Szeptember 29-Október 2.

1.
-Visszafele élve néz a nép a képbe!
Lázadó korszak mérge visszaverődő fény a tükröm vagy, tükröd vagyok, mesék meséiben!
Átutazó vándorok!
Holtomig-holtukig programládákba csomagok!
Valóságot kergetve,a hiti világ többarcú választásait figyelve!
Képmutató bürokraták! Álszent képben, kép választott kétarcú szarkaláb!
Degresszív valóság!
Fent túlzó!,lent,lentre haladva csökkenő morfium adaggal itatott a nép nemzetének csőcselék rabja!
Hitvány és túlzó!
Heves és lázadó! Történelmi díszkelléknek felkínált életi stúdió!
Filmek filmjei!
Jelenetben, tükröm vagy, tükröd vagyok multifunkcionális létben, létem vagy, voltál, leszel,s én vagyok!

2.
-Végérvény!
Multifunkcionális díszörvény! Egy egynek a számtani dimenziója!
Egy egyben a Madagaszkári csata, páncélos lovagi tornája!
Egy,egytől egyért kiált csendes háborúban!
Egy,egyre lép többet számolva a sorrendi trendben írt elosztásokban!
Forgató stábok, csoportokban, magányosan!
Felnézve lenéznek a múzeumok éjszakáit kívánó mesék birodalmában!
Üldözők! Üldözöttek!
Üdvözlet csendjében, ordítva súgnak rendet!
Hitvány elegancia mutatva takart stílusirányzat e földi mutatványa, s midőn az EMBER rab marad a feltételek labirintusában!

3.
-Hallowen!
Egyszerű külcsíny!
Dimenziós kapu átjárható tudománya a szellemi lét átnevezett tudományok világátkódolva látva!
Elekrtonikai kapu!
Három felosztásban, mértani háború!
Díszítő testek!,gála kúpba fektetve! Átjárható valóság a ketrec harcok idejét szemlélve!
Félelem és fegyelmezett küzdelem! Fegyelmezett terméknek felállított értelmi díszelem!
Tábori nagyságok!
Holt nemes, valós alázatok! Klónozott úri negyedek, s a távolból integet a jövőt érintőben az elkevert egyveleg !
Megszámolhatatlan maga a nem létezés létező motivumos ábrája, s a lét valóságában fejtörés a létezés valódisága!

4.
-Halmozott úri negyed!
Számot adó, feneketlen trendnek írt életek! Aláirt vesztegzáras küzdelem!
Ki kiért, kinek meg az értékek trendjében!
Olimposzok csúcsa!
Karanténba tartott Trisztán és Izolda!
A homály alagútjában kitett árnyként adózik a morál, a kétarcú politikal hitvilág anonim báljainak bárjaiban!
Feneketlen belviszály!,a koldus, szent morál egy anonim harci tompulás!
Mesterkélten mesterséges, intelmi létből kiragadotttisztelet!
Amely arcban arcot látva, arcot vált a köz felelős szervezetek mellett a világban!

5.
SULI UTÁN:
-A programládákba tárolt életek leletei
A hitvilágra alakított oktatások részletei!
Híd végén! Híd előtt!
Híd alatt, lét a hídon átkelő, két részre szedett, leltári felbecsülésben elkönyvelt lét, létének tagjai!
Bárányok!
Hallgatag farkasok!
Ordító trénerek! Fejvesztve, fej nélkül rohanó, egyéni népsereg!
Ordít a farkas!
Üvölt a sakál! Huckleberry Finn, kit nevelt nevelésben lát a társadalmi morál!
Őrláng és Góliát!
Vigyázó és felkínált!
Leleményes és lelkesen előnevelt! Díszszalag köti a pórázhoz az ebet!

6.
BALATON:
-Örvend a néprend!
Tudományos rendben trend! Érzéki trénernek beállított a végzet menyasszonya!,Ő, aki SZENT!
Létezett a vélt indulatban a szó értelmi szavában a szeretve utál a látszat a morálban!
Méreg kegyeltje a méreggel átitatott kegyeleti dìsztrend színezett értéke
Érzelmet nem becsült, árgus szemű bolondok!
ŐK, akik a fényben úsztatva vontatott angyalok!
Vigyázó biztosok!
Valós szólamú hangtalan bohócok!
Kirakati díszcserjékbe rejtett, fényjelző készülékek láthatatlan díszeiben jelzik a képletben megíródott tudományos jövőt intéző űrlapot!

7.
-Valóság!
Vámot szed a násznép az utak útján!
Az igézett idézetek, igaz instruktör képzetek!
Valós valóságot vált a változás! Az akadálymentes látó, láttatott, látható, adózó adó az adottan adható adományban az álmodó!
A nemzetek ajánlható ajánlata!
A kalapos csótány meghajolva áll az ajtóban!
Hirdetve kinyilatkoztatott tág elméleti nézetben, áll-áll a végzet a hitek hitében szentté avatottan, szentelve!
Nézett űrbrigádok!
Kolombuszi hadjáratban elhíresült álmok! Most élsz az ÉLET jelen jelenét okozó történelem, színterén állt, álló jelenetekben!
S,most írva irja az idő a jövő utat a lét ígérhetetlen ígéretét véglegesítve!

8.
-Vált a színtér a válság válságos válságait vállalva!
Vált az akadályt akadályban akadálytalanná változtatva!
Vidéki sanzon!
Vidéki tánc!
Táncos felvonulásban üvölt a nagy nagyságban az ő önmaga idomított társaság!
Mindenhol az öncsonkítás jövőjét kinevezve a jog alkotta rendezetlenségben!
Hirtelen és hitetlen!
Hirdetmény a font fonatok, megosztott szálak tükrében!
Ama sorsi vonal a szív és a lélek összekötött megkötését összehasonlítva az életben!
Mindenhol kötötten végzetekkel, végzetekben, az EMBER élt életében!

9.
-A HIT hittani művelete!
Árgus világ, váltott nemzet!
Szem tükréből kivett képletben, szemtől-szembe, szemet néz a lélek!
A tükörből a vízben hamvadó lélek porlasztott lelke!
Hamu és gyémántkő fénye! Fényt fényesítve a porlasztott mezőt ízesített műveletekre szedve!
Ment mendegélve!
Ment érmet díszítő festményt követve!
Ment,részeg józanság vadságából kifeszített tudat átszellemült valós vándorlást színlelve!
Kitűnten!
A nép nevében hirdetve az ige varázslata a kifeszített értékek rendjét szemléltetett nézettségben!
Hanyagul!
Alkotmányos rendben osztályozott hatóságnál feláldozva áldozatul!
A művészet szinonimás háborúját adva! Áldozva!,a felkent kenetek előjátékainak históriáját igazolva!
Az élt életek kelengyés játéka!

10.
-Műszaki kincs!
Egy-egy felakasztott bilincs!
A más élet!,más a más világ mámoros bálja!
Ki is vagy EMBER, a kárhozott lelki lélek világat szimbólizálva?
A szimbolizált karnevál, táncos táncainak mutatványaiban?
Hol a nagy nagyságok áldozata?
Hol a kommandó a tábori hadtest alteregós bálja?
Hol a művészet?,a mítoszi rendeletben kiírt életútra tervezett magány a körbálba csapodott nászi éjszakán?
Hol is az igaz idézet?,a szél szárnyán szálló képzeletben aláírt tervezet
Hol a valóság?,az ábránd, s a másvilág kapujánál álló, felépített oltárok kincseinek valódisága árán?!

 

Szólj hozzá!