Február 23-27

1.
-Kultusz!
Variált, szolgált szolgálat!
Hit által, nemesnek áhított, alázat! Vég életében egy végtelen szerepcserés mese!
Mende-monda!,Rigolettói, előadási érzékletében eposzban vitorlázik a csend szava!
Szívben lengedezik a lélek!
A szó szava, csak csendes csendben!
Szókratész esküjében, hallomás hangjában kultusz az elme érzéklete!
Megjeleníti magát a szív hallgatag sugallatában a jelenét érzékeltetve!
Variáltan! Mutatott, másléti bájában!
Tudatot elősegítő nagyság rendben, hol lát, hol érez, és hol is ért az EMBERI érzetben az értelem?,a köztes játékok játszóházaiban látható létekben?!

2.
-Humánus lélektár!
Humanizmus!,áldottan áldott állapotban, általányban fizet a lélek az általános állapot, átlag korosztályában!
Az adottan, a mesterséges érzelmek, értelmi, felfogott, valós állapotok állapotaiban!
Gondolt gondolatban! Gondoltan érzett érzelmek érzései által!
Tévedés és tévesztés!
Terelt, tév eszmék mérgező értelmei világtalanságában!
Figyelt a figyelem! Figyelmekben csupán, múlt időt alkot a jelen!
A gondolt szó, a gondolatban gondolatot ébresztő hang hallgatatlansága!
Körforgások világai, ki mit is tudhat a játékok megtekerten valódi értékeit látottan is átérzett, érzelmi világ hajlítottságában?!

3.
-A valóság valós ábrándjai Átutazott lélektár, mozgatott, tartalmi legendái!
Vitatható a mese az életek történeteiben, a megtörtént érdekességek valósan hazug igazságait nézve! Ki is a tört a történet elején?,a hányadost osztó lét, anonim végét megjelölve, a középút közepén?!
Hol a másnap aznapos másnapja?Hol az aznap, naponként másolt, ciklonos vadászat alanyában maga a vámot szedő őr, az alkut kötő vidámságok érzési világában? Homályban!
Vonalazott sávok egyenesén járva?!
Hol a görbület a szív árnyékában, amely lelki szellemidézést okoz az éjszakai nappalok fényt mutató útjain állva?!

4.
-Vágottan szétszedve!
Vágatlanul összetéve!
Vágott vágatlanság egységi egészet nézve, egy-egy íves meghatározott forma alakja az érzet az értelmi életben!
Mérték!,hevesen, intelligensen elnyomott valós mesék regény alapú legendáiban a ráható értetlen érzetek!,számadások nektárjában!
Szentimentális ráadásban a törvényt tisztelő polgár, az alkut kötött társalgási szinonimákban!
Híres az intelligencia!
Hirhedt a mámorban úszott lélek tartalma!
Önkívületben elhomályosult a város látszati bálja!,ott hol repülő konzumban kivágott jegyek, az önkívület stabil alapja!

5.
-A látnoki eskü!
Letett önuralmi tételben, érdek nélkül csupán, érdekelt szellem kiterjesztett elméletében!
Hipnotikus tenyészet!
Létrejöttét vezérlő hevesen szelíd képleti tételek!
Vele! Velem! Veled! Velük!
Mindent látva, nézhető tömegben csak az egy!
Mindenki mindenkinek a strukturált párja! Igaz a hamisnak!
Hamis a bölcselő igaz hazugnak!
Egy lépésben egy szinkronos keringő,és egy-egy mellékhatásban érzett, főnixet ábrázoló, szoborban megfejtendő tételben, lélektani ábrákban, földben gyökerezett, fa ágain, rügyben növekedő virág előkertje!
Csupán a természet lágyan ölelő szellemi létében!

6.
-Alpolgárok figyelem!
Ritmusos kegyelem!
Ki a nagynak kicsinyét kerülve ül a, dobbant egyet, s meg is áll a főtéren!
Tapasztott legendákban!
Okozott okot, okkal kínálva! Oldott lélekvízben úsztatott gombákkal kínál társadalmi szintézist az adakozó korszakok korai korában!
Összefoglalva, mégis külön részeket boncolva!
Az élt élet fő szponzorbábuit árgus szemű bohócnak kiállítva!
Főterek posztján álló kegyelmi porták!
Kezekbe tett, elvesztett polgár jogi létek!
Osztottan egy-egy mese, a kurta kocsma bejáratánál az asztalokat kínálva!
Idd! Élvezd! Kóstold! Értékeld!
Rumba táncait imponáló érzésben, táncolj vígan a semmiség semmit őrző semmiségében!

