Május 16-19

1. Azon honatyák tisztelete!
A tisztelet bérbe kért tervében egy védelmet kínáló réteg elvi moraja!
Mindez a regeneratív szemléletet adva, áldó öröklést formálva!
Hideg!
Íz végű kapszulák általi idegvégű érzet!
Által áldott jólét, jól formált, átalakulóban kimért!
Érzet alapú értelmi tánciskolák tanodája!
Ott a felszolgált jogalany tényként elfogadtatott ténylegesített formája!

2.

-Azon igazság oltári elve!
Azon hazugság bájkelengyés leple!
Hívőn tisztelt, hitbéli tétlen tétlenség minden tettben a kiváltó, a kétoldali lírikusan felülírt életben!
Áldott látomás!
Általányban kimért minden az utószó jogán!
Ható sugarak! Ráható hatásvadászat!
Gyakornoki, módosított tudati rangban csoportosított, népi illemtani kódexbe zárt irat!
Felfestve, felvázolt életek!
Félkész árucikként árusított, befejezésre váró leplek!

3.
-Művészettörténeti tanoda!
Finoman fakultatív, tudat laboráns oktatási iroda!
Fakultatívan, önképzésbeli brigádok, folytatólagosan megmásított érdekeltségi bálok!
Áldott hadtest!
Bódult, mérgezett hadsereg!
Feljegyzett karnevál!
Általányban kimért minden és átalakított élet a RUMBA, a fergeteges forgatások zárt függönyeit széthúzva!
Igénylő igénytelenség!
E mámor a sorsban lévő köszvény!
Rátelepszik!
Területi síkban ki és be is telepszik!
Fájó gócpont, egy lélektani gomba!
É migráns be és kitelepülés az oldódó folyamatok gócpontjaiban!

4.
-Koldusoknak igazságot!
Nemeseknek alázatot!
Részegeknek józanságot!
Józanoknak valós, részeges alázatot!
Meghajló tömegben, grófoknak nemesi szegénységet!
Éljenző hadseregben kardot rántva, pávatollal írt végérvényes akarati rendszert!
Meghajló grófok!
Felülírt rabszolgák, nemesi ön hajsza, királyi páholyokban, mindenki öngólt rúg a kapukba!
Hirdetett tapasztalat!
Alnagyok!
Al grófreferáló referensek!
Al és ál kitinpáncél alatti leplek! Merészség a hitetlenségben!
Igazság a zsoltárok fonetikusan írt disszertáció a doktori címek megvalósított álmaiban
Igaznak szentet!
Szentnek valós életi trendet!
Mámor valós életi trendet!
Mámor és báj, átutazó oltalmi lélekpár, majdan serlegért nyúl maga a NEMZET!

5.
-Azon értelmet féltő, értelmi félő!
Azon szinonim tanonc, nebuló őshonos lélekemelő, lelki vezetők!
Intellektuális körforgásban láttatott felszíni, hangulati mámorok!
Központilag analizált külhoni képletekben megadott stafériumok!
Színpompás utánzatok!
Ökoszisztémát átmódosított,génmanipulált változatok!
Feljegyzett egyezményi hirdetmények!
Általányban felvázolva, számok adatrendszeréhez kapcsolva!
Kapcsolódva!
Összekeverten, hadműveleti stációk útjait járva!
Igenlő nemek!
Nemleges igenek!
Kártyavár felállítását figyelik a tizedek szétosztása közben!
Hozambéli hozamok!,szétosztva, szétszórtan!
Zsoldok,s a maga,magán, ön katona ajánló ajánlásokban, húzza a leplet a kifutók előtti bitófára!

6.

– Az út végén álló!
Váró! Áldott áldomás! Átalakult álarcos jelenetben rabolt, elrabló! Békemezőn a harcos jelmezek! Változó változások, hadakozó, vámriadós népi egyletek!
Igazságot cserébe, feltéve, felkérve, féltve és értve!
Értelmet kérő, oltalmi hév hevében!
Mutatkozó és mulattató bájcsevej az éjszaka fényében!,az érzet, téves béke tört kihúzott, határozó szólam szótlan versében!
Elemzésben eltávozó! Írásokban maradandó!
Olvasmányok könyvében, egy-egy meghatározott történelmi napló!
Átalakított változás!
Határozott történelmi napló! Átalakított változás! Határozott szólamokban, hangot adó hanghatás! Egy nász!,egy báj, egy túlvilági képi áldás!

7.
-Vámriadó! Formatív kommandó!
Határozó szólamok, szótlan némaságában a honfi hitek hiteles alázatának ábrája!
Függő függvénytáblázatok!
Egy-egy mérföldkőhöz ragasztott, tortahímzésekben kifigurázva át is rajzolt váz!
Ál! Ál misztikus, valós talány!
Nem elfogadott túlvilág a kapu előtti oltár hajnalán!

8.
-Ál,ál, ál talány!
Átlagos kimért, általános hozomány!
Hozott! Vitt!
Napirendes békemenetben a, szegény, nemes népi múzeális egyletek!
Szentek!,törpenagysági sorrendjei!
Idézett szinkronhangok, béke missziós tudatmódosító oltalmi okiratok!
Háromban a koldus, a gazdag,a szegény, az igazság oltárán hagyott végérvényes véges kezdetek!
Hirdetmények válaszaiban az eskü elhitetett fogalma!,amely még másnapos, részeg indulati meghajlást idézve, intelmi érzésben figyel a mámorban lévő érzések indulati érzéseiben meghajolva!

9.
-Három ciklus!
Három, okult tudományi humanizmus!
Három az igaz hamis igazság!
Három az igazság hamisan idézett igaz szava, s három a hazugság igaznak mondott hazugság igazsága!
Igazul igaz a hamis érzésben valott igazság, s valósan hamis szó a valótlanság valójában a hamis igazság állítása!,a színfoltok közti márvány járdán állva!
Értelmet kérhet a kérések meg nem értve kért érthetősége, a feleleteket egy-egy ékszerrel bezárható kijelentésbe!

10.
-Neptunusz és Uránusz!
Bolygóközi állások!
Harcra kész mikroorganizmus a makro lét jövője az epilógus!
Űrkirály!
Űr gróf!
Űrközi származékok darabjai!
Kifestett és ki is fejlett manufakturás rajzok mitológiai ábrái!
Hozni való!
Elvitelre készített!
Eladó sorsokban az eladó pultokra tenyésztett!,feltett, és ki is tett!
Megalakult!
Űrben, űrből, űrbe vitt, át tett!
Származékok származékaiból rakják össze a szétesett utód, rabrobot nemzedéket!

Szólj hozzá!