Július 8-10

1.
-Szól az ÉLET hava!
Hermetikus értelmező értékekben elásott énekek dúdolható dallamában!
Hangosan, hangtalan áriákkal!
Fél-fél évezred éveit elszámoló a számtan értékelt logikájának adott értékeit kimintázva!
Háborúban menetelve!
Igazságot félve, félre is téve!
Hirdetményekkel!
Szolgakész lelkek, szolgálati kelengyéivel!
Egy-egy adott titok!
Egy-egy felállított oszlop!
Egy-egy félten félsz egységben az egy!,motoszkáló, markolható legenda, nem fogható tartalmát adva!
Intve és intézve!
Ígérve és ígértetve!
Adva! Elvéve!
Elveszett és megtalált eszmék tartalmait szemlélve!

2.
-Az Élet riadót fújt záloga!
Eltetten elvész a logaritmusok záradékba futtatott alanyi jogra alkotott, alkotmányos joga!
Féltetten! Féltő lét értelmét hirdetve!
Érdek érdekben!
Érdekelten, tanösvények útján kitett, zászlóba fűzve, rakottan hajtogatott vélt élet!
Véletlent vadítva! Véletlent elhitetetten, nem vélt fordulókba!
Kódult érzelmekben!
Kód alapján rendszerekben!
Futószárra feltetten, válogatva, sor szerinti rendekben!,rendezetlenül!
Érzelmet hiányosan!
Hiányolva, hanyagul állított oszlopok aljához rakva!,s nem áll az általánosság az állam közintézményében megálmodott alkotmány hirdetményét stabilizáló támaszok alátámasztása!
Körfordulós játékok adják a becsült becsületekben az igazság hatalmát a lélek otthonában!

3.
-Véletlenség hadterve!
Vélten tudott az élet, vétlenségben megnyilvánult, most kell történnie!
Mehet a menet!
Mehetne menetelve!
Mehetnének menet közben a nincs út, az utak választott útvonalait nézve!
Hatott hatások!
Hathatatlan a hat élet éveiben az érzett ráadás a jövő múltjában!
Nem törhető! Nem történhető! Nem értelmezhető! Nem érthető! Nem értékelhető!
Nem eredeti eredetben, nem számolható a lehetőség lelehetőségi lehetősége!
Nem jós a jóslat!
Nem jótékony a jótét tétele! Nem jós a jól sugallt jóslat, amely érzelmekben jóvá tett tételként oszt lapokat!
Kártyázva az est reggelében a hajnalt átfogó éjszakai fényben!
A délelőtt esti napsütésben, a játszó játszóházak koraérett játékait, játéknak értékelt értelmezésben!

4.
-Fedett arborétumi kertekben!
Zengő ének csillagközi vetítésben, hallhatatlan hang kíséretével! Kisértet járás kint a téren!
Holt nemzedék!
Aranyba öntött értelmi növendékek sírjai!
Domborulatok!,az út porát díszítve!
Sivatagi központok részletesen kistafírozott tervezetében!
Mindenhol a hegy hegységeinek helységeit eltüntetve! Kalapács! Ásó!
Földnemes Urak katéteres váz alanyai!
Hozzáláncoltan!,kötve a mag, keltető arborétumában! Hírdetett népélet szerinti népítélet!
Humánus átgondolhatatlanság történetében ott, ahol ott a gépezet! Irányítva!
Átkódolva! Rendszám, szám alapú, szám alany, szám szerint számok számokban!
Képlet az ÉLET! Képet megfestett egy részeg elmélet!
Festményt tintával áthúzva grafikázott egy grafikus, s modern számmisztikával osztott-szorzott egy-egy, józan-részeg-szipós, szórakozott professzor!
Ő! TE! MI!,mindenki aki addiktológus!

5.
-Varázslat!
Mephisto grófja gyalázat! Elér! Visszhangzik!
Kotta rendben ,zenében zenélve eljátszódik! Humoros testbeszéd!
Elírt, víg kedélyben száműzött, jajveszékelt érzés!
Értelmi díszköppeny!,egy érzelmi, báli köntösben!
Értékelt érzelmekben!
Értve nem tudható, tudományos feljegyzés aláírt rendjeiben!
Holott! Hatott!
Halotti tor után rendezett lakodalom!
Sokat mondott óhajok leleményes feltárásaiban! Művészetet megtestesített jelenetek, jelmez adta válogatásaiban!
Ott,ahol egy az ébredt test!
Ott, a szinonim lélek lelkében!,altatást jelző stádiumok éledezését adó tettek tetteiben!
Okiratban átírva, értékmentes, menedéket kereső otthonok oltalmaiban!

6.
-Létformába fűzve!
Őrzött értelmek statikus tételeiként az érzeteket szemlélve
Érzési díszköppenyben!
Felezett tartalmi rend eltökélten, számmisztikai műveleteiben!
A trend léte! A formatervezés átütemezett terméke!
Való, valós, valótlan valóság! Valós, való, valóságos kábulati arzenál!
Valóságosan való, való igazság!
Mű-mű a mű vészjelző mű szinkron, mint előtűnő trendi kísérő!
Homályos nagylelkűség! Hamuval fedett tündöklő kisértés!
Én énjében, én végzet elírt TE vagy a jött mindenség mindenkije, s a MI osztott részünk adja az összeforrt egyesített lelkeket a TI elhomályosított, mindenki mindenkijének az egyesítésében!

7.
-Megteremtett ÉLET!
Megteremtett létben!
Megteremtve, megteremtést érzékelő kéréssel tetten ért tettnek ítélve!
Tételes igazság!
Lépcsőfokra felkínált osztályzatban megítélt kérő kérés az élet szerepeltetett szerepeiért!
Ki hova lép?!
Ki hova ér?! Ki hol érez büszkén büszkeséget?!
Kit,hol hat magában, a magába vetett intrikáló lélek öntudati hatalma?,az állj!,stop!,itélőtáblát felállítva?
Ki hol lehet túlfűtötten részeges? Mindenhol a szeretetben elveszett érzelmet kódulva?
Kit hol éget meg a hamvadó cigaretta végében a parázsló tűz égető fájdalma?!
Ki hol lát tisztán az örökzöld ösvények labirintusában, ott,ahol a járható utak összefonódva keresztezik egymást a járhatatlan vidékek felszínén tanító, tanesetek tartalmaiban!?
A tiszta tudat hatalmában!?

8.
-Megy-megy az őrrendben az egy!
Értelmi politika vigyázó stábjaként, hatott értékben felkínált érző lét életéért!
Igen-nem válasz válaszútja!
Miért is a vagy, vagyunk a fő szponzorok alteregós látomások rabjainak szabad szellemű bohóc alanyai!
Hit hitében hit ellen hitben!
Hiteles rangokat kikérő kísérteties véletlen tiszteletekben!
Vidáman bús szakosztály!
Vidáman koldus a hitben elhantolt, Mona Lisa mosolyában eltitkolt taktikus értelmi, tudati valóság!

Szólj hozzá!