Augusztus 15-18

1.
-Valóságos lélektánc!
Átmásolt vad románc!
Adományban adhatóan adott mutatvány, a kódolt arborétumok, titkolt, varázslatos világában!
Áthatottan varázslás!
Áhítottan, mélyről mélyet óhajtva, mélységről jövő, jött természetes kultúra!
Érintett érzelmekben az érinthetetlen érintése!
A valóság homályban úsztatott, léti térképe!
Víg szinaptikus leírások!
Összefoglalt tudományként elismert írások!
Igazat igazul!
Igazat, az érzéklet érzelmi morál, világ a világban!
Lélek az inspirációs magtárban!

2.
-Kitetten kimért tudati szimbólum!
Határozott hátrányban hátrált tudatlan emberi centrum!
Egy-egy körhintatánc!
A más másság mássági másságának mágikus, üdv a léti panoptikumban őrzött lelki testek vázlatában!
Megjelenítve, szellemet ábrázolt valóságban!
Megtörtént elméletek!,elme rend az elemek meghatározását vitatott fiziológiai folyamatok, történt folyamatait nézve és átélve!
Hátrány!,és törekvésben elhajlított nádszál, a szél szárnyán repülő lélek vad vízbe mártott, szobrászati képarányok láttán!
Elragadva!
Megragadva!
Tömérdek kincs átlagait számokban kutatva!
A hitek lélektanát, miért is látszatokban átadva?!
S lám az EMBER, eleven szült száműzött lélek, az átlagot kutatva mutatott szimbólumok, törpék és kalapos indiánok!
Kit,hova is sorol a sors, álruhás, angyali démon, ördög angyala?!

3.
-Koldus szívek szállodája!,ama világi NEPÁL anonim parádéja!
Homéroszi ősi tanokban, átvezetve láthatatlan!,kuruzsló szívek szabad mekkája!
Valósan, valóságban árulva!
Az igaz koboldok!
A vámpírnaplókba írt, boszorkányok által elítélhető jóslatok!
Hitelesített írásokban az ima felvezetett igazsága!
Átnevezve, mind értelmileg értelmezett tanítások!
Érzék és értelem!
Értelemből kivont érzelmi gúnyelem!
Hipnotikus HIT!
Hipnotizőr lélek!
Ember az emberben, egy az egynek egyesített lelkében!

4.
– Az evolúció köztársasági bálja!
Mazsorett bábuk nászban vitatott politikája!
Ember az emberben!
Érdemkeresztet cipelő eretnek jellem a keresztes rendek, múlt nemzedéki rendjeiben!
Visszafogottan visszafoghatatlanul!
Elismerten!
Vázlati alanyba rakott lélektáncok válaszul!
Hideg és meleg!
Forró és képletesen elrendelt!
Ki a kimérten kiélezett valóság valóságos ábrájában a lelki érzet igazsága?

5.
-Felszinen látlelet!
Az emberi képzeletben írt, végzetben elnappolt rendelet
Vidám a harc az önzóna, ármány és képmások arcai láttán!
Víg vadság!
Változó változások határai, a népi felvonulás öröm, a zárt rendszer írott szabályaiban a rabság!
Elhintett!
Részeg nép, koldusan tiszteleg!
Történelemben átható rendelet!
Trend a végzet homályában írt népesség vonulása, a jövőt ingerlő intézmények nevelt táboraiban!
Kilehelt lélegzet!
Elhintett, szereteti díszítő elemek!
Kábulat!
Álomból átnevezett varázslat!
Szépen szépnek álmodott!,s a valóság látszati nektárjában elkopott, hajadon lélektanok!

6.
-Dezdemóna érzelme!
Érzelgő tévhit a mese értékében!
Igaz ÉLET, vég nélkül, végleg felírt véges történet!
Nézetten látva!
Látva nézhet!,de amatőr egyletben nem lát a nézet nézetet!
Evolúciós díszköppenyek!
Fertőz a nép, népként egyben egyet!
Ítélve elítélt ítéletben ítélve kér egységet az egységben!
Hirdet tisztelt tiszteletet! Értékben értékelt értéket!
Alagútba a kőszikla tetején táncol, ott,hol a máslét virágát ontja a nem értett lét átmásolt világában!
Ígérten szép a jó!
Ígérve jó, a jót adó alkotó!
Alkotásban művészként szendereg a testesített lelkek lelke, s mind besorolt rabszolga a föníciai rendek rendjeiben!
Káosz övezte rendszerekben!

