Június 26-30

1.
-Művészet!
Lágyan ölő érzéklet!
Ölelő! Igézett!,mondai általányban megfizethetetlen mérleghintás tévképlet!
Háromágú szigony!
Őrök léti arborétum!
Hitelesített mondai kör!
Intézett, intézményben oktatott tévképlet!
Hajdanán álmodott álombáli béke!,eskető filmszövegben az igazság megosztása a lelki érzet valóját vetítve!
Adva! Adottan! Adhatóan!
Adakozva! Akadozva! Akasztva!
Aranyló lét áldásába csomagoltan el is szórva!
Elvétetten vétkező maga az EMBER!
Az alamizsnás körforgások egy-egy az egyén maga a magán oktatás több központú én táborainak homályosított várában!

2.
-Mesejáték!
Valóságban képviselő érték!
Intéző intézmények! Intézett, intéztetett!
Közérdemű értelmekben, közzétett tételi jelenetek!
A főhősök alanyi mítoszai!
A mellékletként hozzácsatolt, zászlót fogó porontyok katonái!
Az ima kéréseit érezve, hipnotizőr látnokok az egyéni rangként álmodó parasztok!
ŐK, akik lelki lázadó foglyokban, szabad rabok!
Szabad szárnyat a mesének!
Szabad lélegzetet az epikát, bronz szoborba öntő értelemnek!
Szabad lelket a mitológiát idéző, jelen szellemnek, s szabad szabadságot az óda illemtudó jelmezét hordani tudó, valóságos érzelemnek!

3.
-Hittel hisznek!
Mélabús lélek lelkeiben a lelkek! Virágzó éjnek színpadán, táncolva jár a fény, a lábatlan tudatban, vázolt látszati ábrákban!
Mozaikos színlavalkád árnyalt árnyalataiban!
Hasonuló változatokban!
Kitárt érzet!,kitárt árnyalt árnyalataiban!
Kitárt képzet! Kitártan szabad! Szabad szabadnak lenni, szabad rabság tiszteletében élve tisztelni!
É világ küldönc léteinek külön kért érdemeit értékként képviselve nézni, és látni!
Látogatóságokban! Látszati arányok körvonalas változataiban!
Körbe-körbe!
Kérlelt tiszteletes tisztségeket értve, értetve!
Epikás dallamok hangtalan lelki lírainak epigrammás változatait színesítve, színtelen-színes ékkővel díszített koronák rejtelmeit szemléltetve!

4.
-Hit hitében kevert egyveleg a fertőzést kiváltó NEMZETI elv
Koldusbotra juttatott élet!
Koldusra nevelt, én képzeti tervezet! Koldus a szív szemének tükörképpé varázsolt fényében!
Nevelt nevelés!
Nevelten utasított, tény ártó kín tevékenységében egy riasztó lövedékké alakított gázt oltó pisztolyt!
Riasztó! Riadó!
Ritkán rikkant a remetés, űrkolóniás kommandó!
Határsávon súrolva! Határt szabó, kolóniába rakható szív szívvel, számadás a ténnyel!
Elkorcsosult maga az EMBER!
Tenyerébe kap értelmet a ténnyel!,de még homály sötétségében jár tudatában, láthatatlanul nektáron úszik a hegyvidék lavinájában!

5.
-A művész, a színész!
A stílusban elvész az ész!
A bűvész, maga az EMBER!
A kudarcban felkent kenetbe vidámra varázsolt színeket színesítve! Keverve!
Oktató a lét
Oldható a lég!
Adomány a misztikum csillagi ábrája! Oktat a varázslat!,bűvész a világ az EMBER cirkuszában!
Ott a lét varázspálcájával kevert kenettel rajzolt, űrbéli valóságában!
Adott a tudomány!
Adható a tudás tudakozó vágya!
Érezhető a fájdalom boldogsága, és boldogság lehet a fájdalom átélt, manipulált oktató tartalma!

6.
-Vakon vezetett vak világtalanok!
A világ apparativ kapcsolódása az űr galaxisához, magában a valóság megragadásával a váratlanság várt látogatása árán!
Áldozottak a testek lelkei!
Áldást kért a test testének teste!,amelyben áhítattal könyörög az EMBER!
A mezőt egy világnak képzelve!
Átkozva mormol magányában, feleletet!,terveit mérlegelve, s megtetten tévesztve!
Áld a máslét homályában!
Hisz az evolúciós körkép valótlanságában!
Okoz okot! Oktat okozatot!
Okozatban okkal kódol oktalanságot!,s oktalanul okít játszva mesejátékot!

7.
-Szögletek szögfüggvényein levezetett!
Virágkarnevál mini állambeli képletében elrendezett!
Filmfesztiválok vállalkozásait elnézve, kergető játszóházi jelenetre írt, nézhető nézettség az élet élete!
Tündöklő! Létező!
Nyomorult nyomorultak!,nyomorultan!
Szervezett!
Ékkő éktelenségére kiállított, léti programládákba csomagolt elnyomások!
Kardot forgatva nyertes lázadók, s a lét törvényét kimagasló tudattal elfogadó, befogadó foglyok!
Hamisíthatatlan másolatok!

