Temesi Éva Irodalmi Kör

Temesi Éva Irodalmi Kör

A Temesi Éva Irodalmi Kör egy irodalmi-művelődési kör Pest megyében, Érden. Megálmodója, szervezője, Habos László, Csuka Zoltán Díjas irodalmi szerkesztő, Poly-Art Díjas író, költő, aki 2011-óta tagja a Poly-Art Alapítványnak. Az Alapítvány egy olyan művészeti csoport, melynek alapítója dr. Tállai Katalin, 1995-ben azzal a céllal hívta életre, hogy Érden és annak vonzáskörében élő – elsősorban műkedvelő – alkotók számára bemutatkozási és fejlődési lehetőséget biztosítson. E szellemben indult útjára a Temesi Éva Irodalmi Kör is. A tagok célja a művészi szép iránti fogékonyságra, az esztétikai értékek fölfedezésére és megbecsülésére való odafigyelés, valamint az, hogy a kört látogatókból irodalomszerető és -értő olvasók, áldozatkész művészetbarátok legyenek. Ezenkívül feladatuknak tekintik névadójuk emlékének ápolását, költészetének minél szélesebb körű megismertetését.
A Kör névadójáról pár sorban magától Temesi Évától, aki következő sorokat írta 2013-ban: „Metzger Béláné Temesi Éva vagyok, 1937-ben születtem Budapesten. 7 éve vagyok özvegy, 2 gyerekem és 5 unokám van. Gépésztechnikusi végzettséggel voltam szerszámszerkesztő, csoportvezető a Ganz Villamossági Művekben, valamint tervezési ellenőr. Magyartanár akartam lenni, erős irodalmi érdeklődésem miatt, de Rákosi „elvtárs” úgy döntött, hogy egy kiskereskedő /aszfaltkulák/ gyereke nem tanulhat tovább gimnáziumban. Így kapott gellert pályafutásom. Nem voltam egyedül. Technikumi osztálytársaim közül volt, aki szobrász, grafikus, festő, író, sőt balerina szeretett volna lenni. Később életük folyamán ők is alkottak. Az 50-edik érettségi találkozón rendeztünk is egy kiállítást régi iskolánkban a versekből, szobrokból, drótgrafikákból. Verseket már kiskorom óta írok. Soha nem próbálkoztam csatlakozni az akkori irodalmi élethez, mert az a megfelelési kényszer elriasztott. Osztálytársaim rendezték az első szerzői estemet az Arcvonal Kávézóban, 2006-ban, Balogh János drótgrafikus kiállításával együtt. /Ő is osztálytárs volt./ A verseket Györgyi Anna, az Új Színház művésznője adta elő. Második szerzői estem az érdi Művelődési Házban volt. Előadók: Szalay Kriszta, a Thália Színház művésznője, Taskovics Judit, a Német Színház művésznője, aki Balogh János drótgrafikus képeihez írt verseimet énekelte saját megzenésítésben, gitáron kísérve magát, és Dizseri András érdi versmondó. Az est szintén kiállítással lett összekötve. Itt Balogh János rézgrafikái mellett Ilka Gábor kicsi szobrai is bemutatásra kerültek. Műveim olvashatók az érdi IRKA Irodalmi és Kulturális folyóiratban, a Poly-Art zsebkönyvek sorozatban, és a Poly-Art antológiában.”
2018-ban Temesi Éva letette a tollat, de itt hagyta örökségül verseit: „Hogy mi van ott túl,/ Te már tudod,/nekem várnom kell a tapasztalásig./Addig rágom a rágós napokat,/amíg a fogam bele nem vásik.” írja Gyász című versében.
2021-ben januárban a következő tagokkal indult útjára a Temesi Éva Irodalmi Kör: Habos László, Somfai István, a Poly-Art elnöke, Birkás Erzsébet, Fajkusz József, Feketegyarmati Sándor, Győriné H. Angéla, Karácsony István, Kissné Lehoczky Gyöngyi, Kósa Márta, Kreischer Nelly, Metzger Balázs, Metzger Zsuzsanna, Petrik István, Rendik Zsuzsa, Szigeti Eszter, Varga Zoltán, Vincze D. Jutka, Votin József. A Temesi Éva Galéria alkotó tagjai: Ilka Gábor, Kávránné Szedmák Ilona, Pozár Anna, Szekér Gizi, Vincze D. Jutka, Votin József, Marik Adrien. A világjárvány miatt személyesen csak szeptember 15-én találkozhattak Érden, Kissné Lehoczky Gyöngyi házában. Ide az alapító tagok mellett új tag is eljött. A meleg hangú baráti beszélgetésben bemutatkozott Bajkó Katalin, aki felolvasta legújabb novelláját is. Aztán minden hónapban találkoztak a Temesi Éva Irodalmi Kör tagjai Kissné Lehoczky Gyöngyinél, ahol felolvasták legújabb írásaikat, beszélgetéseket folytattak, és kulturális programjaik szervezését vitatták meg. 2021 decemberében a Poly-Art Alapítvány elnöke Somfai István és Habos László, a Temesi Éva Irodalmi Kör alapító tagjának a szervezésében, Érden a Parkvárosi Közösségi Ház termében bemutatásra kerültek a Poly-Art füzetek (Petrik István: Hajnal dereng, Rendik Zsuzsa: Asztal fióka, Vincze D. Judit: Lelkem tükre, Kreischer Nelly: Az utolsó stáció), valamint Habos László legújabb az Új utakon c. kötete.
Temesi Éva szellemisége ebben a közösségben tovább él, világfájdalma, derűje, lelki vívódásai, nyugtalansága, kiegyensúlyozottsága, az élete és munkássága, az álmai feletti nagy csalódások és nagy összeroppanások felhői most felettük függenek, az idő előttük áll. 2022-ben a Temesi Éva Irodalmi Kör tagjai ugyancsak minden hónapban összegyűlnek Kissné Lehoczky Gyöngyi lakásában, jó hangulatban és nagyszerű programok megvalósításán dolgozva teszik tartalmasabbá életüket.

Szólj hozzá!