Április 7-10

1.
-Mond az értelem! Mindenben mondható a játékos küzdelem!
Elment! Elvitt! Elkóborolt! Értékvesztett értelmiségi félelem!
Kapottan kér mind az ÉLET! Vakbuzgó hitekben évezredes törmelékek!
Ki a fia a lélekvárak eposzainak?! A hajón kínált két létben élt vándorok igazságainak?!
Hol látnak tisztán?
Hol értenek valóságban?
Hol is éreznek tiszta, kimosott álruhák alatti bábok játékaiban?
Hol valós a valóság meseországa? Hol is akaszt a félelem igazságát a valóság mai földi megígérten biztos hitek béli alapok alapja?!
Vadul látnak szent hiteket!
Vadságban bűvölni véli a láthatatlan életeket a világban!
Álmos hadvezérek szolgakész túlfűtött létekben, szolgálatkész katonák történetei a mesékben az életekben!

2.
-Ősi lelkek vándorló kalandorai!
Végzetet kínáló értelmi vészjelek áldozatnak felkínált élet aspektus harcai!
Művészet!
Műkedvelő értelmi létek!
Kiiskoláztatott a kollagén szövetekben összevarrt, jövőt jelölő, értéktelen tévhitben a szemlélet!
Mű a műkincs!
Művészet a tekintetben kiírt, értéktelen képlet!
Válogat a mindenki egységtelen harcában a békét békében elgondolt tételi rend!
Ősi! Művi! E léti!
Jelenben a jövő képei! A jövőt jelölő múlt árnyéka, mind irónikus a letéti létek önkritikus, önszólamú, önciklusos önuralmi, ÖNÖK kérték, önöket élteti a mivel is értékelt a mi az én, őket szerethető TE egészedben!,maga az ÉLET!

3.
-Víg! Vidám! Két énben megmutatkozó harcos életek létei!
Művészien takart énképekkel díszített jelenetekben!
Működésben mindenben szervezetlen szervezetek együttesen!
Humán, reál tantárgy tanmenet eseteiben az átlagban átlagos, alul és felül is elismert, végzetet jelölő esetekkel!
Oda-vissza liricizmus!
Át másolt szarkasztikus cinizmus! A művi műtött öntusák játékai, mindenhol mozifilmekben adják ki a teljességet a bájolgó szerethető szeretet fallikus szakaszain! Mintákban!
Várak állottak egykoron!
A lélek erejében az énkép tisztuló tavirózsás jelenetében!
Mostan a majdan elzáródott léteiben romok poklában olvasztanak új ábrákat az arcok eltakarására a tiszta fényekben!

4.
-A foglyok leszületett áldozatai!
A rab madár megszemélyesített foglyai!
Rab az EMBER! Rab a saját fogságában! Rab igát vontató szekér, pásztor mintázatában!
Mikor és hol?,is újjá szülten, újjá is érve?
Melyik kor szellemében lesz őshonos a lélek képe?
Melyik is az igaz? A maga nagyságában a nagy?
A megszállott lelki érzet, melyben kivirágozhat az érzet?,amelyben otthon érzi magát az EMBER?!

5.
-Ritka diszkomponens!
Várat meglelő, lelenc katonákra húzott anonim szerzetesi rend!
A trend!
Valós végzetet átírandó tételek, melyben lapozgatható könyvet tart kezében, az EMBER!
Ősi alagutak! Felkínált életúti tartalmak! S lát a vezér!,a hátsó zubbonyba rejtett életért cserébe!
Egy-egy rendezett díszterem keretében az emigráns életek felakasztott életet ért tény igaz tükrében !
Fogd a létet, s haladj tovább!
Mástól kínálva, invitáld az élt derű látszatát!
A derű látszatvilága egy lencsében vonalazható, napirendes ábra!
Amely,mely elmosódott tükörkép az igazság világát a kézben tartva!

6.
-Köszönt a léti hitérv!,amely értelmekben kimért!
Felállított bábuk, nagyság szerinti elosztásokban, adva kapott szólamok belső hang némaságban!
Ősvezérek kulissza titkai!
Rímkereső oszlopok mögött a lélek lelkeinek túsázó harcai!
Vár áll!,várrom alatt!
Vár a várak építése közben bemutatkozik maga a had! Hadi értelmek!
Ősi, logaritmusos jelentések, melyek jelenetek!
Hidegvérű, harcos áldozatok!
Áldott szentélyek oszlopaiban lakozva maga a lélek őshonos!
Bárgyú színészek! Lampionos művészek!
Vitézi lovagok, kik kalandoros kalandorban megbújva elbújó őshonos lakosok!
Egy az EMBERBEN! Egy egyben! Egy egynek! Egytől egyre száll a végzet!
Hitelesített, hitek értelmezésében magán alakulatok szórják a lampionos bálokra a meghívókat a tereken!

