Szeptember 15-18

1.
-Átutazó vándor lakó!
Hiteles hitetlenségben a FÖLD kiadó!
Átszellemült szellemi lények igazságot kérve,édenkert varázsolt tartalmaiban, menekülve élnek!
Ki az,ki látja a végtelent?
A NAP elől menekülő szörny lassítja a végzetet!
Okol, oktalan ok lekicsinyítve vázolt váratlan következményében!
Következő messiásként beállítva a koraszülött boszorkányt a mag létesítményében!
Hirdet politikát!
Viszályban oktalanul tobzódó egyént marslakó álarcban!
Értékeltető magatartás által kitüntetett maga a hátrány, a misztikum misztikájában!
Másnapos a FÖLD arca a világi csúszdán a játékok játékában!

2.
– Az érzés lángelméje! A szinkronizált elme történelmi értéke!
Hivatott!
Végzetben íródott!
Holt érzet édenkerti díszcserje változata, s a mindenségben tartható gyöngyszem az átkok kivont mérgeinek savba mártott virágszála!
Művészet és művelt érzet!
Működésben működésképtelen tett a mese játéka! Igazat hamisnak!
Hamisat igaznak!
Bemutatott színdarab működő politikája!
Értékel a tétel! Értet a tett! Értelmezve átmásolt, logaritmusos számítás az élet!

3.
-A letűnt korok képviselői!
A kulturális népművészettel szemben álló alteregós változatok emberei!
Humán szakosztályban népírtás!
Általános álcázásban felvett szolgáltatás! Alkut kötötten az égi szellemek!
A vállalkozások ÖN prédájában az ön egésze az én jeligés érdekeltségében!
A magam,magán évezredében, vesztetten nyertes egyéni rend!
Megtestesitett változatban! Hol ördög, hol pedig angyal, az emberi fajba költözött rang!

4.
-Szórd meg a végtelent!
Számolj hozzá cseppekben éveket!
Díszítsd maradék ékkő színeivel!
Satírozott mélységben, felszínes variációkkal!
Oszd fel részletekben részekre!
Évenként elosztható, szorzott jelentésekben részesítve, a múlt, jelen,jövő ködfátyolában!
Titkok övezete rendszerekben!
Tetszetős nem tetszésnek áraiból elvett ön tetszési kéretnek, kérten szólva, kérő, van,lesz a kérő, a kérlelt lista rutinos választása!
Határozatba határozd meg a határozatot, s a határozat határozza meg a jövőben a határt szabó részletes formátumban a tudatot!

5.
-Hinni a HIT hitetlenségében!,hívőn, hittel hiszek egy minősítésben
Hisztek hitében, híven keresve a TI és a MI egyesített hitünket a hitelesen hitelesített, hiszünk a hitünk elhitetett hitében!
Hívőn!
Értelemmel kevert egységesítésben!
Ék alakú, logaritmikus elrendezés háromszögében!
Misztikus jelképek végigvezetett tételei szerint!
Látva láthatóságokban,érzelmi rituálék, tartalmak szerinti részeiben!
Részletek részleteiben!
Hipnotikus varázslással!
Meghatározottan!
Kiválasztott életek, s lőn, s lám a felfordult világban, még élve él a szent egységben felszentelt élet!

6.
-A retorika szónoklata!
Küldönc lelkek háborúja!
Vívmányok láttatott tantervében az elem játéka!
A fegyenc létek szerepcserés, vándorló játéka! Mind a hozott talentumokban a kuruzsló nép önpusztító gálája!
Hozomány! Akut történelmi talány!
A HIT elvi politika!
Értelmi játékok érzelmi kútja!
Mélység és magasság! Láttatott és láthatatlan gálás arzenál!
Fájdalmak a mélység temetőjében, s a boldog öröm boldogságai a megmutathatatlan lét, megfizetetten értékelt értelmei!

7.
-Misztikus ráadás, az elme szent gyógyász!
Ráadva, öltöztetett létben a kimagasló tudat labor atyja!
Ráadásul, rátett, morfium adagoló koncentrátum!
Élénken éledező gőzcseppek közt láthatatlanul, maga a honvéd, ő, aki az önmaga bábuja szentségében tombol!
Fejvédővel emigránsok!
Mindenben vitatott, ősi, lázadó, haldokló halandók!
A Golgotán ülő szent nepperek, a varázslás retorikájával, élten élve, reményt adva, vesznek el kötetlen közösségben életeket!

8.
-A varázslás!
Egy misztikus ráadás! A vitatott lét életi talánya!
A portugál tánc, rigolettos vázlatában, színi taktikákba tombolva! Apostolok!
Egyben,jó létű, jótét lélek személy szerint elrendelten!
Kerekasztali tanácskozásnál, fő-fő kiszárított tétel szerinti életben!
Tanuk és szétszórt hamvak! Üldözők és üldözésben jártas tanulatlan tanultak!
Igényt kérő tisztek! Féltést érző katonák! Éledező, csíra kezdeményben, őrségben áll a világ!
Rangokból elvétetve, sírdomb tetején ül a test szelleme!
Hirdet jót! Szól, szépen szépet !,s mégis intelligens értelemmel nézi és várja a véget!

9.
-Maga a háromszögű négyzet elemi misztikája!
Kudarc és nyereség, fő-fő szponzor harcok harcának arca!
Kamatoztatott múlt, jelen tételeinek ábrája!,s megfizetetten kifizethetetlen jövőt alkotó elemek, nem fogható mesés varázslata!
Híd végén boszorkány!
Alagútban árvalány!
Utak elején lovagi torna!
A mezők ködfátyolában, alakban alak, derült, valós nemzedékek ifja!
Akasztott hóhérok!
Tizedes trendnek szánt rendek!
Élve holtan közlékeny egy NEMZET! Világot váltó feltevésben hiszi a trendek, míg az elemózsiát adó magvakból csíráztat egy életet!
Félt hevesen, vad buzgó önérzet hiányos hitében!
Óv oltalommal, halvány érzés misztikus szabályzatában!,s szeret díszítve egy-egy koronás kakas, pávás megmutatom az ország én lázadásában!

10.
-Kell az érzet!
Kell a félsz elem!
Kell a képlékeny, gázban nemesített lét elem!
Kell az önérzet!,a pártoló és pártatlan, pártolatlan értelem!
Kell a merészség, hogy átlépve megérthető legyen a félelem!
Kell az igazság, hogy ne szabva,ne legyen határ!
Kell azáltalános varázslás, maga a bűbáj az igazságos választás árán!
Kell a kincs,ami nincs,az értelmi vesztés kiható életvitelében!
Kell az anyag, a megolvasztható, megfaggyasztható, fogható tartam!
S kell más, a bűbájt takaró fesztivál,s kell egy lepel, mely a szél ellen véd, de felkapva, fel is emel!

Szólj hozzá!