7.
-A hitvallások átmásolt politikája!
Aludj EMBER a fertőzött értelmi rendszerek titkosított világában!
Értelmileg titkolt!
Állambeli jogban, alkut, kódokban futtatottan!
Természetben természetes!
Termő léti, regenerálható értelmi díszköppeny!
Igazat valóságban!
Hitnek átmásolt politikájában!
Nemzetek csavart, államosítási, rendfára fűzött morális világában!
Hitek és végzetek!
Stabilizáló léti felmentések!
Váltó változatok, változó ok!
Indok okaiból, okot adó dokumentumok!
Értelmek és érzelmek, igaz-hazug népi történetek!

8.
-Hipnotikus másság!
Érzelmi hitvilág!
Alkuban köttetett, gyémántgyermek léti létek!
Szeretetet tanítva,szerethető értelmek!
Intelligens variációk!
Évezredes, évet ismétlő, fogalmak szerinti folyamatok!
Az élt lét létében az élet, igent vár választásként hitben!
Értéket semlegesítve!
Érzelmet erősítve!
Törvények elragadó tantörténeteinek tilos jelzéseiben!
Igen-nem, válaszút a végtelen meséiben, s talán a korhű szellem,eleganciát kölcsönözve tudat tudatot a fertőzés végzetes meséiben!

9.
-Tartalmi díszlécek!
Tév tévesztése, tévút tévesztett tévedését értve!
Igézve másvilág!
Idézve, köznépi, értelmi zónákba tett vallomás!
Letisztult érzelmekben szeretve szeret a lélek a szív szeretetét szerető szeretetben!
Koldusként anonim!
Cselédnek szülten, egy-egy meghajló népsereg!
A grófi negyedek, lord zászlóalj, örökölt nemesi kitüntetések díszítő kitüntetéseit figyelve!
Nemes létekben őrt álló tisztek tisztelete, hisz a világot megváltó bálok körhinta játékain, érez az értelem az értelmek érzéseiben!

10.
-Szerves képletként írni az életet!
Érdemkeresztre akasztva a mérleget!
Húzni, vonni,tolni!
Tartalmakban elnappolva !,tikos rekeszre masnit húzva!
Világban világot álmodva!
Ártó díszcsík díszítésére, számokkal virágot, jelölten rajzolva!
Humán lakosztályok násznépi páholyait nézve, láttamozó szinkronokban békét üvöltve, kérve!
Hittel hitelesítve!
Hitben eltemetve!,s újjászülten élt életek hamvainak festészetében!
Nézve lát a NEMZET emberében maga az EMBER, ki élve hal, s halva él, hiszen éledezve, csupán értő szinkron a máslét, s a különc kül külsőségeit láttató létben!
Hitek nagyjai!
A pokol alászállt angyalai!
A tompult tudatban felkelt szellemi lélek, értékben értve, értelmet kutatva, keresi a létet!

11.
-Híd végén várományos harcosok!
Utak végén lelket látó angyali démonok!
Lélekmások!
Lelkendező brigádban őrt álló, világi ábrázatok!
Hitek koldusai!
Vigyázó, takart tudatú másvilági, hajdan élő létezők
Az elme záradékában, eszmei szóvivők!
Igaz érzeteket pártolók!
Magányos farkas a féltő érzelmek, féltő félelmek fejezeteiben, ama,más másság tudatában maga a fegyelem!
Figyelmek!
Érintően érinthetetlen érzelmi képzetek!
Valós igazságok!,csupán álarcok kötött másaiban láthatatlanok, az e világ színházában!

12.
-Féltő féltés!
Félő érzés!
Féltett félelmek, félsz, felezett léti történetek!
Hajdanán megteremtett!
Teremtést adó fények fényében a fényesség éke!
Égkő a távoli harcmező,láthatóan láthatatlan, látszólagos képében!
Értékelési talányok!
Megkérdezésben, kérdést adó, hangtalan hangok!
Érzések! Értelmek!
Érintett érinthetetlen lelki létek
Fegyelmi szócsata! Fegyelmi harcok vállalkozó indulata!
Miként van a miért, álmodó ábránd kapuja a menny és föld közti átjárónak középpontjában?
S hol alkudva nyugszik meg a lélek, a FÖLDÖN szinkronizált színházak világában?!

“Augusztus 15-18” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Mit jelent a címben megjelölt két dátum, az augusztus 15-18? Ezek az egymásnak ellentmondó sorok a különböző egyének gondolatait hivatottak elénk tárni?

    Érdeklődéssel: Rita🌼

Szólj hozzá!