7.
-Neve sincs senki földjén áll az átok!
Az áldoztatott lelkek, szintézist gyakorló harcmenti hadszinterein!
Mutatható őslakosok! Mutogatható kalandorok!,
A multifunkcionális látást gyakorlók! Mind pergamenttercsre író bojtárok!
Ítélt az elítélt!
Elítélve, ítéletre csábít a híres anonym lelkészet!
Birtokló, bürokratikus, megigényelt néposzlatás!,egyet adva, jobbra el!
Egyet kapva,balra tolva! Egyet-egyet, hátrahagyott körmenetben a szkeptikus, világi elmélet nevel!
Igaz lehet a gaz!
Igazságtól duzzad a nép csőcselék árusaiból alkotmányra ítélt nemzedék, s utalva, utánbiztos utánajárásból húznak ma egyéni mércét!
Igaz csak a mese,a mesékbe vetett hit értelmi értelmének lényege!
Amit a hinni tudni, adva akarni kell a lehetséges hitek alapján a mesét mondó mesélőknek!

8.
-Hipnotikus bájelem!
Lopva siet, rohan az EMBER!
Érten ért tettei létét élten értve néz, s nem lát a vakság felavatott szentélyeit szemlélve
Kerekasztali népgyűlést rendez az égi népsereg!
Angyalok szárnyán száll a képzelet! Hitetlen közgyűlés egyben egy a számvetést kiváltó tény!
Alaptalan értelmezésben, alapoknak titulált évezredes történelmek hitetlenségében!
Lakkozott lakosztályokban, időt rumbában járó, táncoló muzsikusok!
Világot megfestve színlel a nép, s az akasztott bohócok karikatúráiból nézve tép!
Tép, egy-egy darabot! Tép egy lapra írt dokumentumot!
Tép egy színezett rajz ábrájából egy részletet, s hozzáteszi mindenki a magán tulajdonából származó színészi képzetet!
Igy-úgy elvész a lélek magán históriája, s közgyűlés lelkendező ifjait tűznek a történelem tűjébe az elvarratlan szálak csomózott részei után, egy újabb szálat az útvesztések sorozatos részleteihez!

9.
-Mozgató a léti fanatizmusban láttatott életúti létek alapján írható végérvényes történelem!
Tört nemzetek! Szívek légtere!
Értékék elkövesedett életúti rendszere!
Leimádkozott értékekben néznek, de látva, láthatatlan oltalmak oldatait fecskendezik a lélek testének!
Hazudva szépnek jót jól szólva!
Igazul, az igazság aláírt végszavában az ÁMEN kultúrája!
Valóságban a valótlant útlevéllel útjára bocsájtva!
A homály árnyékában a szellemi nagyság valóságát érezhető életúti magányban!
Kérten kapva,jót jól szólva!
Adottan adva,a játszó bábszínházat műsorra kínálva!
Kuruzsló nép igazat az ígéret szavában az emlékek tisztaságában!
Adva ad,mutatva mutat a múzeumi bemutatások ókori útjait járva, csupán csak mezítláb a csatákban!

10.

-Művészi szinkópa!
A világi bálok mesésen mesterkélt játszóházi arborétuma!
Minden NEMZETI mérték értékében a világ változatlan zenei ütemeit hozva,felszíni vízesésben!
Kottázva! Táncolva!
Művészien megfogalmazható meghatározások élettani rutinját járva!
Táncban! Mesékben!
Mondott, hangos és hangtalan csend szavában, ordítva üvöltésben!
Lélek és szív morajló áradata!
Titokzatosan, titkos lelkek éljenző kiáltása!
Művészek meghatározhatatlan lelki impulzusában, fogható a foghatatlan lélek imitált változatában!
Tudva! Értve!
Kapva és kérten!
Kiérlelhető kérelem, minden esetlen eset tárgyilagos ügyét tárgyaló mindenségben!

Szólj hozzá!