Április 18-24

Összes megtekintés: 10 

1. -Felfedezések!
Világot látó vaksági tézisek!
Homály!? Magány!!? Talány!?
Távolodó, lírikus, képlékeny délibáb az oltalmi várak, portfóliós téglákba rejtett homály!
Párt alkotott!
Pártot alkotva jár a NEMZETI GRÓFSÁG, az URAK szolgálata, az URAK akrobatikus művészi tánca, csak,mint mesejelenet, az oltott korszakok hitvallásaiban!
Urak védelmező, védő szentjei!
Urak máglyarakó boszorkányok alanyai!
Pokol tűzében az átvilágított chippel azonosítva, tisztított rabok szolgái!
Szolgálatkész szolgaság és szolgálat alatti rabszolgák sorstalan sorsa az e földi létek trendjeihez igazítva!

2.
-Misztikus kalandregény!
Ádáz szellem igézte, vad,hiú remény!
Azon a sors sorstalanságában egy-egy vizuált díszítés!
Azon út, azon tér, azon át és túláradó tág, tudati táv!
Midőn,volt,vala és lesz! Lesz a tényközlő,témazáró tév hitet törlő valósági fény!
Ki kinek a bojtára?
A felső rend alámintázott, manipulált világában?!
Ökör ökrök!
Ökrök által húzott szekerek!
Aláirt élettörténeti napló, s mind- mind,azon túl is látható filmes rendszer!
Egyet valós igazában!
Egynek egyet a hatalmak aláaknázott útjain állított céltáblára!
Ki és feltéve!
El és bemérve!
Áthidaló, leosztott lapok játszóházi szerepeinek,vár és várak közti megállóhelyek keresése!

3.
-Misztikus HIT!
Ható tudat!
Hatalmi bárói rend!
Tudományos ismertető jegy!
Tudományosan elő is írt, de íratlan végrendeleti elv!
Hatásvadász!,a manipulatív, demokratikus titkár!
Határokat húz a tudati tényközlés híradós stábja előtt s vártan vár!
Várnak óvó tekintet tékozló tudati hatalom, alamizsnás végörvényében!
Ott! A kapcsolt fonat indáival, egy-egy megfogott, fogható léc a balett tánc tanfolyamán!
Hattyú tánc!
Hattyú nászbál!
Hattyúk átfestett képével egy fehér angyal jár a misztikus éj sötétségében!

4.
-Múzeális fegyencjárat !
Ad-vesz szezonális tesz-vesz, hideg és meleg érdekeltségi képzetek
Érintőleges felszíni kép!
Érintetlen!
Fiktív formabontó végzeti rend!
Humánus megfontolás!
Árgus szemű,vad,integető brigád!
Akut történelem!
Fegyencjáratban vonalazható tételi trend! Mágusok!
Úttalan utakon a járatlan utak törvénytelen játékaiban, osztott szorzatok kivonásából megkapott rendszertani tanulmányok!
Tudatban a tudatlan rang!
Ápolt, eltakart érzés az érzésben! Hideglelés az ékszereket kínáló nemzeti rangok kitenyésztett érzéseiben!
Támad a földtörténet ősasszonya!
A természet a torzszülött utódait klónozza újra!
Bábok! Délibáb képében kivetített udvari tanoncok!
Őshonos hitelvek, s mindenhol a leporolható leplek alatt élnek pillanatokban az EMBEREK!

5.
-Határsáv! Álmodozó léti brigád!
Az éj nappali szintetikus megformázása! Nem látott, láthatatlan az érzelmi tudat délibábja!
Delikvens lélek!
Lelkileg egy dús érzelmi ezred!
Többszörösített érték-mérték,önigazoltságot hirdető SZENT EGYEZSÉG!
Leporolható lepel alatti egyezmény
Született grófság!
Születő klón, másolt génmanipulált állomány!
Álló és induló!
Start és a cél megjelenítésében, csak kötött kötetlenség másolt verziói a felszíni képek visszatükrözödő, fényképezett rendszerekben!

6.
-Foglalt foglalatokban, foghatatlan mélyzónás lelki tanfolyam!
Mély, intravénás bódult tudat!
Hercegek, bárók, túlvilági attitűd formátumok!
Hiányzó részlet!
Hiábavaló, téves képzet!
Elkésett szerenád, láthatatlan, vad brigádi tánc!
Kijelölt, vad,morális jellemzések s az igazolt léti életekben a felkínált szerepek!
Elfogadott valóságban a fogva tartható érzelmek kinyilvánított változataiban, mind a tékozló szeret nem szeret játékok, amik még lenyomatokat hagyva jelzik a jó és a rossz manipulatív játékaiban az érzelmeket szimbolizálva!

