December 9-12.

1.
-Külvilági lények!
Mesehősőkből lett robot kellékek!
Felvételek elvitelre!
Külvilágból érkezve, szomjazik a lélek a mesterséges tudat, kelengyék közé szorított életében!
Ő az ÖN!
TE a MI várunk!
Én a mitológiai szereposztásban az ŐK varázslatában az álom!
Hitek és hitetettek !
Hittel alázott a nép nagyságában a tiszta érzelmű valós szeretet!
Eleganciák képregényei!
Elhíresült báli szereposztások külvilági lényei!
Azonosultan azonosítva, egy-egy porszem mindenki a világ világaiban!

2.
-Művészeti szakegyetem!
Koldus rab, szegény lélek az emberek önképtelen képviseleti személyiségében!
Hitetlen hívők!
Hívők, hitetlen érdekkel!
Regulázható!
Miniszteri közgyűlésen látható szabad jogban a szabad egyetemi nebuló!
Többségben, mégis a magán zárkák gyűrűzött köreiben!
Hitetlen hívők, és hiteben néma keretek között lévő, rabló rabok!
Szabad hitetlen hiszek a másúti másvilág alázottan magasztos színpadi táncaiban!
Logaritmus az irodalmi matematika sorozatait látva!

3.
-Megtört szívek szállodája!
Hibáztatott köznép művészeti palotája!
Hamis az igazság a nép szívében!
Akár a Montenegró hőse, az ősök őse!
Igazul!
Keresztre feszített tanesetek történeteiben! Hirdetnek hittel!
Hitetnek hitben!
Hisznek, hitetlen hittel és hívőn, nem hisz az EMBER a HIT, hiteles hitének hitetlen hitében!
Kockázott!
Sakk-matt játékban, patt helyzet egy-egy mumifikált szellemi tudat!
Híres a hívő!
Szegény a híres szóvivő! Máslétek! Átalakított Golgotán a harcterek!
Szép a lét! Szép az ÉLET!
Szépen szól a távolból éneklő túlvilági élet!

4.
(Gimi!)
-Művészeti koldus egyetem!
Kilimandzsáró hegycsúcsa!,szinkronban úsztatott paródia!
Látnoki hatalom!
Magas röptű tudat tartalmában!,éjt-nappal követett sabloni lenyomatok az út portalan porában!
Írva! Írottan!
Olvasva! Olvasottan!
Népjólét haragos templomában, száműzött angyal a mitológia korában!
Koronkénti korszakokban!
Hipnotikus lélekpercek! Ma született gyermeki lelkek!
Évezredes tettek részében, részarányok a végzetes lelki üdvben!

5.
-Vígan vonulva a világ baljós báljában!
Elegánsan!
Partra vetett hal uszonyát törve, törtető ábrákban!
Lelkes, lelkendező köznépi hovatartozások, mind-mind a művészet regionális hirdetményeiben!
Heves az érzett érzelmi cinizmus a téren!
Tereken!,s a közeli hegyek távoli messzeségében!
Lélekvándorieskütétel, is-is alapok az igaz szó kíséretében!
Túlvilág! Látható kapuk! Égi nyitányos táncok!
Hírdetett! Híres, elegáns történelmek történetei, a lélekvíz esőzésében!

6.
-Eltalált nemzeti hitelvek!
Koldus, rab szegény lelkek!
Mesterien megálmodva!,egy-egy művészeti centrumban, karantén fogságában!
Háború és béke!
Igazság és hazugság!,vele született korszakait váltó alázott alázottság!
Alázatok!
Három lét létében a művészek alakjai, túlvilágról osztott alakok nagyjai!
Irodalmi szóvivőszék! Évezred!
Multinacionális körmenet! Értékekben maga az érték!
Évezredes kitüntetés! Örök képek!
Örökölt öröklésben, az ötöd-hatod rangú szellemi lények!
Hitek hitekben! Hitelevek értékben!
Élt tónusok értékeit nézve és értve, a képviselő lélek jelenlétével!

