Dr. Kesztyűs Ferenc: Krisztus siratók tűzzománc kerámia festménye

Dr. Kesztyűs Ferenc: Krisztus siratók tűzzománc kerámia festménye
Egy lovagias tett: Adomány a nagybánhegyesi Római Katolikus Templomnak

Nagybánhegyesen a Szentháromság Római Katolikus Templomban az oltár jobb oldalán, a falra felszerelve helyezték el dr. Kesztyűs Ferenc sarkadi születésű, háromszoros nemzetközi ezüstérmes, és egyszeres nemzetközi bronzérmes képzőművész Krisztus siratók című murális tűzzománc- kerámia alkotása adományát, A vasárnapi szentmisén avatták fel és szentelték fel az alkotást. Ezt a szentképet dr. Keserű József és a művet készítő dr.Kesztyűs Ferenc adományaként adták át a híveknek, Nagybánhegyes lakóinak.
Dr. Keserű József két éve, 86 évesen költözött a kis faluba, ahol nagy szeretettel fogadták. Festőművész barátjánál már találkozott a méltán híres tűzzománc-kerámia festményeken megörökített trilógiával. A Mester Krisztus kálváriájának utolsó három mozzanatát örökítette meg: Krisztus a keresztfán, Krisztus levétele a keresztfáról és Krisztus siratók.
Az első tűzzománc-kerámia festmény
a máriaremetei bazilika tabernákulumának főképe, annak falára építve , a második a festőművész szülővárosában, Sarkadon a katolikus templomban, a keresztelőkút fölötti főfalon látható.
A harmadik tűzzománc-kerámiát dr. Keserű József és dr. Kesztyűs Ferenc közösen ajándékozták és helyezték el a templomban. Ez csaknem az egy éves kitartásnak, a kivitelezés akadályainak a leküzdésével került méltó helyére, a templom oltárába.
Mindhárom gyönyörű alkotás megtalálható dr. Kesztyűs Ferencnek az idén ősszel megjelent Barangolás a színek birodalmában című színes A/4-es méretű Művész Albumában. A mű tűzzománc-kerámia művészfestékkel készült. A tűzzománc-kerámia művészfestéket és a vele való festési eljárást, valamint égetési technológiáját- a Tégla- és Cserépipari Tröszt engedélyével és felügyelete alatt- az ipari kerámiát gyártó Épület Kerámiaipari Vállalat kutató vegyészmérnökeinek segítségével, dr. Kesztyűs Ferenc ötlete alapján két társával dolgozta ki, magyar találmányként és világújdonságként. Tűzben nem ég el, sav nem marja szét. Kiállja az idők viharait. Színét sohasem veszíti el. Viszi a Megváltó üzenetét!
Dr. Keserű József meghatódva köszönte meg a közösségnek, hogy újból otthonra lelt Nagybánhegyesen, megjárva saját életének kálváriáját. Arra kérte a híveket, hogy fogadják el ajándékát olyan tiszta szívvel, ahogyan őt is befogadták. A lovagias tett, az adomány igen fontos cselekedet életükben.
A Római Sas Birodalma és Rendje lovagjai: dr. Kesztyűs Ferenc Tribunus Plebes, a Szenátus Kulturális Hivatala képzőművészeti osztályának vezetője, a Művészeti Kerekasztal második szószólója, a lovagrend képtárának alapítója, gyarapítója. Fiával, Tiborral együtt már számos képet adományoztak a rend képtárának ;.dr. Keserű József Quaestor és Ravasz Gizella Quaestor Prior nagy örömüknek adtak hangot, hogy immár méltó helyére került a Krisztus siratók című tűzzománc-kerámia festmény alkotás.
Dr. Kesztyűs Ferenc betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen, így a Mestert tanítványa, Ravasz Gizella képviselte és mondta el a művész Ars poetikáját., adományozása célját. Néhány mondatban megemlékezett arról, hogy mindketten itt, az Alföld déli részén születtek és nőttek fel. Nem feledik sohasem gyökereiket. Végül a Mester 89. születésnapjára írt köszöntő versével emlékezett az itt eltöltött évekre.
Hálával fogadták a Plébános Atya imáját, fohászát dr. Kesztyűs Ferenc mielőbbi gyógyulásáért.
A szentmise végén minden résztvevő megtekintette, boldogan köszönte meg a Jézus Krisztus megváltó áldozatáról készült, nagyértékű, csodálatos alkotást, művet.

Csató József újságíró, író

Szólj hozzá!