Június 23-27

1. Kommunális hadművészet !
Értetlen végső tanintézményi végzet!
Feltétel a felmentésben!
Felelet a válasz meg nem tudható jelentéseiben!
Kérdés és kommunikáció!
Válasz és intuitív ellenszegülésben mindenhol a monopóliumi híradó!
Igazak hitében!
Hazug másnaposság szenten szenvedő termeiben!
Olvasottan olvasható!
Féltett feltevésekben csupán nem létező értetlenség a mondva csinált szereteti termékekben!

2.
Ritkán ritkuló!
Fehér mintázatban lineáris függvénytáblázatban megmutatkozó!
Metszőpontok!
Meredekségi fokok!
Merőleges együtthatók!
Mérve kiadott EMBERI fakultatív gócpontok!
Forradalmi szabványtételek!
Fontossági, számszerűsített életek!
Tépd meg!
Vágd ki!
Vágd fel!
Vágd el!,a féltett ténymegőrző tények, többszólamos eredet eredetében az eredendő bűn elkövetésében az életet!
Misztikai! Mimikai!
Játék a játékban, szétszedhető EMBERI sablonok, mintákba tett stílusirányzataik elvárásaiban!
Egy egyben!
Egy egynek!
Egy egyenként!
Egy egyénileg!
Egy a sírkőbe vésett tétel!
Holt reményben, holtig kíséretével, holtig keresve,holtig kutatva,holtak seregeivel, holtig remények reménytelenségében járva kel és felkelve jár az EMBER!

3.
-Mérten kimérve!
Tudatos keretek, tudatos tudottan tudott tudás tudásában, fél élet, fél festményben megfestve! Rajzolva!
Ikonok,kirakottan kirakott, felületi szivárvány mintáiban megszólal!
Szól!
Szótlanul sóhaj, hallhatatlanságában,halk szó felfestett ikonok mintázataiban!
Keretbe foglalva!
Keret nélkül keretezve!
Kép a kép arányaiban, aránytalan szögek részleteit képviselve!
Képviselő egyezmény!
Halva élt, szülten szült szép remény
Egy-egy regény!
Egy mítoszi novella, verses formátum soronként, elemzést kínálva!
Értelmi szerzők!
Értetlenség, hiú önzés ,tudatos még nem értés, amiben mentséget keres mindenki, aki élve hiszi, hogy valóban él!

4.
-Hermész misztikus, mitikus,mitológiai múltja!
Az átszellemült EMBER a labdát, a karjával tolva rúgja!
Hidrogén-metán gázhatás, ami élettanilag, megújulónak hitt rothadás!
Lángelmék!
Csiszolatlan gyémánt fokozatok!
Első, második, harmadrangú negyedik, utolsónak kimondott ötödik, s frissítve hatodik, méltányolt felszínességi vérbeli hetedik besorolásban, a ki nem mutatott szeret, nem szeret fokozatok!
Hét év misztikuma!
Heted rangú besoroló sorolás, tévút igazsága!
Létrejött szín és számhalmazok!
Szerkesztett, stádiumokban kiállított másolt, utód klón robotok!
Technikusok vívmányaiban a gép stabil, stabilizáló,statikus mechanikájának munkája!
S evolúciós szintkülönbség fejlődési szakaszában törlik a hús vér EMBERT,az evolúciós listák felsorolásaiból kihúzva!

5.
-Hidraulikai naplemente!
Sütödei végipari termékek kezdete!
Biztosított a biztosítottnak a lemásolt végipari terméke!
Díszmadarak!
Díszített áldozati bárányok!
Ércelődő, értéket nem ismerő, értetlen díszpolgári felmenőben az elmenő!
El is távozik!
Úttalan utakon, utat keresve, evolúciós szintkülönbségekben még leporolható az EMBER lelki leple!

