Május 2-5

Összes megtekintés: 16 

1. Vándor létek!
Random történések!
Ne szólj ének a létben, a lét élete az élt történések történeteinek az életében az élet jelenléte!
Szólj, a mindenség hatalmában, a szám misztikai létforma azonosulásainak szinonim mesterkurzusban látható látottak látnivalóiban!
Hajótörött szultán!
Hajót építő szulejmán!,ki a léti megmérettetésben rabságot fogad a Szentlélek nevében!
Hiti tanodák!
Mitológiai mesék a regék regényeiben!
Mondvacsinált, történelmi ciklikusok, s bukik a nép szavával szemben

2.
-Szardoni mosolyok!
Láthatósági látszatok!
Mesterkélt színlelések, s öntudottan öntudatlan harci díszekben feszengő, léti tételek szerinti élt életek!
Holtak a holtak havában!
Tóban fürdőzve, látszólagos önámítás kritikus megvilágításinak álmaiban!
Honos népi egyveleg!
Egyet lát, kap,vesz!
Többleti honoráriumban ellopva támadnak egyet!
Hideg színészet!
Meleg előadású, érzőleges, szépített művészet!
Ezerarcú emberi természet, ezerarcú léti életek!

3.
-Változó!
Vállalkozásnak helyén való, helyt adó, mosolyogtató!
Arborétumi kertek színterein egy dáridó!
Lírikus értelmezésben tévelygő nép!
Lakodalmas utcai kép!
Ál, ál átalányban álló, váró!
Ál taktikus táncok táncaiban váró! Vár állott!
Kő oszlopokban kivetített ikonok! Illedelmes, intő tudat!
Látott lakhatóságok, csak torz képet mutat az indulat!
Csenevész, intő, érzelmi feszélyezettségben félő!
A nép népessége az utak, múló emigráns életértelem ellentétében!
Hidak!
Lakott zónák lakhatatlan részeiben, átszellemült szellemi lét a földi létben!
Látott vak!
Láthatatlan vakság látásában, fényt borít lepellel átszőtt takaróval a túlvilági lét azonosulását így féltő és félő érzésekben megmutatva

4.
-Titkolt titkok könyvtárában az átszellemült léti tankönyvkiadó otthonában!
Mesetörténet!
Mesélő regények!
Anyaszült meztelen természet!
Muzeális történetben élő történetek!
Élt tudat, élő elméleti színskála! Színt színre téve, számmisztikából kialakított tudomány a máslét otthonában fűszerezve a lakodalmi bájital cseppjei az oltári kehelyben!
Mirabell tájképi művészetében, elveszve a szerelem szeretetének szemrevaló érzésével!
Ezer arc!
Ezer tónus!
Ezeregy!,százszor száz végeredményben írt epilógus!
Történelmek történeteiben a történelem ezer megjelenítése vetíti ki a jelenben a megtörtént eseményeket!
Így számolva az utat, ahol visszafele él az EMBER az életének képletében kiszámolva a véget!
Az utolsó nap számában megkapva a lezárt életet!

5.
-Műszaki műtörténelem!
Művészeti egyetem!
Elektronikai közellenség!,s a pirkadó fény fényében a rémisztő e léti honfoglaló, fékezhetetlen gépek lázadásában írt törtető, majd végleges történelem!
A történet!
Mechanikus szobor lemásolt lényével!
Lények tényben !,egy űrmanipulált tény!
Fényév távolsága a közelben átélt esemény!
Díszpolgárok!
Disz, anonim öltöztetett bábuk!
Átutaztatott léleknagyságban a kivetített művészeti fesztiválok arborétumaiban!
Látva látnak! Látszatok láttatott láthatóságiban láttamozva írják át és meg a történelmi múltat!

6.
-Hajdanán hipnotikus arzenál!
Átalányban kimért talány az epilógusi történetek láttán
Hallatán!
Halk,szótlan némasági fogadalmak!
Érintőleges képmások, festészeti műremeknek kiállított képeiben, a mára megtört csendélet az oltárok szobrainak élete!
Ritmikus változás!
Rulettező játékszobrok!,kivetített képe láttat látszatot a tereken!
Elgondolkodtató válaszokat adnak a láthatóság érzéseiben, ki,hol,mit,hogyan is él meg!
Él át a szellem érzésével!

