Július 19-21

1.

-Vígan vonul a mesteri érzet!
Víg vígság vakságában, menekülve a könny úsztatva itatja az érzelmet!
Halvány fény!
Reményt idéző tény!
Temérdek kincses kolosszeumi rendelet!
Féltő szív!
Féltve óv, őriz és véd!
Vénülő kéz, vehemens ártó foszlány a víz tükröződő képében a nézeti trend!
Vonuló madár atlasz, népek tömege!
Koldus szív, koldus érzet, koldus a végzet trendi elve!
Hőn áhítva!
Hőn szeretve kérve! Két-két evezőt tartott, ne bánts, ne bántsd a világban az arcot!
Harcban az arc!
Arcban a másléti, bódult valós tudat!
S,ama hőn áhított, hőn szeretve, szinonimákban megadva, keresztek alatt,keresztre feszítve, kereszteken vérzik az EMBER szívében a lelke!

2.
-A valós nézeti elv délibábja!
Úsztatva úsztatott sablonos érzetek a, a látszatok valósággá imponált, földi lét variáns világában!
Hanyagul mesés!
Hamisan szép!
Hamisitatlanul regényes!
Ábrándok hiú vágyálmaiban kiadottan regényes!
Mesteri hős az ŐS!
A nászutódok álma!
Hol is a szó?,a van igazságok földi misztikus, áthidaló lét otthonában?!
Hol a ment?,a ments,a mentsd, a menti a mindenben a valóságot a trend?!
S mindenben mindent, a máslét Olimposzi hegycsúcsára, táblákra írva, íratják át a valós végzetet!?

3.
-Sokaknak sokért!
Sokaknak sokat!
Sokaknak sokakért, sokszor sokat!
Soknak mutatva, sok kudarcban az utat!
A sok megszámlálhatatlan sok sokasága!
A sokaság sokszor soknak vélt aránytalan aránya!
A sokban a sok tömény terjedelme, a részletek felejtéseiben, részletesen elveszve!
Ezer arcú együttesek!
Egy ütemben dúdolva mesélnek halkan csendekben történéseket!
Igazi háborús bűnösök, kik angyali szárny alatt lapozgatják a jóslatot!
S mind a minden,mindenben mind minden egyben, a világot járó bojtár egyedek egysége, egyesítve van a minden egy az egyben jelkép jelöléseiben!

4.
-Mesterfokú ősi taktika!
Törvényekbe iktatott elvek! Elvi, morajló morál!
Morajló hullámok, fanatizmusban megtartott élet elv, sablonokba tett szózatok!
Hipnotikus lelkek, tünetegyüttes címén szótlanul regélve mesélnek!
Halk szó suttogása!
Halkuló ritmikus ütemek!
Megmunkálatlan felszíni lét!
A tét az ÉLET!,s halkulóan, halk szó némaságában halk marad az érzet!
Elenyésző!
Tudottan tudható!
Nem lírikus, űrnaplóba írt végrendelet az utószó!
Igézve idézett!
Igézve,igei hirdetések!
Lélek a lélek lelkében!
Létfenntartó hipnotikus űrszonda a mesékben!
Hiányzó rész a rege múltjában!
Elhitetett szimbólum a mámoros hitvallások erotikájában!
Hiteles tétel, hitelvekben veszik el, heves érzelmi tónusok meséiben mesélve!
Mesterien mesteri a mesterek ezerarcú meséiben a mese!
Az alap alapját alapokra rakó részek részletekben megadva, formákat raknak a hiányzó résznek kiadott, találos kérdések válasz feleleteiben!
Itt-ott-amott, halkan,némaságban és csendben!

5.
-Mesterfokú alázat!
Szinkópás ütemben zároltan!
Taktikus vadászat!
Fontolva, tudottan tudvalevő léti tanuló táblázat!
Összeadva!
Kivonva!
Ki tudott,tudósítva tudatott hírek, híres szerelmeseinek centrumában!
Van holt léti életben, élő holt lélek!
Akárhol, mindenhol vagy sehol a jelent ábrázoló, jövő múlt időtlen idején, az időt vitató álló, stoppal megállított jelent mutató óra!
A jövőt stimuláló!
A jövőt mutató, múlt idő!
A kéz kezét megfogva a múlt EMBERI HARCOSA visszanézve láttamozva a jelenben látja a jövőt megmutató múlt árnyainak jelenkorát a végzet óráját!

6.
-Hipnotikus varázshimnusz
A világ nektárban úsztatott vörös centrum!
Álmos!
Állandósult szerkesztett elemek!
Melyek vegyjelekkel kapcsolódva, robot származékokat gyártósorra rakottan ki és felrakva!
Rakva raknak!
Rakható, cinizmusokban elkönyvelt híradós naplók!
Szerethető nem szeret a trend!
Kitinpáncél alá temetve az érzet, lelkesen,lelkesítő köznépi hiedelmekkel keverve!
Gazdagok!
A páncélt takaró leplek alatt, s igazságot hirdetve hazudnak!
Hűen!,áhítattal a kegyek kegyelmeiben szinkronos monológokkal!

