Július 31-Augusztus 4.

1.
-Hiszek egy reverendás tévrend!
Hittel értékben, tételként kapott ÉLET!
Feltevések nagyjai!
Alkotmányos állapotban, alkotott létek, alkotott logaritmusok fejezeteit lapozgatva!
Szónokok!
Joghallgató utódok!
Koldus népesség, de botjuknak neve nincs!
Társas és magányos tagsági kártya révén egy-egy szabott társadalmi kelengye!
Hitvallásokban polgárháborús üldözés!
Tasziló erkölcstanában megfogalmazva, pártos üdvözült, üdvös, riadt lét!
Törtető, törekvő történésekben kimérten mért!

2.
-Szikvíz és naplemente!
Álmos hadvezérek Pinokkió tervezetében!
Őrt álló szolgaság bürokratikus báli arzenálja!
Hazug éltetés!
Hazug szenvedés!
Értelmek hazug szinkron hangjaiban, lágy mimikai színjáték az ébredés!
Váltott szónoklat!
Hozva hoz a nemesség úri tartalmat!
Igazságot elzárva, szájról szájra terjedt hír a mimikai arzenál összességi arzenál bálja !
Bábjáték!
Bábokra húzott ballon!
Megélve támadás!
Megteremtve tartott szleng, tartalmas műveletek tartalmatlanságba áthelyezve okult tanulmányok oktatott hadmenete!

3.
-Szinopé vállalkozó rendű értelmi érzése!
Nagy dolgok vélten eladható, potom pénz kifizetése!
Drágánadva olcsó a lélek!
Olcsón árulva, hamis az értékben kínált érzelmi tagként állított szobrászat a téren!,tereken!
Hirtelen!
Hinne a hiszek egy a végben!
Hinné a végzetben kioltott érzelmet, midőn szép a látszat az evolúciós értelmek féltéseiben!
Szerves!,indonéz kedves!
Kitűnt!, morfizis légterében elszórtan, ide-oda tett játék a nagyok alkotta várjátékok fénykorában!,epizódos szerepek szerepei közt válogatva!

4.
-Számok szerint szerkesztve!
Oldatokban kimérve!
Szerves vegyületben elkeverve, létben kiosztott értelmi elvek életekben, lebontható vegyészek érzelmeiben!
Leleményes és lelkes!
Légtérben repdes!
Szárnyat növesztve számol a trendben követő, téves léti elme!
Játszótéri labdarúgás!
Teniszpályán botorkáló, szegénységben lázadó alázás!
Hitvesek!
Félő trendi szerepek!
Kegyeleti disztermekben, tálcán felkínált, borban úsztatott párlat cseppjeként az ÉLET!
Hathatós nemzedék!
Párlatban, oldatnak felkínált érzelmi értés!
Oltott mag!
Oltásban altatott, okult társadalmak!

5.
-Idomitott hadrend!
Köz közben, köznép köztes rendeltetett trend!
A mámor valós látszata!
Várományos,évszázadi mitológia harca!
Spartacus rabszolgasága, s a győzedelmi vezér nyertes támadása!
Igazság a megvalósított ábránd ábrándos mennyországa, s midőn lát a lélek a szív zamatát felkínálva!
Várandós a valóság valóságos násza!
Múzeumi látszemle a mártír had rabszolgasági tánca!
A művészet aranyérmet kívánó ,kiváltó érzésvilág mentsvára!,s mint a hét élet, hét évben elosztott, jelen-múlt-jövő zálogba tett tartalma!
Arany!
Fényes és matt!
Eladva felkínált, s felkínálva elgondolt megtévesztések, limitre számolt számtanban!
Hasonlított hasonlithatatlanságok!
Hamis álarcba burkolt hamisítatlan érzelmi válságok! Kicsi-nagy!,nagynak kicsinye, kicsinyenként nagyságokban állandósult természetek természetellenes természetessége!

6.
-Származék!
Számot kérő indíték!
Okkal okozot ok történelme!
Okot adó tartalmak, okkal kínált térképe!
Feltételben kiadott a tartott lét, vétlen való valósága!
Hitek arzenál báljában, kicsi a nagyot aránypárban kínálva, harcra hívja, s viszi a csatába!
Tévrend és művészet!
Aránypárt azonosítva, kér kéz kezet!
Evolúciós népművészet!
Kicsit ráz, de nem túl érdemleges a képlet! Megszámolva! Számozottan!
Akadályt adó értelmek, érzést titkoló világában!
Nemesek!
Őrök! Grófok! Cselédek! EMBEREK!
Engedmények tiltásaiban ért, lát a himnuszok szózatban elmondott ódáiban!

