Ötéves az Ősfehérvár Alkotóközösség

Jubileumi Emlékkönyv készült
Ötéves az Ősfehérvár Alkotóközösség

Az Ősfehérvár Alkotóközösség (ŐsfAlköz) öt évvel ezelőtt alakult. Ebből az alkalomból ünnepi rendezvényt tartottak augusztusban Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Házában. Az intézmény igazgatója, Simon József köszöntötte a szép számban összegyűlt tagságot, a meghívott vendégeket. Elmondta: nagy öröm számára, hogy az ŐsfAlköz már nem először tart összejövetelt, kiállításuk, könyvbemutatójuk is volt már a közművelődési intézményben.
Sipos Mari, az Ősfehérvár Alkotóközösség vezetője nagy szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte, hogy az évforduló kapcsán színes Jubileumi Emlékkönyv készült, amely kellőképpen reprezentálja a tagság sokrétű kulturális tevékenységét. Az ének, a zene és az irodalom, a képzőművészet örömteli pillanatokat nyújt mindenki számára. Köszöntötte Erdősi Ildikót, aki az elmúlt öt esztendőben saját szerzeményeivel, dalaival, kellemes muzsikájával hozzájárul az ŐsfAlköz sikereihez. Erdősi Ildikó ezúttal is megörvendeztette fellépésével a közönséget.
Sipos Mari elmondta:
– Ez a nap más, mint a többi! Egyrészt azért, mert hosszú kényszerszünet után most találkozhatunk először, másrészt pedig, mert az ŐsfAl fennállásának öt éves évfordulóját ünnepelhetjük, együtt! Bearanyoztuk a szürke hétköznapokat, mosolyt varázsoltunk az arcokra, megtanultuk egymást elfogadni, örülni a sikernek, értéket képviselni, őrizni a hagyományokat. Békét teremtettünk magunknak a kultúra színpadán a szabad idő hasznos eltöltésével, hogy halhatatlan maradjon a mi világunk, emberi értékeink, a két kezi munkánk által. Ha valaki mégis elfelejtené, mit adott az ŐsfAl, vegye kézbe az igényesen megszerkesztett emlékalbumot, olvasson, lapozzon, emlékezzen!
Sipos Mari megköszönte Simon József igazgatónak a lehetőséget, hogy az ŐsfAlköz születésnapi partiját itt ünnepelhetik a Köfém Művelődési Házában. Ugyancsak köszönetet mondott a ház munkatársainak, személy szerint Lukács Renátának a segítőkész munkájáért.
Lovag Dabóczy Gergely, az ŐsfAlköz sokoldalú tagja, kiváló versmondója az ünnephez kapcsolódó, – Stancsics Erzsébet, Szülőföldemről című versel köszöntötte a jubileumot.
A Jubileumi Emlékalbum borítóján található a Szülőföldemről című vers, amelynek írója Budapestről érkezett, de Székesfehérváron született. Stancsics Erzsébet költő, író, Ácsteszér díszpolgára, a Táncsics család leszármazottja, az ŐsfAlköz tiszteletbeli tagja meleg szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket és elmondta Szőcs Sarolta Ősfalak című versét, majd Szántai Sándor költeményét. Sipos Mari átnyújtotta Stancsics Erzsébetnek a díszes Emlékalbum tiszteletpéldányát.
Megtisztelte jelenlétével a közösséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere. Lehrner Zsolt, köszöntötte az ünnepség résztvevőit és átadta a város polgármesterének, dr. Cser-Palkovics Andrásnak az üdvözletét. Elismerését fejezte ki a közösség öt éves alkotó, értékteremtő tevékenységéért. Ajándékot nyújtott át Sipos Marinak, aki megköszönte azt, majd az alpolgármester szavait is örömmel fogadta és átnyújtotta részére az Emlékalbum tiszteletpéldányát.
Budapestről érkezett Matus Mihály tárogató- és pánsíp művész, aki már sok ŐsfAlközös rendezvényen megörvendeztette muzsikájával a résztvevőket. Ezúttal is megszólaltatta varázslatos pánsíp és tárogató hangszerét.