8.
-Vád! Vágy!
Változó arányos árnypár! Mesék!
Kalózok történetei! Királyi nagyságokra átírt, jelen végzetek elbeszélő tünet együttesében kiírt rendeletek rendszerei!
Hiba! Oktatott kódrendszer!
Oltott nemzedék!
Fertőzött értelmi tényekben a tény!
Termesztett tenyészetek!
Ima idézeteit mormolva, elgondolkodtan vádalkut köt az értelmi végzet az érzelmi tónusokban!
Kitöltötten töltetlen elemi részek fényévnyi távolsága, világvége a túlvilág megfestett otthonába!
Lehajtott fejjel nézve lát az EMBER, s búsuló juhászként ül magányában, szeretetlenségében!

9.
-Csomagolt!
Gyártósorra tervezett lajtorján!
Mászó testek! Mártózott!
Lég légterébe folyó testnedv, cseppenkénti cseppjeiben, molekula számtanában adott test testében!
Levezetett lélek!
Letett létben elvész! Szenved!
Kiégetten a gúny tárgyilagos szeretetében, párducokkal vetített film, egészbe húzott egyvelegben!
Kicsi és a nagy!
Óriás és a törpe!
Hamupipőke kendőjével átcsomagolt érzelmi test az érzéklet szépségében!
Finoman figyel!
Nézve látottan rendel! Intézve, kért értelemmel, figyelt figyelmek összetartó műveleteiben!
Felszínesen és átérzett, érdekmentes létezésekben!

10.
-Letünt!
Csillagközi invázió!
Harcoló égbolt!
Adottan,társadalmi morált árulva gátló!
Híres a NEMZET! Hitetlenségében szenved! Látogató! Szép indulós! Harc menti riasztó riadó!
Válogatva váltott! Vállalkozva áldott!
Változóan,vázlatban íródott! Vám szerint, vámot kérő, megfizethetetlen akarnokok!
Csarnokok! Előadási szinkronokra! Mesejátékok játékaira!
Árulkodó, életben íródott jelenetre! Jelentősen, igen-nem követelmények elfogadtatási képleteiben!
Az EMBER szava! A nép indulója!
A NEMZET csalogánya!
A rikkantó riadót előadó énekesek beteg áriája!
Könyörögnek incselkedve! Kérnek lehajtott fejjel menetelve! Hazugságban igazat akarva csalnak, s művészet bohócaként adják elő a szeretet érdektelenségét, az érdek öncélú önismerete tiszteletlenségében!

11.
-Hittel párosulandó!
Művészileg elfogadtató!
Csalfa az EMBER attrakciója!,e lét tudatlanságát átfogó, tudományokra húzott evolúciójában!
Nagy életek! Lebontott, vázlati jellemek!
Hősök! Érdekelt végzetek! Érdemileg fejre, fejeket akasztva képviselt egyletek!
Tudomány és HIT!
Méltó és méltatlan! Remény és rendszerezett rendszertelenségek!
Örök lét és fogva tartottan, felakasztott, tételekre kiírt végzetek!
Királyok és katonák! Császárok és alattvaló rabszolgák!
Látogatók és láthatatlanok! Végzetek és örök múltú, jelen indulati harcolók!
Az egyén képzelt terve! A mágus,domináns hite! A gyermek, félrészeges egészsége!
A koldus,kinevezett harcoló énképe! A testek ülést gyakorló pihenése! A szív hanyatló érzelme!
A száj, ordító tételt soroló parancsa! Az összetartás széthúzó programja! A hiba eltökélt tervezete!
A jótét alagutas rendszere! Az EMBER, emberbe látott több képű én ,énje!,s az igazságok hazugságba összekevert kinevezés,elfogadtató ipari rendszere!

12.
-Látogató kalandorok!
Félbe vágott a végzet lelki élete!
Vártan várt váratlanságban,féltő érzet, végzett lelke!
Hitvallás és evolúciós!
Terelt művészetben, szintetikus életet fenntartó léti tiszteletek!
Tisztelt NEKED!,VELED!,NÉLKÜLED!,ELLENED!,többes rangú egységes méltósági rendek!
Hirdetett érzéklet!
Híres, szép, mesteri élvezet!
Hermész kanális himnusza! Védelmező, vétséget elkerülő védekezésben, tisztes tiszti rangot adó a nép embere, ki életben élet a meghajlás fő- fő jellemét képviselve!
Igazul hamis a lét!
Hamisan igaz a vég!
Hitben igazul valótlan a hamis igazság, s az élet vétó jogán kér akasztott embereket a valóság való háborújának menedéket adó kapujánál!
13.
-Szónoklat!
EMBERI szigorlat!
Rég múltú egyének! Hirdetve, szépen szóló, ékkő meséjébe rejtett, rejtőzött léti élet!
Igazságot, szívvel!
Igazat lélekkel!
Áriában elénekelt, nem értendő részletekben elkeverten bele is kevert a szoprán magas hangzásába,az ordítás lelki fájdalma!
Üvöltve!
Súgva!
Nem érthető szinkronban! Nem hallható hangban!
Nem tanulható oktatásban!
Nem tanítható!,értékelt életben értelmezve ható!

Szólj hozzá!