7.
-Köznépi hiedelmek! Hit vezérel lelket! Hiszek! Hisznek!
Megtört alázatban, látszólagos utánzatok, mind, mesterkélten, valós színház fényében!
Belül! Belső hangok áriája!
Lelkek kivetített álcájában, mosollyal koronázott szinkronban, arc az arcok arcaiban!
Világon túl! Művészi egyetem! Élj, éles feneketlen tisztségben!
Igazat igaznak valóban ott lát a lélek!,e mesterkélt színházban csak ének a szeretet!

8. (Gimi!)
-Hitelesitett másolatok!
Földi evolúciós kapcsolatok!
Másolt túlvilági kódok! Láncszemek összekapcsolódásai!
Mennybéli lelkek másolt másolatai!
Hideg kéz érintése, mély érzésű lehellet!
Tartalmak adottan mértani testekben!
Matematikai alakzatok alakot öltött festett testek! Nem él a nép vezére!
Hologrammos évezred, kimért evolúciós festménye!
Amelyben hirdet heves érzékkel hitet, s negédes bölcsődallal túlvilági létet!

9.
-Egy mítosz! Egy-egy legenda!
Egy-egy történetet író, megszemélyesítő érzelmek szinkrona!
Körtánc egyenletben!
Egyet a vízbe! Egyet a FÖLDBE! Egyet az ÉG, művész festményt láttatott rejtett mező, kép képeiben!
Tán a néprend tiszteletlen rendszerében kegyetlen kegyesség, egy szál virág fegyvere!
Mese!
Igazságot félre is téve!
Háborús nemzedék a szörny szülte lét utó vitéze!
Eredeti eredet eredetében! Mítoszok kora a fele-fele, más-más a nemzet szíve a lélek eszében!
Híresen! Szépen!
Mesésen és részeg józanság józan reménységében!
Szomjazik a lét a végső órák mesterkélt érzéseiben!

10.
-Legendás kezdetek!
Mumifikált létek!
Való válságban megtört NEMZETI ELVEK!
Hevesen mesterkélt színházi báj!
Hatodrangú keresztes hadjáratban, szinkronizált hangulatban!
Mesterséges kábulatok!
Örök amplitúdó a lét érzett értelmében a másnapos reinkarnáció kint!
Hirdető táblán hirdetve a lelki trendek!
Ömlesztett hadi járatokban csupán karantén fegyelmek!
Figyelem és fegyelem!
Kegyházi túlvilági kegyelem!
Érintett hirdető, testi utánzatok, mind átalakult másolt másolatok!

11.
-Művészek szinkronban!
Vágatlan filmeposzokban!,meghajlottan meghajolt alázatokban!
Életek életeiben, magán utazó kalandorok!
Egy-egy!
Világjáró kezdetek!
Közép és végső utak vágyálmait élő lelkek léte!
Hirdethető hiresség, maga a szentül feltálalt lét! Híresek!
Gazdagok és szépek!
Értékek közt érdek az ÉLET !
Értelmi nézettség!
Tevékenyen megtört nemzeti érték!
Hisz a hit a hit erejét a hiszek meséjében hirdetve, s hirdet erőt a hiszek magam hiteles erőnlétét elhitetve!

12.
-Másléti tudatos síkság!
Harcmezőkre kimért talány!
Háborús nemzeti tervekben, testet ölt a jövőt képviselő űr turizmus élve!
Hevesen valós! Epigrammás áldozatok!
Forradalmi formanyomtatványokból kiválasztott élet, tétel sablonok!
Válogatott színpadi tánc!
Egyet jobbra,kettőt előre, s balról váltva, hátra visz a talány a jövőben!?
Tétel és feltétel!
Hamuba sült pogácsa!,melegségből kivágott rész részének részeiben!
Porszem! Por iszap!
Elvétett magból csírázó virág illemtan! Sok-sok mese a polcok alján elhelyezve, s így mértanban számolva osztják-szorozzák, a szereteteket az EMBEREK, ama adott életben!

Szólj hozzá!