7.
-Eleganciát kölcsönöz a művészet a létnek!
Finoman felkért, vadóc zsarnokság az akarat színesítve előadott világi rendeletekben!
Híven hívő!
Hitben tündöklő!
Reménysugár a remény tovatűnő színészeti egyveleg felkérésében! Hitben él a vak !
Hívőn tisztel a nemes paraszt!
Ő, aki,akik polgári rokonságban élő herceg, királyi alázatot megparancsoló magasztos szellem hitében, még tétova lelket űz a páholyokkal körbevett küzdőtereken!
Látnak látva vakon!
Látnak láthatatlanul, naiv gyermeki hévben a történelmi alaplapon, vár állott, s a kő szikláin éljenző mozdulatban áldják a napot!
Hívő eretnekek!
A víztükör tiszta felszínén a mámoros túlvilági szellem!
Létben kísérő!,felkérő!,féltő és kísérő angyalok bűvkörében a fogadalmak!
Akarnok nagyhatalmak, igazságokat hazugságok közt pipálva hisz, hitet,ringat és altat az érzelmi völgyben kifesthető festményekben láttatva, hitben hittel félhomály, félszeg félsz félelmeiben az EMBER!

8.
-A világot követő érzet!
Finomít a tény a megkésve érkezett, filmetüdös ókori nézeteken!
Miszerint, válogatottan kiválasztott csapatjátékosok tere a tér!
Az igazság szérumából cseppek vízözöne, az,ami a hullámtörő gátat a mesterségesből a természetes eredet eredetébe helyezi a helyére!
Maga a nép!
Maga a mámoros égi misztikusi kép!
Maga az ön védelmének hálójában, a hálózat csapdájába marad a tudat!
Tudományos felmérés!
Tudott lét, egy nem tudható, életi szintézis!
Egy-egy darab!
Egy-egy a harc!
Egy-egy mozaikos kocka, egy kirakandó felületet tesz ki az életek életeiben az ÉLET az asztalokra!

9.
-Egy-egy szobor!
Egy-egy díszléc!
Egy-egy kép képmása!
Egy-egy ábra ábrázolása!
Egy-egy mutatványos fényezett táncában a válasz vágya!
Átlagosan átlagon felüli az átlagban mért talány találomra kiszámolt találgatások található találata!
Itt-ott röplabdás jelenet!
Egy labda,egy-egy játékban, ide-oda dobált, érzelembe kivetített látszata!
Láttatott látomások!
Látszólagos folyamatban elvesztegetett érzelmi bálok!
Igézett idézetek, igézve lecsillapithatatlan érzelmek!
Hattyúk tavában vágyak és a szenvedések által a tiszta áldozat felvállalt valója!
Az érzelmek világi tündérmeseiben spirituális nászban érez tisztán az EMBER!

10.
-Hitben híres!
Nemes vitézi SZENT!
Egy igazság!,fertőzött létben a csendesen hangos tömeg!
Kolosszális népi tudati elméletekben hintenek szórva, szórnak hintve, érzelmi morális tényben értékeket!
Ki hol is?
Ki hogyan is?
Ki miért is?
Kik is a nagy múltú, örök öröklét nyertesei?,és kik is az igazság vándorló vándorai?
Kik is a mi vagyunk a TI válaszotokban a feleletek?!
Kik is a TI vagytok a mi kérdéseinkben a kérkedő, hitetlen nepper, elegáns egy az egyben egyveleg?!
Ki a mi álmunk szenvedő alanyában az én igazságát hirdető együtt vagyunk az egységet alkotó egyenletek számtani soraiban eredeti jellemek?!

11.
-Változó tónus!
Modellező!
Eredeti jelképek jelentéseiben kötelező!
Díszpolgári mérték a megmérettetett helyén van az ész szíve, a szív lelkével átszőtt vágatlan tételek feltételeiben!
Migránsok!
Képződő képlékeny lakhatóságok!
Fél szív! Fél lélek, lelkekben!
Mesteri alázattal átszőtt lakájos lakájok a feljegyezett fejezetekben!
Urak urai!
Urak szolgálói, újra írt végrendeletben a nyoszolyós lányok hamvai!

Szólj hozzá!