Nagy meglepetés és egyben öröm is, hogy Gyárfás Tamás az ŐsfAlköz és a Cserhát Művész Társaság tagja, a Római Sas Birodalma és Rendje lovagja verset írt az ŐsfAlról. A költeményt az Emlékalbum oldalain olvashatjuk. Az ünnep alkalmából a költő, Gyárfás Tamás alias Stamler Toncsi elmondta az ŐsfAl üzenet című versét.
Sipos Mari köszönetet mondott Lászlóné Lakner Lillának, a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasószolgálati könyvtárosának, aki számos alkalommal szakértő szervező munkájával járult hozzá az ŐsfAlköz rendezvényeinek sikerességéhez. Ugyancsak nagy köszönetet illeti az elmúlt években tartott rendezvények támogatásáért Vasné Borsos Beáta Bíborka asszonyt, a könyvtár igazgatóját; Vakler Lajost, a Fehérvár Televízió szerkesztő-műsorvezető riporterét, aki számos alkalommal készített interjút, riportot a közösségről, és cikkeket írt a FehérVár című hetilapban. Ők is átvehették az Emlékalbum tiszteletpéldányát.
Győrből eljött Klein János is, aki felségével Kleinné dr. Horváth Magdolnával annak idején sokat segített Sipos Marinak a különböző rendezvények szervezésekor. Részére is átadta az Emlékkönyv tiszteletpéldányát.
Ezután Az Aranypáva Nagydíjjal kitüntettet Iglice Népdalkör három tagja, akik egyben az ŐsfAlköz tagjai is: lovag Mudrony Alojzia, a közösség dívája, rímfaragó mestere; Horváth Kati kézműves alkotója és Némethné Kati énekelt.
Az Ősfalköz számos kiállításának adott otthont az impozáns, műemlék jellegű, szecessziós stílusú belvárosi Árpád Fürdő Galériája, amelynek igazgatója, Zsiga Edward is eljött az eseményre. A köszönet mellett Sipos Mari részére is átadta az Emlékkönyv tiszteletpéldányát. Az igazgató elmondta, hogy a jövőben is szívesen ad majd lehetőséget intézményében az újabb ŐsfAlközös rendezvényeknek.
Klein Katalin, többszörös Ki mit tud győztes ezúttal is elvarázsolta nyolchúros mandolin zenéjével a hallgatóságot.
Eljött az eseményre a Krúdy Gyula Irodalmi Kör volt titkára Kanizsa József sokkötetes költő, író, Budapest-Kőbánya díszpolgára, aki az ŐsfAllal való partneri kapcsolatot éveken át ápolta. A kölcsönös együttműködés révén a Krúdysok Székesfehérvárra, a Vörösmarty Mihály Könyvtárba is eljöttek egy-egy irodalmi estre. M. Jankó János költő, író pedig Budapesten látta házigazdaként vendégül az ŐsfAlköz tagjait többször is bemutatkozó rendezvényen. Feleségével, Margitkával ő is tiszteletét tette a jubileumi fehérvári eseményen. Sipos Mari átnyújtotta az Emlékkönyv tiszteletpéldányait a Krúdy kör titkáranak.
Sipos Mari ezután nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte dr. Kesztyűs Ferenc többszörös nemzetközi díjjal kitüntetett festőművészt, grafikust, újságírót, szerkesztőt, művésztanárt.
Elmondta: Azt a mélységes tiszteletet, baráti szeretet, amit lovagtársától kapott mélyen a szívébe zárta. Közös barátunk, Lovag Bornemisza Attila, a Cserhát Művész Kör elnöke volt szíves eljönni velem a budapesti Kesztyűs Galériába, ahol több időt eltölthettünk, megismertük egymás személyiségét munkásságát. Láthattam Kesztyűs professzornak, a feltaláló Mesternek a SziloKing szilikon időtálló festékkel festett képeit és tűzzománc-kerámia alkotásait.
