Szeptember 5-8

1.
Túlvilág!,látott láthatatlanság!
Ábrándos múltú nemzeti tévhitek alapján egy-egy létezhetetlen valóság!
Ártatlan áldozatok!
Átkozott!,áldozva járó űrkobold űrlakók!
Átmentett!,lélekvízben úsztatott hősi lelkek!
Változatos magányos ábrák formáit megjelenítve, jelölik ki az életutak trendjeit a zónák övezeteiben!
A láthatatlanság érzelmeit követve keresnek, s a múltba vetítve, emlékekből építik a várakat az életek!

2.
-Mutatkozó gyémántfény!
Fűzérbe öntött lelki testek!
Himalája hegycsúcsáról hulló csillagként záporeső a test!,a darabokban összerakható darabok darabja!
Amatőr festészetben, amatőr lélek a létező létezhetetlen természet eredetében!
Mozaikos képdarabok!
Akut természeti sablonok!
Feltett feltételek feltevéseit, szabály szerint rendekbe szedetten!
Leporolható leplek alá temetik a végzetek a lelkeket!

3.
-Buktató!,őshonos lelki invázió!
Tapintatok, felszínes mutatott trendje, s világjáró kalauzok térképben láttatott útiterv végzete!
Másodlagos ténykedés, tény által ténylegesített, tév úton mérgezett tétel alapú rendszerbe iktatott léti életek!
Vad álmok! Vadság áldott áldozataival viaskodik a magán ember, az EMBER emberben arc álarcának ki és felfestett képek megrajzolt, valós, láttatva takart ábrázolt képeivel!

4.
-Életben életet ment!
Mentesítve megtisztel a szellem!
Szent fogadalmak!
Szentül hitt természet adta oltalmak!
Áldott áldozatok, és általános akut tartalmi titkok!,indokok!
Felszínességi tettekben, tékozló, értelmi, akut történelmi tévhitek!
Ama hitben élő, hitet kérő, hitek hitével remélő, reményt keltő!
Remélt!
Tudatos!,ősi kísértő, ősi kísérő, a hősi ős a vágybeli menekítő megmentő!

5.
-Életek fogságban!
Koraszülött lelkek lázadása!
Felkínált téveszmékben megbéklyózott lelki életek, s láthatatlan víg vígságban torzulnak el a szellemi tudatban, megformáltan azonosult tartalmi tévhitek!
Terebélyes anti ciklon körforgásában, a fanatikus báj a szellemi túlvilág árnyalt oldalában!
Igazat a valós gazság valótlan, mesterkélt érzelmi morajában, ott,ahol a szél süvíti a lelki sebeket s vérző szív áztatja a mérgezett értelmi értékeket!

6.
-Mozaikos!
Vadóc vadság, vad lelki hasonmás!
Átmozdított!
Átfordított!
Átívelten körbefogott!
Körbe fonódva, körül karolva, körkörös folyamat az EMBER bábeli zűrzavarban elvesztett lelki harca!
Áldozat, és átnevelten, átművelten megművelt, neveletlen nevelésben, neves harc!
Ama,nevezett harcok, kijelölt helyeit elérten megértve!
Időzített program harc!
Arcban arcnak felel meg a hasonmás!
A letét, mint a betétbe elhelyezett érték!
Az értékek, letétbe téve, betét szerint kamatos-kamatot számol fel az élt életek, rejtett,letéti életeiben!

7.
-Mámoros víg vadság!
Elveszti a nép a szolgát!,az embert, aki az emberek között is magányos farkasként szent!
Magányos várában öltöget, fest!,festi az elegáns naplementét a tükör átlátszó vázlatába!,ott,ahol tükröződik a kép a valóság homályában!
Hevesen merész, Ő! Az,aki áldozatban akut történelmét rajzolja át a múltban!
Vár ott állt! Most puszta sivatag!
Az itt egy ábrándos képmás, amit a jövő tartogat!
Az idő jósló tartalmát nézve, egy értelmi érzésben átutazó lélek az EMBER, egy útinapló a kezében ma tervek sűrű útvesztőiben!

8.
-Rokokó stílusban legalizált lírai életek!
Ősi motivumban, megrajzolt, tévhit alapú rendszerek!
Organikusan!,organizmust kínáló, valós alapú, valótlan szervezetek!
Szellemi lény, alakot öltve, felkínált áru-csere rendszerek!
Léti fenntartás!
Létben átminősített ,valós átalakulás!
Botanikus kertészetben az EMBER lelki üdve, amely záporeső nyilaival ér célba, a lelkek temetőjének pokoli útitervében!

Szólj hozzá!