Március 20-23

1. -Elhal a nép nevében a végzet érzete!
Minden a mindenben egy-egy kihirdetett mese!
Létben a lét történelmeiben, a létek történeteinek szövettani története!
Zongorázható álombéli jelenetek! Jelmezek váltó, felvét tartalmában a be-bemutatott én jellemek!
Díszpolgárok!
Adományként elírt életek tudati jellemében! A tudati jelenben!
Fő-fő nemesek, főként fölényesen!
Mentsd magad várában!,a jelen angyalai, a jövő múltját korlátozó ördögök!
ŐK, kik szerepekben egy ruhát eldobó, alaktalan szellemek! A jelenben!
Szabad hitek! Szabad gondolat szabadságaiban szabadságért kiáltó rabok!
Rabok vagyunk vagy szabad rabságban szabad szabadok!?

2.
-Kaptuk, mint érzékletet!
Adták, mint kívánható lelket a testben!
Kértük, ami az élethez kell!
Kértük, hogy játékos szerepekben változatos és érdekes életet nyújtsunk az életben!
Adták a létnek!
Kértük az énnek! Adták a tettek tetteihez!
Kértük a tett elvégzésében a munkát átformáló öröm örömének!
Hiányozhat a jelen múltjában!
Hiányt ad a jelen jelenének, jövő múltját nem megélő énnek!
Kiakasztható egy jelölhető útra! Felakasztható a jelölt jelölések, megtervezett útvonal elejének irányt mutató táblájára!
Húzhatják! Vonhatják! Téphetik!
Rúghatják és alázhatják de az csupán a test, s a lélek mindig máshol jár!
Elszáll, s visszautat nem keresve szabadságban vár!

3.
-Minő pártfő a pártfőnök, pártoló pártok pártatlan hozzáállásában!
Mindenhol a világ bojtárait kiállítva
Az amazoni vízfelhő,átváltoztatott napsugaras sivatag kiszáradt oázisaiban!
Vízesés a másítható lélek képében!
Átírhatóan, zuhatag az esőerdő kiszáradt hegyvidékeit láttatva!
Vakon nem látnak a fényben!
Látva érintetlenül néznek a vágott filmkockákkal vak jeleneteiben!
Részleteket nem nézve, sötétbe vetített igazságok a fénynek mutatott felszíni festések nem megválogatott színeiben!
Minden mindenhol, mesterkélt mesterség mesterséges mesterségeiben mesterien megtervezve, az utakat látva, keresve és érintve!

4.

-Takart tudati rang!
Leporolhatatlan, lepel alatti titkok politikai hálója, elektronikai másában a jövőt alakító EMBER, körleti hadgyakorlata!
Titkosított kincs!,ami nincs!,de van a van létidéző jövőjében, a pók hálójával összefűzött elekrtonikai légtérben!
Hadmenet egy háborúban!
Arcon az arc látott másában!
Katonai alakulat a had fogságában! Hadakozó arckép a világ nappali tagozatos önkép stratégiai vonulásában!
Kimutatottan, bemutatott őrlemény!
Darálható! Szárított! Visszaforgatható felhasznált áru!
Kínálva! Feltalálva!
Tálcákon bemutatva! Szépítve körítésként!
Köretben eldugott, mikroszkóp képében láthatóan láttatott méreg !,egy-egy kiadagolt adagban!
Adagokban adagolva, s a nép asztalán felkínálva!

5.

-Röpke színpadi tánc!
Benne született születések! Megszületve vad románcbéli tévedések!
Értéknek számított érzelmi ugrások!
A világ elfektetett érzelmi útvonalában, vad hév hitével átitatott értelmi száguldások!
Utak porában jár a lábatlan magány!
Mesteri a tandem ugrásokat végző dramaturgiai rendező! Ő, aki értelmi szózatban, lopva tart nyilatkozatot a fejlécek alatti polcokon!
Az elzárt szinoptika rejtelmeit titkolva!
Az összegezhető életek tartalmait takarva!
Hisznek a hirtelenség mutatott érzelmében!
A világi bál zenei fesztivált rendez kint téren!

6.
-Színfoltok láthatatlansága!
Szinoptika!
Az érzelem eredete! Maga az EMBER, ki lát az éjszakában!
Értetlen értelemmel, nézve kutat a nappali homályban!
Eredet és tényfeltáró lelet!
Kutat érzelemben a kutatható értelem!
Vakon hirdetett HIT hitének értelmezése!
Távolléti Szenegál vendégszeretete, bár oltalmakban kivetíthető béke lenne az országok békétlen háborút indító békétlenségben!

7.
– Az értelem kérelme!
Takarva az eltakart kérlelt kérelem kért elemeiben!
Kit is érint a kért elem!
Elemekből, ami elemek részeiből elemet alkotva elemi részekben szétbontott ioncserét végez a léti tartalmakban!?
Tételek megfogant tételeiben!
Ad a mag!
Ad a tag!
Ad a teremtés természete!
Ad a természet féken tartott teremtett léte!
Fényévek távolságában!
Fényt gátol a napsütés az éjszaka napsütésében az éji világosságban!

8.
-Ráfér a szív, egy kihelyezett kulcstartóra!
Elfér az érték egy polcra helyezve tárolt dobozban!
Megfér a gyűlölet és a szeretet a megtűrés tűrhető állapotában!
Átfér a mesék mondata, egy tömlőbe csúsztatott levélbe írva!
Kifér egy lyuk átmért vezeték belsejébe tolva!
Befér egy zárható doboz belső tartalmában!
Zárt lét lenyomatait oldható bombák adományaként, melyek oltott érzéket adnak az életekért!

9.

-Koldus értékben művi egyletek
Filmet forgat a megtisztelt műlegyet!
Várt a nép ígérete, s tanismereti lagúnák rejtelmeiben vesztet okoz a képi regények képmutatásos tisztelete!
A vén HIT hiszékeny elmélete!
Az örök igazság igazságtalan igazságában megmért fizikai érzete!
Ad ! Kap !
Ódázva latolgat!
Adott az adható adakozásban a mutatható mutogatás az oltalmak okult társadalmában!
Az életjáradék ajánlott pontjaiban!
A hermetizált érzelmek, a hermetizált valós, igaz érzékek!
Színdarabokban előirt érzelmek, s a világ körbáljában szenvedve nevetnek a lelkek!

10.

-A fanatikus lét mesterei!
Az igazságot kereső EMBEREK vak hitű harcai!
Trendek NAPÓLEONI háborúi!
A valótlanság valóságai!Átköltött mennybéli lét gazdagsága!
A polgári jog megvédhetetlen igazsága!
Gazság áldozatai! A feláldozható lelkek alakjai!
Szellemek valós láthatatlan látszatai!,s a megmagyarázhatatlan igazság érzelmi harcai!

Szólj hozzá!