7.
-Vonul a nép! Ki a tudója a menetelés végének?
Kit érint meg a séta járásában a haladás vonulása, a lépések számolt továbbjutásában?
Hol is a cél?,a kitűzött állomás? Hova jut? Hol áll meg?
Honnan szalad, és hol éri el a véget?
A béke várományosai!
A nektárt csöpögtető lelkek stimulált áldozatai!
Minden az elvesztés lélektanában igazodik a ritmusos alázatban előirt szabályzatokban!
Háborgó mélységben az e világ látható illusztrációja!
Mind,minden illusztráltan látható pokoli mélység tartalma!
Valós háború valótlanul előirt szabályzata a jövőre nézhető, jövő óráiban!

8.
-Apokalipszis!,művészi szinkronban!
Váltanak a lelkek a változások tónusaiban!
Áthatolva behatol a gárda!
Uralkodó státuszban bűnt kínálva!
Bűnözés strukturális ideálijában egymásra építve a bűnt bűnben, bűnként bűnözve, bűntetőleg bűnhődve!
Bűnözve a bürokrácia börtönbe zárt kelepcéjében a hivatali gépezet, gépesített elméletet tisztelve!
Hirdet a nagy! Nagyként a kicsi! Őrült a polgár, Ő, aki hiszi!
Ő, ama őrfelügyelet fegyelmében, a felügyeleti szervezet elnappolt tiszteleteit elvétve!
Eltéve! Élten holt nagyságban vezeklésre ítélve!
Értelmi érzésben elhanyagolt érzelemben!
Érzelmi tézisben elnappolt, mégis számokért vezeklésben!
Szépen szép! Szépen, szerencsébe burkolt, várandós félelem!
A mérgezett légtér evolúciós nagyságában, kis epizódokban jelentkezik a menekülés a messzeség nem ismert otthonába!,a nem látható világba!

9.
-Tényt megőrző gárda játék!
Külhoni belhon spekulációinak törekvési törvényeiben!
Kiírt, átírt szellem rajzok! Mind a változások váltakozó,vezeklési harcterének, harci díszben úsztatott felszínén!
Más e FÖLD spekulatív ábrája!
Nem érintve vizsgálódik a nagy az érdekek háborújában!
Kezet fogva kést szúrnak! Licit formájában üldözik a rászorulókat!
Kicsiknek nem jár a dicsőség!
A holt érzetben rajzolódik ki a kétszínűség !
Valóságban foglalkoztatott díszítő elemként hat a test, s a lélek elveszíti valódi értékeit!,elhalva meghal a felszín felszínességének harcterén!

10.
-Öntödei vasoszlopban a mértani termékek!
Kiszámolható megosztásokban, rétegesen kipingált értelmi érzések!
Alászállt látnoki bárók! Homály alagútjaiban átjárható átjárók!
A fény természetében a hidak láthatósági tervrajzai!
Képi arányok képrajzaiban a fertőzés következtében, hologrammos látszatok a jóslatok túlvilági festményében!
Rajzokban rajzolva!
Idézetekben jósló hangokban hallgatva! Érzelmi értésekben, érthető vezeklés stabil meghajlásában, az alázat tisztelhető szeretetre alapuló érzelmi világában!

“Február 23-27” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Elolvastam régebbi verseid, hasonlóak, mint ez. Itt, az első tetszett legjobban. Miután sem visszajelzést nem adsz, sem profilképed, se neved… Érdekes, mert a mű van csak: sziklaszilárd zátony, mozgalmas mozdulatsor, pantominjáték, műveletlen műveltség, matematikusi pontosság, filmes premier plan, rengeteg alliteráció, kiáltványok és vakvágányok, zöngés és zümmögés, felszántott föld és Gaia pusztulása, ábrák és festmények, aranymetszés és hiánya, zengő liget és síri csönd… Stílusgyakorlatok mindig ugyanarra: a napok hordalékaira…

    Szeretettel:
    La Vie

Szólj hozzá!