Május 22-25

1.
-A líra!
Mazsorett bábuk retorikus reinkarnációja!
Híresen szépek!
Gazdagon szegények!
Önkábulat művészi báljaiban, értelmi érzelmekben részegek és méltó zenészek!
Öntörvényt tisztelve, örök mécsest égető lelkek egyéni egysége!
Periódikus rendszer alapszabályait az irodalmi eskük állítmányában kivetítve!
Furcsaságok érzelmi tartalmaiban, lírikus elégiát követ az érzelmi angyal az öntudatos, öntudatlan bálok világában!

2.
-Szerkeszt a mozdulat!
Mozdulatlanság folyamatában mozdít maga a mozdítható mozdulatlanság mozdulata!
Szerkesztetten szerzőjogi védelemben, védő szabadságot ad a test a lélek szellemében!
Szíves örömest!,látásban kegyelem!
Hideg melegségben, menekítő közelség a test érzetében!
Átható, lélekölő tudatlan emberség, az emberiség kuruzsló szelleme, bölcs humanista elméletben a keresztre feszített jelkép jelképe!
Jelentős intelmi, manipulatív szemléletek, s a fogság rabságában fogadalmak közt raboskodnak a lelkek!

3.
-Művészien művi!
A faktor tőzsdei hozamában, hozottan léti!
Kimért tételi sorszám! Rendszámmal ellátott élettár!
Kivonatban összeadott! Összesített labor mintázatok!
Hitelesítést tagadó, a mind mindent áthozottan felkínált választójogok, ama emberi mintázatok szobraiban!
Kövült kövületek!
Hirdetve népjóléti köregylet! Humanista szolgálók!
Akaratlan önbálok, egocentrumok körtáncai, s a szegény gazdagok, felnegyedelt alaktalan bárói!
Értelmi szenvedés!
Érzéki számvetés! Érzési téveszmék, s mellékszereplőként a gúny az életben, a koronát szállító rabszolgákat üldözve, vakon fut az lét sűrűjében!

4. (Suli után !)
– Ama üzemeltető közintézmény!
Az életek sava-borsát szóró léti törvény! Elégiát író humor!
Számvevőszék szerint adottan osztott gúnyból áradó mámor!
Haramiák vezér nagyjai!
Az olimpikonok versenyt futó bárói!
Kemencés tábortüzek körül, szenteket avató, őrült ciklonok asszonyai!
Hit nélküli szerzetesrend!,a ma meg nem született, írásba leírottan a trend a rend!
Hamis alanyok!
Hazug,mámorral megitatott népi talentumok!
Ős a hős!,a part menti sétány telephelyén, ott ahol a nád közt úszik az aligátor a víz felszínén!

5.
-Megitatott nemzedék!
Szépen szóló léti mesék!
Hazugnak igazat! Hazugnak hamis,hazug szó szavát osztó hangos szóban írt szónoklat!
Hitek hit nélkül hittel!
Hiszek egy mondatok a szegények oltalmi díszítésében!
Harcoló világok!,belső és külső fényképrajz ábrázatok! Aknára lépő gyermekek hada, amelyet serlegbe díszítve adnak át, jutalmat osztó, szolgált szolgálatokra!
Külcsín, mint a felakasztott versenytábla, fizetett szolgálatokba kitett, elérhető célt meggyalázva!
Az éves évezredek évenkénti éveit célzó nagyságok, kicsiny hűségvárában a hozamok kiszámolt, karikákba fűzött láncok, láncszemeinek sorrendben rakott nagysága!

6.
-Szolgálatkész szolgaságok!
Szolgált szolgálati aránypárok!
Alakultan átalakított, egy-egy, aránypárok!
Átalakultan átalakított egy-egy ritmusban megénekelt testi trend!
Lelki,induktívan fizikai!
Ellenálló! Vezető! Harcoló!
Meghajlóan bealázható lélektani riadó! Ritka madár kompozícióban, száll az éjben élő angyal!
Repülő nagyságok vázolt ábráiban, ábránd az élő lélektant kívánó élet!,statikusan átírható vízumában!

7. Suli után!
-Ment a menet!
Mentő had, a hadat üzent nemzeti szervezet!
Az egyén szlengbe szórt, szótlan hitét értékesítve! Vállal a léti tréner szerinti mese!
Mesében, a szép ígért létbe íródott, tréner hadtervezeti rege!
Létesítő!
Raktározva azonosítatlan, holtig tartó nyugalom a latban!
Adhatóan adottan!
Akadozott, másléti megfogalmazásban, áthozottan adva! Adott!
É lét nem azonosítottan látható érzete! Eme keresztet cipelő test, érzékelt léte!
Ment! Mennek!
Mehet a seregbe zárt tömegben az egy!
Az egyén akivel, akinek, akiben, akiért,aki az egy lehet az eggyel az egyéni tömeg egyéniségében!

8.
– A szó szavában a némaság hangja!
A víg kedélyű hipnotizőrök politikai belviszályában!
Az ordító üvöltés hangtalan csendje, mutatja magát a hangos világi harcokban!
Hiszek talentumok!
Hitekben variált gondolatok!
Egyéni feltevés, az élt élet szerenádja énekelteti szépre a mesét!
Kívánt oltalmi bálok hazug világában!
Élten holt a NEMZETI NÉP szíve!
Lelkében azonosítatlan érzelmi hitek közt keveredetten élve!
Moralitás művészetben!,mindenhol kincseket keresve kutat a nép lelke!

9.
-Visszafele élve születik a lélek lelke!
Komondor által átlőtt Hermész íjával tördelt lélekben!
Állatok testekben!
Lelkek fejlődő angyali képlet Isteneiben!
Hitárusok!
Bolond tudósok!
Tudatlan polgári bárók!
Hajadon kiskirály nebulók!,kik fertőzött angyali démonok!
Kispolgárok!
Fejetlen, angyalbőrbe bújt őslakos, díszeket lobogtató zarándokok!
A minta!,szépen kifestett szobrok alanyaiba mártott,őskövületi testek megmaradt maradványa!
Testek alakjai fejek nélkül!
Lovagló inasok vágtája az út nélküli porba írt, hamuval díszített gyémántok naptári kalendáriuma, adós adóst adóztatva!

Szólj hozzá!