Dr. Kesztyűs Ferenc is meleg szavakkal köszöntötte a jubileumi esemény valamennyi résztvevőjét. Elmondta, hogy már a nyomdában van a Barangolás a színek birodalmában című színes kötete, albuma, amelyet az ŐsfAlköz krónikása lovag Csató József újságíró, író szerkesztett. Budapesten és szülőföldjén Sarkadon is nemsokára lesz ünnepi kiállítása és könyvbemutatója. Ezúttal sem jött üres kézzel: Sipos Marinak, Csató Józsefnek és Tamás Ferencnek átnyújtotta tűzzománc-kerámia alkotását.
Sipos Mari pedig átnyújtotta a Mesternek az Emlékkönyv tiszteletpéldányát.
Tóth Tibor Tibiton, az ŐsfAl tagja, Cserhát zenei díjjal kitüntettet zenész, előadóművész, ezúttal is jó hangulatot varázsolt énekével.
Lovag Tamás Ferenc, az ŐsfAlköz és a Cserhát Művészkör többszörösen kitüntettet költője, írója saját versét hozta az ünnepségre.
Sipos Mari megköszönte Ekési Sándor fotós munkáját, aki sorra megörökítette fényképezőgépével az ŐsfAlköz rendezvényeit
Távollétében is nagy tisztelettel köszöntötte dr. Killy Ferencé Babát, akinek az Emlékalbumot húga, Bencsikné Marika adja majd át. Az ŐsfAlköz többszörös Cserhát-díjas tagja szintén minden jót kívánt a közösségnek további munkájához.
Ezután Lovag Dabóczy Gergely nagy átéléssel elszavalta József Attila Levegőt című költeményét.
Sipos Mari köszönetet mondott az Emlékkönyvet elkészítő POLU-PRESS Nyomdának, Ludván Józsefnek, Polányi Csabának.
Sipos Mari kiemelte Lovag Vajda Ferenc Géza és Lovag Szőcs Sarolta, Magyar Rekorder alkotók munkásságát. Szőcs Sarolta az ünnepségen elszavalta Magyar honban című versét. Ezúttal is elhozta Szent István király ünnepére a gyöngyökből készült Magyar Szent Korona hiteles másolatát, a jogarral és az országalmával. Nemsokára bemutathatja a magyar Parlamentet ábrázoló, szintén gyöngyökből készült remekművét is.
Erdősi Ildikó újabb dalaival örvendeztette meg a tagságot. Bene Edit költő, író, fotós, az ŐsfAlköz alapító tagja Sipos Mari Augusztus című versét olvasta fel.
Sipos Mari megemlékezett az égi ösvényekre távozott Klein Jánosné dr. Horváth Magdolnáról, dr. Bajkai Braun Gézáról, Kovács Jenőről, Király Lajosról. Emlékükre, tiszteletükre Matus Mihály tárogatón eljátszotta az In silenciót.
Lovag Csató József végezetül felolvasta az Emlékkönyvbe írt köszöntőjét.
Simon József igazgató összegezte a jubileumi nap eseményeit, majd megnyitotta az ünnepet, az Emlékalbum átadó ŐsfAl szülinapi partiját.
Ezután a tagság átvehette a színes, keménytáblás 175 oldalas Jubileumi Emlékalbumot, amelyet Sipos Mari nagy szakértelemmel és odaadással szerkesztett (lektorok: Csató József, Tamás Ferenc).
Tóth Tibor Tibitonnal közösen a résztvevők elénekelték a Boldog születésnapot című dalt, majd felszeletelték és jóízűen elfogyasztották a két díszes és finom ŐsfAl tortát.
A rendezvény fehér asztal mellett baráti beszélgetéssel zárult, amelyen felelevenítették az öt esztendő eseményeit, rendezvényeit.
Sipos Mari forgatókönyve alapján a jubileumi ünnepségről tudósított:
Lovag Csató József ny.főtanácsos, újságíró, író, az ŐsfAlköz krónikása.

Szólj hozzá!