6.
-Nevetve!
Szent a szentek szent szentje!
Híresen gazdag a szép szépségében ama lét!
Maga az evolúciós mesterségek címere jelvényében!
Tudott út!
Távoli sétány!
Szerkesztett szerpentin az út porával elszórt, léti lélektár!
Ritka szinű!
Lidérces násztánc!
Az EMBER körbe járt, körbe vésett, cégtáblára fel is jegyzett az Élet értelmét jelölő, számsoros képlet!
Valós nagyságok!
Valótlan részletekben, ama rész a résznek része és részese!

7.
-Diszitő díszpinty!
Felkötött NEMZETI zászlókban aláfestett dísz!
Egy-egy oldat!
Egy-egy átformázva kifaragott élettani kereszt a sírig kivezetett, kinyomtatott szálak!
Cérnával átkötve!
Háromszor meghúzva!
Három igazságot a kereszten lévő háromfelé szétszedett, szerkesztett szeretet!
Széles!
Színtévesztés!
Szikvízbe mártott!,nem lát az érzelmi tézis az anyagba mozgatott agyagba öntött ,szobor vagy,szobrod vagyok,szobrod volt és van a szobor másolatod!
Szobrod voltam,szobrom voltál, s vagyok!

8.
-Táguló NEMZETI fejdísz!
Eltépett!
Létrafokra kiállított, egyénileg mesterségesen feltámasztott!
Egy az ÚR az uradalmi díszlécek fokain állva!
Lépcsők!
Fokok!
Tudati tudattalan, mesterséges indulat a megteremtett harc az arc arcában, az akarnoki álarc!
Gaz igazság!
Nemzeti diszlécből kihúzott, lágy tartó szív!,ami húz, ami hív!
Hamisítványok!
Látogató idegen koldusok, kik bottal járó násztáncban csak gyakornokok!
Klónozott!
Látóideg! Nézegető kobold hadrend, kik osztva kamatoztatják az érzeteket, s nagyságrendekben mérik ki az indulatos szereteteket!

9.

-Monopóliumi uszoda!
Hírnaplós státuszi műsorok szórása!
Változó korosodó nemzetiség!
Időben szétszórva az időtlen időt idéző érték!
Kitüntetést idézve, kér a mítoszok meséiből ide született élet, a hírek szerelmeseiről!
Tékozló űrnép!
Tényben megállapít a tét a tétlen tények szerinti tételekben és tettekben!
Valós nagyságok !
Valótlan násztánc a láncreakciós, szindrómás, szini tanodák világában!
Heves alvilági nemzedék!
Ifjak ifjaiban a tézis alkotta, hiú, ábrándos, szép remény!
Alteregós püspöki,hangadós értékképviselő szervezetek, s nektárban úsztatva, eltárolt ultimátumi rendeletekben, írva vannak a szeretetek!

10.

-Mutatkozó!
Felmenőben az elmenő!,akár, mint egy komposztáló híradó!
A szintézisek útján kirakott bomba állványból összerakott űrhajó!
Változó változás!
Változó ámokfutás!
Álomgyár!
Álombál!
Álom varázs, áldott átalánybankimért élettani hatás!
Ragasztott fejdísz!
Lekopott!,mely ráírt, tanodai mesterséges fokozatban íródott!
Vissza jár a képlet indusztriális megfogalmazása a másodfokú képletek igazságait feltárva!

11.
-Végérvényes kitüntetés!
Átalakult NEMZETI HÉV!
Zárt kapuk előtt látott nyitótáncok,lambadás közigazgatás mellett, csupán tangót járó napközis táborok!
Rangot kérő!
Elmenőben néző!
Tévhit!
Tévút!
Igazságot lobogtató, kalandos háborúk!
Holt terek!
Naplementés övezetek!
Jelen jelentések jeleneteiben, kardot lobogtató, zászlóval harcot kérő, kísértő ismeretlen ismerős kérő!
Jelen amplitúdós jeleneiben,közösséget segítő égi megmentő!

Szólj hozzá!