7.
-Felketett idomok!
Harcoló látnokok!
Keresztre keresztet téve, keresztbe húzva, keresztező utak keresztre felállított kiinduló és végpontjait szemlélve!
Értő bizottság!,értetlen!
Értetlen értelmek érzéstelen, imát mormoló szeret a szeretet, szertelen szeretetben!
Néz a mese!
Mesél a néző!
Elvarázsolt mimikai játékok, színészt formáló színészetéiben félő és féltett szeretetben!
Néztek!
Nézettek!
Kiáltva rekesztik el az érzelmet!,s ordítva sóhajtják az alázatban keresztre feszített értelmet!

8.
– Az érzelmi rivalitás jellemzése!
Ért látva!,tanakodó tartalmak, hittel hiszek történetekben!
Igazat eltéve!
Hamisat, értékben kiegészítve!
Bojtár és szolgahad!
Szerint, színt követő, akarati hatalmak!
Intelmek!
Érzéstelen értékben értéket követ a trend!
Természetben természetet kiegészítve, bojtár és szolgahad vezetett vezetések megvetett külcsín látszati tervében!
Minden mindenhol összefűzve, értéktelen értékben, értéket követ a trend a féltő jelenetekben!
Megérint maga a tudat!
Megölve ölel a tandem ugrások közt akrobata táncokat járó,végzet a vég meséjében!
Fellegek közt repdes a sötétség által felkínált végzet a jelenben!
Hirtelen és hevesen!
Hirdetve és kegyesen!

9.
-Szív szerint szerzett szeretetben való tételek léte!
Érték értékben!
Értelmek, érzelmi szépség képregényeit nézve!
Kincstárnokok léte!
Kincstári feltevések, vezető jellegben értett ténye! Teremtést kutatva!
Termő termelékenység a földi zálog álcázott álmainak feltárásában!
Hazug hangban!
Hang hangosan!
Hazugság hangjában, hangot halló hangok hangjaiban!
Szónok a szóban kínált lét értelme!
Szót szóval számlál a számban elhitetett hit variációs érzelme!
Életre elért értelme! Értelmek hitvallásaiban megkülönböztetve hitben kínált érzelmek feltevéseiben az igazság keresése!

10.
-A lét tétele!
A tét léte!
Létezett feltevésekben, feledett szándék mérten érthetetlen, víg a nagy mámor a létben!
Értelmek és érzelmek!
Háború a béke háborújának békéjében!
HIT meséje!,a HIT ténye!
HIT életrendszere! HIT értéke!
HIT vezérelt lélek élete!
Szolgák szolgasága!
A szolgaság ,lélek a rabszolga érzés valóságában
Bezárva!
Mutatott mámor, igaz az igaz, a vele méltó rab! Lebben az éjben!
Megemelkedve felemelkedik a valót adó mesterkélten merész, igét kérő EMBERI érzetben!

11.
-Rivalizáló filmcsillagok!
Léti értékben ragyog!
Fény fényében fényesen matt!
Lelkes a köznép a hócsaták sivatagi vízfolyásaiban!
Látó, félszeg rendek!
Láthatatlan értelmi diszkelengyékkel zárt létek!
Félénken félő!
Féltetten védő!
Féltésben érző!
Félelemben, fél-fél epizódot játszó színészet az ÉLET mezőin átkelt nagysági rendek megkülönböztetéseiben!

12.
-Vígan vonul a tandemugrásban szárnyaló lélek!
Repülnek a tényben feltámadva meghatározott trendek!
Kitűnt felszíni mitológia!
Ért! Lát!,nézve vél az imát hangoztató lélek tana!
Harcias!
Féltő! Félő! Féltett félelemben nagy!
Igaz érzet tévhitében, vele járó maszlag!
Kapott létek!
Felvállalt érzelmi tévhitek!
Legendás eposzokban elírtan megírt valós ábrázatok!,a mámor másvilági dallama adott!
Hol is vezet a vak?
Ő, aki méltatlanul méltóságos fejezetként tart számon léteket!
Hol is indul a nemes?
Ő, aki páratlan szegénységben szárnyakat keres?
Hol is mutat példában variálható példátlanságot? Ő, ki nézelődve irigy a fertőzés légterében tisztára mosott szennyeződésnek?
Ki is az érzelmi eskü fekete fátyollal takart, felszínt járó bábuja?
Ki is a most, a van, a TE, Ő, ŐK, MI, TI, mitológiai akaratja?
Ki is az, aki a keresztet, őszintén cipeli, és el is bírva, meg is tartja?!

Szólj hozzá!