7.
-Mesteri!,színkódós, szinkópás, szindrómás művészeti trend!
Eleve elrendelt, tudati ismert elv!
Mesteri!
Kiadott ultimátumok szerint tervezetten tervezett, terv rendelet!
Minősített mérték!
Mérten alul mért, mértéktelen mérésekben kigondolt, adu-ász átadható nézetek!
Tovább! Rakva! Téve! Elszórva! Random! Lehetőségek!
Vélt véletlenek!
Fertő! Férges! Fertőző!
Finoman adagolt lélektani, testi teremtő temető!
Egy-egy ellen!
A lélek pásztorai a test juhászaival szemben!
Egy-egy !
Egyet jelent!
Egy tónusban egyezik a szín a szín tónusaival az ékszerbe vésett élettel!

8.
Az EMBER!
-A víz vízén evezve,taktikus, labirintusi alagútrendszer az EMBER eredendően eretnek lelke!
Módosított modulokban módosítva!
Koldus,nemes,félszeg szegény, félő, reményteljes, reménytelen, idéző, igézett, szeretetéhes, szeretetet váró, kapó, adó, hiteles és hitben negédesen bukott angyal és ördögi szent nemes!
Gazdagon szegény és szegényen gazdag!
Ősi, eredeti,kódolt!
Központilag ismert,megtépázott, felszentelt!
Angyal bőrben ördög, és ördögi képzeletben felszentelt angyal,ama köztudottan központilag, közhiedelemben elfogadottan elfogadva és megtaposva!
Eltiporva!
Szerethető! Szeretetteljes!
Eredeti egyén az elrendelt személy személyiségében!
Nevelt sárkány!
Neveletlen díszpolgár!
Felszentelt téboly, az elme háborújának játékosaként elfogadva és elfogadtatva!
Szépben szépnek szólt ördögi báj alanya!
Ördögben egy elkobzott szív, örökölt tulajdonosa!

9.
– Random!
Regimentes, szarkalábbal nyomtatott tartalmi trend!
Múlt századi rangbeli elvek!
Regiment!
Rétes láncszem!
Rendek rendeleti trendje!
Rakott impulzusi tudat túlvilági lelke!
Lélek lelkeinek arctalan arca!,s midőn lesz a volt nemleges múltja, a jelen ábrákba rajzolt ismeretterjesztő impulzusait be és megmutatva!
Csillagfény!
Csillagokkal!,úsztatott vízben párolgó mesterkélt értelmi és érzelmi tény!
Vény alapú kiadott érzésben, szedett nosztalgikus álmok varázstűzében élten élve!
Érzelmi taktus!
Látnoki aktus!
Háborús nemzeti ifjak, euforikus végveszélyben!
E lét, értetlen érzelmi infarktust kiváltó jövő idézett jeleneiben!

10.
-Vaktában törtető!
Filmstúdiós szereplők!
Regimentes élettörténetek!
Másvilág ábráiban látható, láthatatlan lelkek!
Érzékelt jelenlét, érzett megmérettetési különbség!
Rakható látleleti szimbólumok, holtig szerepeltetett, törtető, törekvő harcosok!
Hamurappi törvény király!
Munkáltató őrségben halotti tor az utcán!
Megtörten! Történetek törekvéseiben, háborús bűnösöknek járó felfedezési tételek kitűzött díszléseihez rakott feljegyzett írásaikban!
Szemlélt szemléletek!
Hidegen szorit a mesteri művészet!
Kulissza titkok közé rejtik el a tényeket!
Mesterien mesés történeteket írottan kiadva, törlik az érzelmeket az értelem ,szalonokkal meghatározott jövő útját kutatva!

11.
-Fenomén!
Ősi misztikus, kultikus, rombolt tény!
É szerint, nem nemlegesitve, valós a tétel tétele!
Hitetlen hitek látszólagos feltevéseit így elkerülve! Élten élő hadismeret!
Tudhatóan tudott!
Mesteri szinkópás, szolmizálható tartalmi érték rendek! Vonuló! Vontatott!
Váró várományosok!
Vártan vélt valós, leporolt leplek alatt lézengő lelkek, lirikus politikusok!
Látó látás!
Látható, nem tudatosítható, látnoki morál!
Fanatikus fanatizmus!
Egyénileg megválogatott történelmekben kapitalisták, a művészeti, törhetetlenül megtört szívek, láttatott belső rendészeti képében!

Szólj hozzá!