Április 14-18

Összes megtekintés: 10 

1.
-Világot néző!
Szótlan! Akut termékeny felszín!
Természet ellen védekező, tégelyes, flakonba úsztatott szellem! Vizuált döbbenet!
Dugványozva! A FÖLD alá rejtett kód alkotta termesz!,de mind a kitenyésztett fajok tenyészeteiben!
Szívélyes! Szekciós! Valóságban valós!
Ketrecben elzárt, a majmok bolygóján egy börtönlázadás!
Elátkozott áldozatoknak átadva, mind a természet otthonában!

2.
Híres! Nemes! Szegény!
Koldusok és gazdagok! Féltő és féltett, jobbágy, leigázott, sorstalan sorsok!
Sorozatos sorozatgyártás! Sorakozva!
Három léti igazságban, három az igaz hitvallás!
Háromszor kell!
Kell történelmet írni egy történetben!,s háromszor lesz az igazság az egyben egy elvekben!
Kuruzsló békehadtest!
Nemzeti lobogón hirdetnek háborút a béke jeligéjében! Kapott mesterségek!
Hozott álarcos jelvények! Koldusnak gyémánt és gazdagnak hamisított drágakő jár az elégtételi szolgálatoknak szánt elrendeltetésekben!

3.
Hitet hirdetve, hirdet hitet!
Minden népi rendeletben keresik az érdeket adó értelmet! Homályos!
Röpke, szótlan szólamok, kapva kéretlen rendeletek, túlvilági, missziós egyletek!
Választások! Választható a nép jogosultságában a némaság, a szótlanság!
Börtönlakók, de díszpolgári kitüntetésben szabad választások alanyaiként húznak a játszható játékokban leosztott lapokat! Mindent a kijelölt posztokban!
Didergő! Tűz körül táncoló! Kihelyezett, majd eltett,királyok korát idéző rendelt rendeletek!
Titkok őrzik, titkolva féltik, titkolva zárják, s titokban is tartják!
Az utca embere, az út vándor bohóca, a tér körhintás koboldok urainak misztikus királya!
Mind részes részek, részletekben részletekre szedett, tartalmi szerzők! Írók! Költők! Mágusok! Seprűt forgató boszorkányok! Oktatási felügyelő tisztek, hitoktatások tanítói, társadalmi kutatók, s mind a józan életben, részeg, kobold, fejet hajtó királyok!

4.
-Feljegyzett!
Kiakasztott! Megkövezve, szikes talajon vágtatnak a fej nélküli, lábatlan lovak seregei!
Köztük az értelmeket kereső vesztesek!
Felöltött, felöltőt viselő, józan brigádok!
Láthatatlan,vizuált értelmi karneválok!
Katonák!
Korabeli leszármazott másolatok, de nem e lét kihelyezett bitófájához szögezett keresztek alatt nyernek érdemeket!
Hitetlen mérgezés! Tudatlan!
Olvasott napilap tartalmi részeiként cikknek álcázott híradós programok!
Ki helyezett, és be is helyezhető kockarendek! Amőbás szétszóródás!
Látható, öltött,mérget árusító tanodai oktatás! Fiktív formáció!
Forradalmi bizonyítványt adó napló!
Okok,okkal oktatva, és osztható szorzatokban a fejek párnái alá kihelyezett program!

5.
-Felfedezett!
Finom ciklikus hajsza!
Átalányban kimért vállalható felvonulás a káma szutra szerelmi művészetében a vállalkozó EMBER!
Megkímélt kivégzés!
Megfélemlített maga a NÉP! Oltott vezér egyedek!
Oktatásra felkészítve, felhívásban a NEMZET HIMNUSZA akár egy körtáncos rumba!
Musicalben átírt változatait szem előtt tartva! Tudományos ismertetés!
Tudakozó, rendszer alatti rendezhetetlenség!
Formációkban alakot öltött ókori szörnyek, kik,akik a nemzet szívében tört forgatva, cseppekben szívják el az erőt adó vérnedveket!
Piócák! Amőbák!
Osztott és osztható egysejtű, vámot kérő oltott oltás!
Megszüntetve érzéseket, kitörölve az emlékeket, s árva lélek, árva hajszál, árva hajkorona, árva lelkű drága klón, árván drága a dromedárok sivatagi hazájában!,mindenhol a világban!

