Május 24-26

1. Anyaszült meztelen érzékiség!
Font fonatokban kitárulkozó, folyamatos távközi léti, hirdetett igék!
Általában, átalányban, átlagon felüli lét magasztos homályban szűrt világában!
Átszellemült testi lét!
Átigazolt tudatban a tudatlan hírnév! Hírek szerelmesei!
Az értelem sík övezetében, a járatlan utakon egyben egy, ami a pár oltalmát adó, hírvivő szónoklatainak egységes egyenletének képlete!
Oldhatatlan oldott fonat!
Oltalmat adó, NEMZET végi, hírvivős szónoklat! Szónoklatok versei!
Versek himnuszai! Homály, talány, valóság, áttetsző rivaldafényes fátyolokban látható holdvilág!
Híresek! Gazdagok! Szegények és szépek!
Oltalmat adva a híreknek szerelmeseiként felállított bábu hadsereg!

2.
-Múzeális törpe nagyságok!
Hanyag arborétumi kertben valós nagysági alázatok!
Humán! Duál! Két útban két- két pár!
Két NEMZET,nemes alázott és alázatos életi trendje!
Igaz hitben a nagy világ világai!
Háborús kolosszeumi harcok alászállt angyalai!
Hanyag, duál párharcos szerelmek! Idézett tervekben megtartva az alászállt szent lélek nagysága! Igaz érzetek!
Igaz hévvel érzett érzelmek! Igaz az igaznak az igazságában tanít okleveles harcokban, bizalmatlan bizalmat, amely kereszt elé kényszeríti az érzett hatalmat!

3.
– Az érzetek nagyrabecsült bírói!
Palástolt érzelmi referensek, nagy nemes alakjai!
Háborús bűnösök!
Értelemben féltve érzett, értelmi brigádok! ŐK, az őskövületbe megalkotott szobrok általi másolatok!
Felkent bölcsészeti kenetek!
Félkész Adoniszi szobrok mintázatába zárt testek!
Hozott és vitt!
Hozható és vihető!
Leporolt leplek alá süllyedve halnak el a lelki érzetek!
Mindenhol a finoman gúnyos szerepeltetett, játékos jelenetekbe zárt életek!
4.
-Beteljesült értelmi, nagysági alázatok!
Az érzetek fekete-fehér, alteregós hitvallási nyilatkozataiban az egyben az egy, a harc a harcban, az arcok fátyollal takart képsorozataiban!
Himalája hegycsúcsa!
Az alpinisták örök álmainak mennyországa!
Távlati vívmányokban az örök lét!
Az örökölt, mesterfokú alázatokban, ahol,hol a szív lelke nyugodtságában vonul fel a túlvilági oltárok előtti nászokban!

5.
-Hercegek ! Bárók!
Okító okleveles tanító tanítók!
Egy-egy!
Eldorádói vízköppeny!
Figyelt figyelmek, figyelmektől távol tartva az életi mámorok, érzelmi lírikus hitvilága!
Szervezett szeret nem szeret!
Szeretve szeretetlenül, tárolva titkolt tartó leplek!
Leplek alatti szőnyeg!
Szőnyeg alatti por, porladó porszemcséi, a porszemek lelkei!
AZ EMBEREK LÉTEI!
Elsöpör! Felkap! Elsodor a szél!
Sodródó árnyként egy szellemi lét az, ami kísér!,és kísért!
A kísértő angyalok védelme általi kiadott, megtisztított tudatban!
A felvállalt érzelmek, egy-egy okleveles okirat csatolt irataiban!
Látható! Láttamozható!
Igaz-valós, hamis-hazug, megosztott és vállalt mesejátékokban!
Az életi mesejátékok, mese játékaiban!

6.
-Hatalmak hatásvadász értelmi stábjain keresztül hirdetve érzékeltetett, téves léti életek!
Értelmekben az érzelmek felül írt lét, elemek elemeiben!
Ható hatásvadászat!
Törvények által hatott, másléti érzelmek oltalmi hitvilágaiban!
Képes függvénytáblázatok!
Képregényes történelmi harcok!
Történetek folytatólagos függvénytáblázatai, és a hozományvadászok leporolt leplek alatti, vázlatokba rajzolt váz alanyai, alakjai!

