Április 12-14.

Összes megtekintés: 28 

1. -Látnoki tár!
Látható bál!
Fél-fél életek, felszentelt lélekjelenlétek!
Félkész áruda! Félkész, szinonim tanoda!
Más-más megnevezésben feltárt értelmek háza, a világ otthonában!
Kúria!
Elegáns udvari otthonok, hol,ahol múlt századokat idéző alkalmak az adott szempontok!
Zarándokoknak tisztelt érzetet adó bánatok!
Meserészek! Mesés, menekítő mesterségek!
Címereket adó jelvények, melyek,szögekkel ütik fel a jellemet jelölő lelkeket!
Érintőleges érintésben hat a láthatatlan érzékszervi érintés!
A nagyságok színművészeti akadémiáján a jelet fogó relé!,amely köt vagy bont az összekapcsolt érzékszervek túlvilági létével, ahol már az igazak álmait érthetik és élhetik meg a lelkek!

2.
-Az igaz érzékelt morál!
Megszűnt!
Eltörölt!
Múlt történelmi vár!,a vár falai közt rejtve!
Az eredeti út, melyben labirintusok között keresnek az életek értelmet!
Víg, szomorú magány!
Váratlan!
Vágatlan, bábok szerinti nemzeti díszbál!
Fertőzött, mesterkélt hadvezetett léti e tét értelmében, féltve értve!
Kis-nagy hercegek a királyok korának fénymásolatában, még a fertőzött tudat úszik a nem létező lírikus mártírok korában!

3.
-Világot látó megváltóbál !
Hozott! Feltett!
Meseszépen el is rendezett, de rendezők nélküli karnevál!
Nevet a részeg nemes!
Kúriában szenderegve, tapsol a katonák által összesítve felsorokoztatott egyveleg!
Kérő! Kedves! Szelíd!
Érdemelten ki és meg is érdemelt, érintőleges, de nem tapintható létek!
Elvi életek!
Bábu hadsereg!
Adva kap, kapva ad a jól idomított, álmodozó népi egyveleg!

4.
-Most a van most idejében, azon jövő, hideg zónás mese az övezetek történeteiben!
Vándor létek!
Vadóc!
Hinárhoz kötve húzza fel magát a természet ellen a lázas lázadó!
Maga a tétován álló, méltósági fények sötét csillagaiban megvilágított léti élet!
Midőn! Lát! Néz! Félt és ért!
Értet! Érdek! Értékek közt élvezné a mesterien beidomitott, mesterséges létben az ÉLETET!
5.
-Átvezetett élet!
Át evickélt!
Körforgásos, muzeális hajsza!
Tandem ugrás a körben kör, mélyvíz, mély árok, lógó szőlőfürtből megfont liánok megnevezései mögé zárva!
Halászat vagy maga a vadászat?!
A leengedett háló előtt meghajló alázat?!
Alárendelve!
Egy igen,egy nem szavazati arányok megszámlálhatatlan feleleteiben!
Szereteti horogra felakasztva?
Kérkedő?
Vélekedő?,a csend szavában hangos kérdező referensek gondolatait átlapozva?
Mily szép!
Mily kecses!
Mily büszke nép a koldus-szerény, szegény királyi hadsereg!
Néznének!
Nézve néz a szem tükre, amely áthidaló híd az igaz lélek érzési életében!

6.
-Anti misztikus kompozíció!
Kuruzsló hitvallások!
Néző tömeg, de nem látó, biztosított biztosítók!
Letéti bizonylat!
Az életet ásznak kínáló okirat!
Hazug! Hamisított! Biztosítottak!
Biztos,csak a kárörvendő angyal, ki,aki az ördögnek fejet hajt!,egy-egy koronát díszítő kőnek a másolatával!
Hiszen,mivel,csak,mert,azért is eltökélt szándékkal rakja a köveket a pokolra vezető út díszített változataiban!

7.
-Hihetetlen, de igaz!
Mély zónában ámokfutás a hozott rangok alatt!
Melengető szólam!
Szív-lélek!
Koldus a nemzet,a sorsában írt történelmével!
Harmadrangú másodosztály!
Epilepsziás, instruktöri, vagyoni megosztás!,de csak a jellem, az egyén, a korfüggetlen és a koravén felöltők jelmezeiben elzárt valós kép!
Tapintatlan maga a tapintat!
A máslét!
Az otthon filmesített hazárdjátékában, amely még korhoz kötötten, korfüggetlen a túlvilágon olvasható eposzban!
Haramiák! Részegek! Szegények!
Erotikus felöltött, szeret nem szeret, kevert egyveleg! Hazugságuk egy színfolt, egy ábra, egy kép a megfesthetetlen vágyak kívánságaiban! A be nem teljesült álmok, s nem másért ,nem magukért, csak maguknak hazudva járnak vágyaik be nem teljesült álmaiban!
8.
-Hittel tudósít!
Hitben szendereg!
Heves érzelmi ciklusokban, méltóságban keres!
Koldus szív!
Szegény, gazdag,kalandozó lét!
Feltérképezett végitélet!
Megkésve elkésett tanodai intelmek!
Kér! Kap! Adva tart!
Félszeg, szindrómás, megkésve elkésett a vándor, aki a vámpírok korában még egy valós angyal!
Heves! Hideg!
Létkóma ábrándjaiban, láthatatlan léti jelenet!
Jelzős Ő!
Jelölt TE!
Jelöletlen TI, és a kiigazított ábrákban a csoportosított MI, és az ŐK!
Minden mindenben jelentéktelen, hiszen,csak szponzorbálok játékai közt él az, adok-kapok szellem!
Mind a művészeti stábok egyéni jelmezeiben, az EMBER emberért, emberben az EMBER, embernek embert, hideg érzetek forró érzelmeiben!

9.
-Misztikus lélekgyönyör!
Feltűnő!
Magassági fénynyalábok!
Hasábokban, keresztmetszeti látszatok!
Azon által átvezetett életnek talentumai, amit az EMBER, látszólag láthat, és kap,kaphat!
Hirdetmények!
Törvények!
Részegek!
Gazdag szegények!
Hit nélkül, koldusan gazdag, filmekben bemutatott részletek!
Vakon lát!
Vakságban látomás!
Vizuált!
Kongresszusi SZENT cenzus, fizetendő, léti egyenleteket kiegyenlítő járadékok!
Hozomány!,és várandós ,várt váratlanság!
Látlelet!
Biztosíték!
Biztos,nyomon követett, egyezésekben az egyezési feltevés!
Egy-egy feltett szándék, akár, mint, csak egy ajándék!

Szólj hozzá!