6.
-Nincs gesztus! E szerint, gesztustalan modulok!
Kő kövi báró, talentumi, szakrális indítványok! Emelt szintű képzés, az alapfok tényszerűtlen megállapításában!
Hitványan víg, borús, kalandozó hadvezéri státuszok, az e világ népi bohóc gárdájában!
Világtalan vakok! Vakság a megvilágítás fényeiben!
Fektetett arborétumi kertek!,de műveletlen földrészek!
Ádáz!
Kongresszusi, tanonc, iskoláztatott létek!
Tényközileg közölt! Nemzetközi! Hivatottan is hivatlan lelkek!
Mesés invázió!
Kard élen táncol a rabló! Hivatlanul is hívatott lelkek, kik még kérdő nézésekben érdeklődve értelmezik e léti életeket!

7.
-Misztikus érzelmek közt, kutatva keres a lélek!
Kérő, kedves nézésekben, örök szépségben, őszintén hibát láttat a tekintet!
Szépnek szépsége a mélység felszíni képe!
Mikroszkopikus láthatóság a síkság domborzati felszínén, egy-egy osztható és oszthatatlan szám a kihúzott nyertes szelvény közepén!
Látszatok látszata! Látva az igazságot, a kőoszlopokba vésett szó, amely tartalmában, egy-egy örök életi szimbólum szimbolizált világa!
Eretnekek!
Mesterkélt érzési trendek!
Hidegháborús cselszövések, s vakon látva, vakon érzésben, vak az EMBER a sötétségben pislákoló kis fény fényességében!

8.
-Feltárt ékszerek!
Rejtekekből halászat a még mesterfokú tanulandó alázat! Amelyet, szimbolizált érzésekben értve, élnek át és meg! Mélykék! Tengernyi!
Ökörszem hajszolása és szárnyalás a rejtélyek szigetén az átutaztatott lélekkel, aki,ki óva óv az e világi bálok hajnali miséjén! Intő és igézett értelem!
Érték, trend és érzelmi lagúnás verem!
Értelmi lagúnák! Értő! Féltő! Reális humán szakosztályok! Értelmi szereposztások! Érzéki érzés és érték az érzéketlenség földrajzi helyrajzok számadatait realizálva!

9.
-Egy távolugrásból indított távfutás!
Egy misztikus, nem e léti híres karnevál!
Ki és megfigyelt nemzeti létek!
Fokok fokozatában, hegyek és völgyek! Az ideglelés meleg érzésű szopránja!
Egy-egy vizuált programbál a világ színészeti színházában!
A háromszögletű kerek erdőben a lábnyomok, amik a négyszögletű sík övezetben, csak na sivatagi futóhomokkal belepett, takart felületek!
Egy-egy társadalmi arzenál a tudat hatalmában mérgezett nektár, mely e lét szponzorált szereteteiben szögeket ütve mély szúrásokkal sebeket hagynak a szívek lelkeiben!

10.
-Táguló szempár!,amely magával ragadó!
Oltott oltatom a soronkívüli be és elfogadó bizottság, a tudottan kirabolható nép- bizottság !
Oltott és szított tűzek!
Jelentéktelen, de jelentős, értelmi vesztést okozó feljegyzett félelem!
Térben és időben elhelyezve!,mozaikos utcakertek a láthatósági mellényt viselő herceg és báró utónemzedék követőinek!
Átalányban kifizetve!
Adós marad az adós!
Címkével kinyomtatott minta! Egy pecséttel lezárt becsületbeli ügy, amely füstbe, egy szél fújta ábrába igazítja az arcképet, az önarckép, mindenki a láthatósági zubbonyt és a láthatósági mellényt viselő EMBER a táborban!

Szólj hozzá!