7.
-Koldusok! Szépek! Humánus lelki szegények!
Bolondok! Részegek!
Finom eleganciában élő EMBEREK!
Semleges életviteli trendek, melyek felismert lélektani útvesztős értékek!
Hajnal hasadtán, pirkadó hajnal tüzes nap fényében, fél-fél ábrákba feltámadt lelkek!
Kérő és kéretlen!
Tornyos órák időzónáiban, időzónáiba ki és felfüggesztett jelen!
Jelenek jelene, a tört jövőt jósló regimentes történetek történő, törtető terve!
Idézett hitben megkapott igék!
Idéző szónoklatok, idézést idéző, idézett, igéző jóslatok!
Fortuna szekerére felállított lánchínta, egy köroszlopra fel és kifüggesztett életi, stafériumi minta!

8.
-Hazafi!
Hazárd játékos, csalfa remény ábrái!
Tivornyázó, neves, nemzeti sereg! Serlegek!
Karanténba tett ezredek!
Hitoktatási rendeletek a bitófák elé helyezett, törvényeknek a napot lopó, a holdat űző, a csillagok szárnyán repülő, szállni akaró enyészet!
Egy kard! Egy béklyó!
Egy szopránba írt, előadott, rideg dáridó!
Heves! Mesterfokú alázatban alászállt, angyali trend!REND!
Háromágú szigony!
Három színműbe beírt, megírt, és néhol el is írt emberi végzetek a napkeleti bölcsek előre megírt meséiben!

9.
-Vállalt törvényben törvénytelenségi fogadalmak!
Tételek kihirdetett rendszereiben, igát húzó napkeleti bölcsek meséi közben!
Egy-egy kikövezett, járatlan út útvesztőiben!
Kardok! Fonatok!
Mesékben igazat mondó juhászok!
Fő és mellékelt ábrák képregényeiben mindenhol, az átalakult NEMZETI hévvel feltöltött egyéni seregek!
Átalakult NEMZETI hévvel!
Felöltött, referenciákat eltipró juhászok meséi közben, láttán, át és megélve lát és néz a hit lelke, a szerepeltetett egyének világait figyelembe véve!

10.
-Három az igaz!
Három a vesztes!
Háromnak átalakult szellemi síkján választ az érzet érzelmi értelmet!
Tompultan!
Alagútban a lélek letéti ismérve!
Ismert ismeretben ama szárnyas angyalok jelenléte!
Koboldok!
Kottázva zongorázott!
Regimentes zenei fesztiválok!
Kitett és betépve, mámorban úszó, kolosszális egyenletek elenyésző hadserege!
Hatott és holt ismérvben a kérdőre volt felszínes létek!
Ott,ahol a szív markolatában tört arany könnycseppjei áztatják a körmeneteket!

11.

-Vám! Adó!
Hangtörvény riadó!
Hozott,vitt!
Itt-ott, mindenhol és sehol egy lélek kommandó!
Hadseregként behódolt, manipulatív lelkek!
Lélekjelenlét a felszíni mámor valós alvilági nászában a kóborló létek várandós világaiban!
Imitt-amott!
Itt-ott!
Fent! Lent!
Alsó labirintusok felső hegycsúcsok övezeteiben!
Amondó lélekjelenlét az oroszlánok barlangjaiban, hideg,érzéki érzéstelen érzékiség!
Elhalt! Meghalt!
Holt madár árnyában, sivatagi díszpompák a hatásvadász játékok mintáiban!

12.
-Rakottan!
Rakoncátlan!,festett műkincsben megtekintett tétova, tollbamondó jelenet!
Féltetten!
Le fektetve,kábult, mértani egyenletben, finoman fitoktativ értelmi kelengye!
Kimondhatatlanul kimondott hitetlen történet!
Hitelekben gazdag érzelmi érzet!
Kimondhatatlanul mérgezve felkínált léti, letéti végzetek!
Homály!,minden és mindenhol az alagút végén várt, tékozló talány!

Szólj hozzá!