül szendereg!
Egymaga húz leplet!
Egy lelkében, egy szív lelkének szívével, nevet vagy sír a játszóházak termeiben!

4.
-Meseroham!
Áldottan áldott látomás!
Hadakozó színpadi tánc! Egy túlvilági tanoda!
Messze, messze!,el a teremtés özönvíz árfolyamában, a banki bizonylatok korszakában!
Egy igazolt vádirat!
Értéktelen az értelem érzelmi, feljelentett kijelentése!
Értelmet feszegető!
Félsz félelmek, félénk felmentései, s lázadó, hajtogatott elemeket tartalmazó makettek, látszatokat megőrző ábrázolt ábrái!
Mesterséges!
Megtermékenyített!
Intelligenciát ajánló ajánlások!
Kamrákban, zárt börtönlázadások!

5.
-Szecesziós megmozdulás!
Válogat a másléti önbrigád!
Elmozdított az elmozdíthatatlan világi nektárban úszott tájkép látképe
Rakoncátlan szív, elme,tudat,érzés, lelkekben tört forgató végzés!
Megtörten vizuált téves nézetek közt lavírozó figyelmek, a világ látszatában a nép szavában nézetet vall a láthatóság látványaiban!
Nézve kér, lát, kap!
Látva néz, ad,vesz és támad!
A kép képében képi rendezetlenségek, s rendezetten el és meg is rendezett rendezői szerepek szerinti rendezetlenségek!

6.
-Meghatározott nagyságok!
Kiválasztottak! Ki választott futár, hírvivő, szónokló!
Meghajló, igazságot képviselő angyal!
Báró, nemes,paraszt,agg koldus gazdagságban, gazdag koldus a fénykorok legendás történelmének újkori őskorában!
Szakok!
Gyémánt és ezüst érdemben kinyomtatott őskori mintaábrák !
Aranyló ezüstszálakkal áthúzott fonatokkal kivarrt textíliák!
Átalakított érzelmekben elhallgatva szeretnek csendben és halkan, elhalkuló megalkuvásokban!

7.
-Rátöltött fények! Rávetített képek!
Kliensnek gyártott, EMBERI testet öltött, beköltözött lélek!
Kérdőjel a test szellemében a Ki vagy?,Ki az Ő?,Kik is vagyunk a szendergő lét tükrének valós képében?!
Kimondhatatlan érzés! Kimondott szó!
Halk elhidegült versenyfutás, mint a kifutott, kifuttatott futószárak!
Amik,az ellenállásban fogják pórázra a lelkes lélekinváziókat!
Át! El és ide-oda!
Tükröződő tükrök felszíne, a kivetitett látlelet, látott képének valós, belső végzésében, írt és elírt végzete!
Tudott! Megtudott!
Átírtan elfogadtatott!
Törvények szerint a lét léte, s meghajlásban a görbe tükrökben látja mindenki magát, hisz öli az önvád művészeti szobrában a csonkított lélek a test szellemében!

8.
-Fenyegető túlvilági jóslat!
Kapkodó!
E léti bizonylatokban megírt testamentum! A felszínes léti kapcsolt fonatok, mesterséges intelligenciában hirdetik ki a jóslatot!
Egyek ŐK a kívánt érzelmek, érzelmi érzeti érzelmek státuszaiban!
Kérnek!
Éreznek és értékelnek!
Intravénás, felkötve bekötött infúziókban adnak mesterséges értelmet!
Kérdeznek, halkuló hallgatagság halk érzelmeiben, s látszólagos színfalakat húzva,játszanak a mesés jelenetekben az érzelmek túlfűtött szeret nem szeret játékokban az elveket!

9.
-Hercegek, királyok nélküli tagadó NEMZET!
Feljegyzett tételekben életviteli trendek! Károsító folyamatok!
Túlvilági létezésben élő, tápláló organizmusok! Organikus űrbálok!
Ökoszisztémát támadó, vérszívó vámpírok! Lakkozott felületi sétányokon, matt fényben megvilágított túlvilági misztérium! Fénytelen!
Felületi paradoxon támadás!
Nemesitett túlvilági létek!
Igazságot remélve kérő, e világi NEMZET!

10.
-A túlvilági meseszerepek!
Idézve megigéz a hideg tudat, meleg tapintható érzése!
Ritka!
Háromszögletű kódábrák alaprajzában, a kőtömbök mögé rejtett misztikus korszak ősi korában! Elrejtve az EMBER ténye, az eredeti eredet tételeiben!
A kivésett szobrok mintáiban, csak érzés nélkül, érzéstől mentesítve, érzelmek érzéstelenített, injekciózott művészetében, robotnak tettetve és nevelve!

11.
-Változó nagyságrendbéli tételeknek bizonyított bizonylataiban, mérgezett indulati perek!
Mesterségek címerét jelölve, jól is jövedelmez a feltételekhez kötözött feltételezett szeretet!
Ki fia?
Ki kinek is a gyűrűkhöz kötözött lélekkobold másolata?!
A mának holnapi múltjában, Kik is ŐK?,a károsult szellem, amplitúdó mérésével kiszámolva, a lét felszíni létének valós életében?
Négyszög! Sokszög!
Igazolva, csak egy körbe kerített kör a rajzolható ábrákban!

12.
-Misztikus kedvencek !
Ősrobbanás által a Szent lélek hasonmásai!
A túlvilági misztikumban, az ősrobbanásban megjelentetett dramaturgiai operabál vizuálható látszata!,s annak szerepeltetett szereplői!
EMBER! ÁLLAT! SZELLEM!
Meghonosított ikebana a természet jellegében, holt test, testet ölt a választott jellemrajzok követendő, és következő, rituálés fázisait nézve! Tekintve!
Tekintéllyel átitatott URAK!,nagyságok szellemi létében!
Hideg,tapintható forró érzetek, s kalapot emelve szenderegnek a lelkek, Kik a hipnózis tárgyilagos megfejtésén túl, nem látva, nem érezve, nem értelmezve, kérdőjeles feltevések között kutatva keresnek!

Szólj hozzá!