7.
-A világ szimbolikus táncai!
A remény hiú fogsága, amely egy lét illúziónált báli fesztiválja!
Monogrammal igazolt hologram!
Kép a képben látható, tanulható, léti azonosultsága!
Mítoszi randi lepel!
Leporolható, fényes és fénytelen megjelenítésekben!
Formák áldozati bárányai!
Formatartó alakok, alakokat öltött angyalai!
Az ördög jobb és bal kezében egy-egy átírt szerepben a léti lelkek jelleme,s az igazolt nagyságok életeiben a leporolható leplek alatti valós jellegi képletek!

8.
-Tényközileg közölt!
Igaz képzet valós képe! Valóság álma!
Ál talány kérdőjeles misztikus vágya!
Hátborzongató, mesés éberkómás rendezés!
Kimagasló tudat alanyainak, fertőzve átadott, ampullás, honorált, megérdemelt büntetés!
Kitüntetés! Figyelmi fegyelem!
Fegyvertelen seregnél a fehér zászlót felhúzó, elvekben az igazságért felelős nép, népessége!
Menekítő érzés!
Titkolt, érzési tévedés!
EMBER embernek lehet csak farkasa, s EMBER csak embert tud megmenteni a felállított langlétrák számozott léceit megfordítva és a helyére rakva!

9.
-Művészeti foganat!
Műtött lelkek! Indusztriális indulat!
Hajtott fogat!
Hajlítva tompított, rendszertani tudományos kapcsolat!
Midőn a koldus EMBER alkotmányos képzete!
Adott zónák, átutaztatott érzéseiben, féltő, féltett és a féktelen trendi lenyomatnak hatott ÉLET!
Adományoz!
Tesz,vész!
Takart népegyleti trend!
Díszpolgári, díszített homály!
Láthatatlan, tétova, ál-ál komponens, ütött-kopott,kockákba kirakott mozaikos képi részletek!
Minden mindenben egy-egy rendszerekben!

10.
-Tört gyémántkő elátkozott tisztasága!
A vakság látható világa, mind a látszati bálok torzított, valós ábrándja!
Válogat az érték!
Változik a mérték!
Változásban van az érzés és variálhatólag hat a határozott tévedésben a negédes kiképzés !
A háború békességében a csend értéke, a békesség háborújában a zaj,zajtalan békének a hangja !
Minduntalan mindenben minden adottan benne is van!
Azon túl, azon álreferens,referenciás körmenetek, azon áramlataiban az azon átvezetett tisztelet a megtört tiszteletekben!
Hiány szakmák!
Érzésekben és elsöpörhető áramlatok a világi látszatok bűvköréinek bűvös kockarendjében!

11.
-Ható sugarak!
Távolsági, tónustalan, tónusokban szabályozott anyag!
Mélykék intravénás lehellet!
Humánus, évzáró tanrendi, stratégiákra épített eshetőségek!
Látszatibál!
Láthatósági mellényben várt!
Váratlan, váró, várható, az ami látható a belső kép részében egy részt alkotó!
Egy alkotva alkotott, alakot alkotó szellem!
Szellemi lét érzésekben!
Szellemi összkép a ténylegesített, muzeális szeretetekben!
Távolodó, ciklikus fénynyaláb a kapuk előtti oltár láttán, s misztikus érzésekben, meséitől erősa magányos vár, amely szilárd alapon építve áll!

12.
-Művészi lehellet!
Egy-egy hipotézisi képzet!
Makulátlan EMBERI tenyészetben a kinemesitett, realisztikus, érték követésben írt, kiírt mértékek!
A lét fenntartható biztosítási ága!
A megtört realisztikus világokban a megtestesített tudatban a test szelleme a lét azonosultság világában!
Egy pálca! Egy bot! Egy tört ábra töretlen, valós, képi változata!
Festészetben egy-egy metafora, irodalmi nyelvtant alkalmazható alkalmazásainak összehangolt hangjaiban!
E világ gépesített formáiban csak robot megtört mozgásaival, kötött képi rendezések és nyelvtanilag nyomkodható billentyűzeteken az érzetek kihagyását alkalmazva az alkalmazások alkalmazkodásaiban!

13.
-Azonosult ősi NEMZET!
Azon túl, át, áramoltatva, tágult tudati ismérvek ismerete!
Ki,hol is lát tisztán?
Ki,hol ért?
Ki,hol tudva tudhat, ellenzéki ismérvben írt szép mesét?
Látó! Néző! Igéző!
Integető, reményben élő!
Fél-fél kitett trónoszlopok ábrázolt képei!
Festményekben a kapuk láthatósági jelenetei!
Integet a párducszemű fél ISTEN!
Koldusbotot pörget a fél szárnyú angyal, aki utódainak másolt lelkeit lepellel takarja!
Takarja, csak és mint, elzárja és félti, őrzi a látszatok érzési fesztiváljaiban!

Szólj hozzá!