Június 10-13

1. Azon adott!
Azon tudott!
Adottan adható, tartó lét ioncserélt váltószólamú kompozíció!
Zenei stílustalan arzenál! Kottázó!
Létben, liliomot hajlítva, egy-egy szedegető pásztor a virágosrét léti arborétumában!
Nyiladozó szirmok!
Bimbókból kihajtott, gyökérzeti, földbe markolt karcolatok!
Vésett, jelképes jelölések!
Elektromágneses, középen ionizáltan ion vesztésre ítélt egyedek!
Egyedi fegyencek!
Rabok,és a rabságában szellemében szabadon szabadok!
Maga! Ön! Te! Ti és az ŐK! A MI, végtelenségében, egy-egy kerek,egész ,azon eltorzított tükrök torz megjelenítéseiben a vesztőhelyek Kanyon útjait járva!
2.
-Határ!
Béklyós menet!
Fesztiválba lambadázó, népi hitvallás a mágusokra tervezett éjszakai zónákban! Igazak hazugságban! Hazugok a világ, párducmintás, felöltőt kínáló, árcédulás bohóc játékaiban!
Üdv!
Üdvözlégy!
Üdvözülj!,majd üldözve is légy a hitet vállalt koldusok világaiban!
Ott,az elmeosztály otthoni ábrándjaiban!
Misztikus menny és pokol!
Külhoni ég és föld közötti harcok!
Arcok az átjárók előtti tereken!
Ott a mozgolódó ÖN és MAGA, a magán szféra, befolyásolt nemzeti háborújának jelen világában!

3.
-Mutasd magad nép szörnyetege!
Mutasd felszínen a bájaidat!,amit angyali szárnyak közé temetve, csak az ördögi szarv lángoló végét a szív lelkébe helyezve bántasz!
Hitvány!
Kuruzsló nép!
Hitben!,s ki?,hol?,is?,hitet vesztett, s miért?
Miért is hisz a hit a lélek üdvözült szellemében?
Itt-ott, ama táguló világ fondorlatos eszményi képét követelve?!
Ördögök és angyalok!
Angyalok és ördögök!
Ördögi létben, angyali mivoltok!,és az angyali lélekben az ördögök maguk az angyalok!
4.
-Amint a lét, a FÖLD tisztítóhelyének színtere!
Amint a lélek a rab gonoszságban hitelesített hitet keresve kerget!
Amint a test, a szellem intravénás injekcióiban hitelesíti a hitet!
Amint a morfiummal injekciózott bábok a kábultságuk monopóliumi játékaik közt keresnek!
Keresik a tiszta érzések fölött uralkodó szellemet!
Benne osztanak ki hazugsággal felkent kenetek közt keresztelő áldozatot, magában a nép megidézésével!
Amint és miként is tiszteleg a Sátán ördöge az alanyi angyal keresztre feszített lélek előtt, térdre esve!

5.
-Ősi lelkek! Hősiesen gazdagok szegény, szegény gazdagok!
Adoniszi lelkek leszármazottjai! Idegen missziós harcosok!
Intelligens, űrből küldött, segítő mágusok!
Idézett mesterkéltség szintjén csak lelkesedő köznép a tereken!
Hírek szerelmesei!
Hírek bolondjai!
Híresen törvényszéki hirmondó stábok kuruzsló ifjai!
Adottan,amennyi a viselt önön stílus az EMBER lelkében, annyi az emelt szintű érzelmi érték a szíve rejtekében!
Mivel a nép a kuruzslás ősi szellemében éreztet hitet a hitetlenség rejtett tényeiben, addig még tompult érzelmi tudatban hisz a világ rejtelmeiben!
A szinfalak előtt játszható hazug játékok bemutatóinak látszatait nézve!
Ionizált foglyok, bábuk, élő és holt lelkek!
Léti negédes életekben, ítélő bizottsági tételek, mit?,hogyan?,vált ki az élet az életből, kételyek tüzében égve?!
6.
-Hipnotikus bájcsevejben tizedes rangú referens!
Táguló világ, űrképi zónákban látogató idegen!
Féltő, jobb oldali részleg!
Félő, morális képzetben a mérlegre tett, jó és a rossz legalizált elv a valós lét életében?!
Hitvány a koldus!
Hazug a rab!
Tükröt mutat magának a fanatikus égő ego a mérleg fölé akasztva!
Mindenkinél és mindenben!
Hitet a hitnek?!,hirtelen indulatok a jóakaratban megvédő igei szigorlatok!

Szólj hozzá!