Április 26-28

Összes megtekintés: 10 

1. Víg koldusok!
Szolga lelkek lelkei!
Árgus szemű, lelketlen érzésbálok,rugózott képviselő jelöltjei!
Hozományuk az elektronikus zárt magány, a fertő, jobbágy alázatában a díszpolgári reverendát viselő köznép!
ŐK, akik még a talány titkát képviselve félik az igazság méltó eljövetelének idejét!
Kérve kérő alezred!
Akadozott szólamokban titkokat énekelve mesélnek!
Szítanak!
Színt színre téve keresik az árnyalatokat!
Vakon vezet a nép, vakságban, vak érzésbeli hittel vakokat, de méltó alázati érzésben minden egyén látja a kivilágított ösvényeken a megjelölt valós igazságokat!

2.
-Fektetett bábu ezred!
Mozdulatlansági hadtest!
Fertőzött!
Úttalan utak szolgáló szolgálói!
Integető! Rangok rangtalan külhoni, különc miniszteri hadtestek alanyai!
Inasok!
Integető, kobold tanoncok!
Személyi személytelenség!,személyes szegélyezett kor, hiú gyönyöre!
Vesztesek veszélyekkel telt körhintás játszóházaiban integetve mondják imáikat a jövő fekete takart reményében!

3.
-Mussolini paripája!
Hősi regiment sziluettes báli ceremóniája!
Kuruzsló nép!
Kurtizán látszati kép!
Képzelt képzetekben vágatlan filmek, melyekben szereplőkként mutatkozva, álarcos báli jelenetekben a korhű társak!
Nézetekben!
Szobor mintázatú utánzatok!
Klónozott, mumifikált, vázlati alanyok!
Érintő megmozdulásban, fejet hajtva lázadnak a lovagkori tolvajok!
Fejedelmek!
Fejet hajtva, érdekeltségekben, óhajtva kínálnak tényként közléseket!
Híradós stábok!
Űr kulisszák!
Űrbéli felfedezések kora, s hatványozottan másolt egyedek, s a felszíni képek alatt elvesznek az EMBERI értékek!

4.
-Tarka! Tavirózsás!
Tényközlő, fényközi, űrnaplós lázadás!
Eskütételek bálványozott lovagjai!
Lobogókkal futó, lobogókat felhúzó, mazsorettes bábuk klónozott rabjai!
Méltósági búnyezredek!
Hajlongó, félszeg, kóbor NEMZET!
Ultimátumi megtartásban, kitartott tényfeltáró reverendás tömeg!
Távolodó!
Távolléti, távoloktatási rendszerben szunnyadó, örök léti tanismertető naplók!
Hercegeknek megálmodott,trónfosztó királyok!
Királyoknak felavatott, paraszt lelkű utódok!
Nemesekből foglyok, rabszolgákból grófok!
Mazsorett bábuk felállításában a sorokba lévő sorozatos, sorozat gyilkosok!
ŐK, akik a lelkek szöveteiből utángyártott másolatok ál ruházatát, ál, testesített vázlatokból összerakott vázát rakják össze, s kilátásba helyezve, közszemlére ki is teszik a közterek termeibe!

5.
-Színtiszta sablonok!
Örök ifjú lelki nagyságok!
Átutazó, tiszta lelkű lelkek!,testek alanyai!
ŐK, akik nem értékkövető rendszerekben felállítva, és nem számozott, választható jelvényekért nyúlva vannak jelen!
Érintett!,de érinthetetlen a képlékeny messzeség!
Tudományos alternatív választásokban a kötött kötöttség!
Számozva, taktikus megoldások rutinszerű eljárásaiban, fogható a mesterkélt világi színház egy-egy muzeális darabja!
Mind a kirakhatatlan világi szponzorbálok felszínét csak taposva!
Szárnya van, de nem látható!
Örök, örökletes létben, vigyázó, féltő, féktelen hévvel kísértő kísérő!

6.
-Szervesen megjelent!
Szervezetten szerves!
Szervesen szervezetlen!
Allergén rendszerekben, alteregós másolatokat képző vegyület, vegyszerben!
Adottan mérvadó! Mérvadóan adott!
Adományként hozamot hangoztatott, nyilatkozatokat kérő!,képző!
Üdv rivaldás fény!
Kitenyésztésre váró, kényszerképző közvélemény! Hibák kötvényezett letétei!
Igazságot, szórólapokra nyomtatva, csak felhívásban felkérve egy utolsó tánc, a maffia századi, fekete lyuk belsejébe zárva!
Elzártan zárt! Felnyitva mérgezett! Fitoktatott!
Nagy emberszabású másolati példányok!
Klónozott egyedek! Klónokba másolva, elzárt életek!
Tekerten átfűzött és felfűzve felakasztott! Ultimátumos napirendek jövőjébe nézve és élve, kér hitet, tiszteletet az EMBER a saját menedékében!

7.
-Kitérő! Kísértő!
Kísérleti példányban, kritériumban kivégző!
Megszűnni létező!
A létezés plakátján kimutatott, higanyszerű oltott anyagban a csecsemőhalált okozó baktérium!
Fennkölt teremtés!
Félszeg, üdvözített létben, negédes mérgezés!
Hermetikusan elzártan zárt börtönben a nép nevében a kívánsági lista, egy aláírt minta!
Felszíni, leleményes játékkert, egy arborétumi kert közepében!
Variálható, többleti egyletben, egyben!
Egyetlen végzős ultimátumot adó naprendszer egyetemes egyvelegében!
Után gyártott utánozhatatlan lények egyedei, kik a felsorolható másolati példányok, rendeletekbe szabott elrendelt utódai!
Koldus kurtizánok!
Ma született áldozati bárányok!,e kor szülte áldozatok!

8.
-Vezetve létező!
Fényben feltűnő!
Titkolt titkok könyvtárában, indusztriális mérgezett vegyületről a tantervi igékbe zárt, évtizedes múltú történetek!
Történelmi talány!
Végzet végzetében íródott, hiú,vak remény!
Felvázolt, vázlati alanyok!
Adakozó vak HIT regimentes történelmében a lepusztított, és mi is pusztítható egyedi utódok!
Tanulmányi kirándulás!
Látszólagos, átalányban felvázolva a talány!
Közkedvelt közhiedelmekben téves nézetek, s porba írt szavakkal, szótlanul vesznek el az értékek!

Szólj hozzá!