1.
Mesteri műegyetem!
Megmérettetési szinkronban a kegyelem!
Hiteles!
Méretarányos fej és nyak!,testet öltve, testek nélküli bűn egyetem!
Gnóm professzorok!
Android összeköttetésekben,értelmi komponensek általi háborúk!
Hiányos értelem!
Eredetetek, az eredendő bűn eredetében, léti komponensek kivetített, sláger gyanús szerepeiben!
Eposzok szonettekben!
Lírák zenei musicalekben!
Mondák a történelmi mesék slágereiben, s egy-egy szinkronos, ionizált lelkek a túlvilágról érkező, jelen meseszerepekben!

2.
-Szögekben!
Az imádkozó sáska, szintézis díszítő elemeiben!
Naprakész bölcseletek!
Válogatva, dáridós hangnemben elhalkult lelki vízesések!
Keresett és keveredett hadrend!
Vágottan elvághatatlan, tépett szál a túlon túl, túlvilág fényes Rigolettos báljában!
Hajdan!
Álombál!
Násztánc morajló arzenál!
Tételek titkolt násznépi arzenálja, higannyal úsztatott bábuk fénycsóvás üdvözítő bálja!

3.
-Tizedes lovagrend!
Az érzések szentesítve, szent tartalmat kínálnak az értelmet záró, zárolt tények feltételezett végzetnek!
A végzet végét elemzésre bocsájtott hit elvének!
Kimagasló tudati, tudatos tudatnak felkínált ősi tény tartalmának!
Vélten való végzetek!
Véletlen hiányosságból kialakult tévhitek!
Holtod!
Holtom!
Holtak holtig, a holt tényt adó tartalmakban!
Nem látva járnak a vakok!
Igazságot hirdetnek a hazugok!
Hitoktatásban a hitek tartalma, kapva kaput nyit a túlvilág rejtett labirintusi képcsarnokába!

4.
Vonulj, vonulj napsugár!
Fényben fürdő régi nyár!
Repülj a szívek sugárra fénylő fényességében, s ritmusos tartalmat súgj az érzéki melegség szentelt műveltségében!
Havas táj érzelme!,a hideg tó befagyott felszínén, a tükrök tükröződő tükre!
Műveltségi művészet!
Műkedvelő, művi művészetben ama műkincs valóságában ionizált tév hitek!
Katonáknak bárók!
Szolgáknak nemesek!
Királyoknak, kifordított, bőrre festett arcban arc szerepek!
Hevesen érzett melegség!
Értelmek erotikájában érzelmi valósága, amely kötötten zárva tartja az igazságot a külvilágban!

5.
-Láttamozó handrendben bábuk!
Holtig anyaszült meztelen szintónusokban üdv léti jogosultságok!
Igazat a holtak szirén hangjaival, a hazugok általi muzsikákban!
Itt,az érelmeszesedett köztudatot a színi tanodák politizálást kínáló zenéit hallva!
Üdv!
Ale nature, természet termesze!
A rivális kolosszeumi háborúkban a politikai hév igénybe vett ellenszenve!
Blokkolt léti jogosultságokbana bölcs tételt meghonosító külvilág szelleme!
Ő, aki látva őrizve védi a kísértő lét szellemét megvetve!

6.
-Vertigo!
Szédült játékosoknak harci riadó!
Elment,eltávozik a vándor lelkes közönség!
Hírek hírével!
Üdvözült, tév missziós tanulmányt oktatva, egy víg közönség előtt, halálosztó szerepébe bújva!
Értelmek!
Érzelmi tévhitek!
Értéktelen értékekben érzett értékek értékessége!,az értelmi színvonalak alábecsült értékében!
Változatban látnak változatlanságokat a figyelt, tév úton járó nemzeti erények!
Értelmek erotikájában!,érzelmeket stituált, státuszi beosztások szerint éreznek!
Víg koldusok!,szép vidéken, szépet látva vakon járnak!,a nemzeti fejdíszeket kínáló árudák, láncokhoz kötött fonalait tépve!
Hirdetett hitben, érzett hitelem, hitszegő, lelkes, kobold alanyok jelölik így a jelent!

7.
-Múzeális nagyságrendek!
Fizetett bárói trendek!
Hermész és Izolda lázadása!,mind a művelt történetek is-is alapú, játszható játékok játszóháza!
Mítoszok földjén, mindenhol felségterületek jelölt területe!
Keretezett tényfeltáró, vonatkozó igeidő a jelen végzetében!
A napfényt keltető jótét lét, jótét gonosz, baljós végzete, mély naprakész bölcs lehellet az érzelmek szigetére partot érve!
Igézve moraljó, valós nemzeti hírmonológban a hírek szerelmesei, kik szolgálva, imádságban fohászkodnak az éltető napok állomásain!

8.
-Népesség!
Klónozott, másolt, növekedő növény!
Utánzatok!
Után gyártott!
Felnevelten előnevelt gnóm mesealakok!
Harci díszek parádéja!
Nemesítve öltött,nemzeti rangoknak felajánlott érzeti érzések!
Fizetett, felkínált tartalmatlan díszített trendek!
Egy-egy!
Kettőért hármat!
Néggyel szorozva az evolúciós én megálmodott szerepét, amelyet a sors darabokra vághat!
Egy részt adva,kettőt szétosztva, s a szorzatok arányait darabokban tovább is adja!
Egy kéz itt!
Egy kéz ott!
Imitt-amott tovább rakott részben részek alanyi rangok!
Összeöltve, fonva-kötve, dróthuzalból áll a matematikai képlet az utókor klónjait nézve!

9.
Október 7.Csütörtök
-Leplezetlenül megteremtett!
Feljegyzett rendeletek!
Koszorúk díszítésével felkínált életek!
Méltó méltatlanságban kiposztolt okmányt tartó oszlop, ott a másvilág oltára előtt állva!
Művészeti kincsek!
Mentett oklevelek!
Leplezetlen érzelmi hitben, tetten ért tettlegességi képzetek!
Ráruházott hatalmak!
Népszerűsített tudati tartalmak!
Tollbamondott futásban, kitartva tartott szárnyak!
Igazságban félre téve!
Félve festett oszlopon a jelen jelképe!
Rendezetlen rendszernek áldozatai a szirén lélek, álmodva a mesékben, még szép az ének!
Külcsínyt adakozva, Morpheus lázadása, ki kinek is a vesztét okozó talon tartalmában a játszóházi élet foglya?!

Szólj hozzá!